Het werk van het LNV Attaché Netwerk

Het LNV Attaché Netwerk (LAN) zet zich in voor de internationalisering van het Nederlandse agro- en natuurdomein. Als deskundige partner draagt het LAN bij aan het verdienvermogen van Nederland, een duurzame wereldvoedselvoorziening en versterking van de biodiversiteit in lijn met de LNV visie en de Sustainable Development Goals.

Het LNV Attaché Netwerk (LAN) ondersteunt de Nederlandse overheid, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en non profit organisaties in het domein van agro, natuur en voedsel bij hun internationale ambities. Onze teams zijn vertegenwoordigd op 62 Nederlandse ambassades en/of consulaten-generaal en bedienen van daaruit 77 landen. Ook zijn ze vertegenwoordigers voor Nederland bij internationale organisaties: EU in Brussel, FAO/WFP/IFAD in Rome en OESO in Parijs.

Logo LNV Attaché Netwerk

Uitstekend regionaal netwerk

Het LNV Attaché Netwerk staat klaar voor bedrijven, kennisinstellingen en non profit organisaties in het domein agro, natuur en voedsel in alle schakels van de keten: van uitgangsmateriaal (zaad, veevoer) en primaire producten tot eindproducten, maar ook de verwerkende industrie, toelevering, techniek, dienstverlening, handel en logistiek.

Daarnaast vertaalt het LAN relevant LNV-beleid en -doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld voedselvoorziening en biodiversiteit naar de lokale context, waarbij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties leidend zijn.

De LNV-raden en LNV-attachés worden bijgestaan door een team van lokaal aangenomen medewerkers die samen een uitstekend lokaal en regionaal netwerk hebben. Als landbouwteam kunnen zij u snel de juiste informatie leveren of aan partners helpen om succesvol zaken te doen.

Contacten met overheid

Het LAN heeft goede contacten met de overheid in het betreffende land. Zo kunnen ze eventuele handelsbelemmeringen op hoog niveau binnen ministeries bespreekbaar maken en helpen oplossen. Daarnaast heeft LNV veelvuldig contact met lokale overheden over gezamenlijke acties op het gebied van verduurzaming van de landbouwproductie, kennisuitwisseling en het behalen van bijvoorbeeld de biodiversiteitsdoelen.

Het LAN is actief om de afspraken tussen de Nederlandse en lokale overheid te vertalen naar kansrijke projecten voor de Nederlandse agro- en natuursector. De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn hierbij vaak betrokken.

Welke diensten levert het LNV Attaché Netwerk?

Op alle posten staat een slagvaardig LAN team voor u klaar. Dit kan u helpen bij:

  • vinden van marktinformatie op maat
  • verkrijgen van informatie over wet- en regelgeving
  • ondersteunen bij veterinaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen
  • vinden van zakenpartners en opstarten van samenwerkingsprojecten

Serie: In gesprek met de LNV-raden en LNV-attachés

Landbouwraden

In deze serie interviews leest u meer over wie de LNV-raden en LNV-attachés zijn. Zij vertellen over hun persoonlijke ervaringen en geven een inkijkje over de huidige ontwikkelingen en kansen in het land waar ze actief zijn. Met grote regelmaat publiceren wij een nieuw gesprek op de home van onze website.

Lees alle interviews met de LNV-raden en LNV-attachés

Waar zijn de LNV-raden en LAN-teams werkzaam?

Klik hier voor een compleet landenoverzicht waar LAN wereldwijd actief is of gebruik de kaart hieronder om naar het land van uw keuze te gaan.