Het werk van het landbouwattachénetwerk

Het landbouwattachénetwerk (LAN) zet zich in voor de internationalisering van het Nederlandse agro- en natuurdomein. Als deskundige partner draagt het LAN bij aan het verdienvermogen van Nederland, een duurzame wereldvoedselvoorziening en versterking van de biodiversiteit in lijn met de LNV visie en de Sustainable Development Goals.

Het landbouwattachénetwerk (LAN) ondersteunt Nederlandse bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen in het domein van agro en natuur bij hun internationale ambities. Onze teams zijn werkzaam op de economische afdelingen van 60 Nederlandse ambassades en/of consulaten en bedienen van daaruit 80 landen. Ook zijn ze vertegenwoordigers voor Nederland bij internationale organisaties: FAO/WFP/IFAD in Rome, EU in Brussel en OESO in Parijs.

Logo Landbouwattaché Netwerk 415

Uitstekend regionaal netwerk

Het landbouwattachénetwerk staat klaar voor bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen in het domein agro en natuur in alle schakels van de keten: van uitgangsmateriaal (zaad, veevoer) en primaire producten tot eindproducten, maar ook de verwerkende industrie, toelevering, techniek, dienstverlening, handel en logistiek.

Daarnaast vertaalt het LAN relevant LNV beleid en doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld voedselvoorziening en biodiversiteit naar de lokale context, waarbij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties leidend zijn.

De landbouwraden en landbouwattachés worden bijgestaan door een team van lokaal aangenomen medewerkers die samen een uitstekend lokaal en regionaal netwerk hebben. Als landbouwteam kunnen zij u snel de juiste informatie leveren of aan partners helpen om succesvol zaken te doen.

Contacten met overheid

Het LAN heeft goede contacten met de overheid in het betreffende land. Zo kunnen ze eventuele handelsbelemmeringen op hoog niveau binnen ministeries bespreekbaar maken en helpen oplossen. Daarnaast heeft LNV veelvuldig contact met lokale overheden over gezamenlijke acties op het gebied van verduurzaming van de landbouwproductie, kennisuitwisseling en het behalen van bijvoorbeeld de biodiversiteitsdoelen.

Het LAN is actief om de afspraken tussen de Nederlandse en lokale overheid te vertalen naar kansrijke projecten voor de Nederlandse agro- en natuursector. De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn hierbij vaak betrokken.

Welke diensten levert het landbouwattachénetwerk?

Op alle posten staat een slagvaardig landbouwteam voor u klaar. Dit kan u helpen bij:

  • vinden van marktinformatie op maat
  • verkrijgen van informatie over wet- en regelgeving
  • ondersteunen bij veterinaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen
  • vinden van zakenpartners en opstarten van samenwerkingsprojecten

Serie: In gesprek met de landbouwraden

Landbouwraden

In deze serie interviews leest u meer over wie de landbouwraden en landbouwattachés zijn. Zij vertellen over hun persoonlijke ervaringen en geven een inkijkje over de huidige ontwikkelingen en kansen in het land waar ze actief zijn. Met grote regelmaat publiceren wij een nieuw gesprek op de home van onze website.

Lees alle interviews met de landbouwraden en -attachés

Waar zijn de landbouwattachés en teams werkzaam?

Klik hier voor een compleet landenoverzicht waar LAN wereldwijd actief is of gebruik de kaart hieronder om naar het land van uw keuze te gaan.