Het landbouwradennetwerk (LAN) ondersteunt Nederlandse bedrijven in de agrarische sector bij hun internationale ambities. De landbouwraden werken op de economische afdelingen van 53 Nederlandse ambassades en/of consulaten en bedienen van daaruit ruim 70 landen. Ook zijn ze vertegenwoordigers voor Nederland bij internationale organisaties zoals de FAO in Rome, de EU in Brussel en de OESO in Parijs.

Uitstekend regionaal netwerk

De Landbouwraden die worden bijgestaand door lokale experts, hebben een uitstekend regionaal netwerk. Hierdoor kunnen zij u snel de juiste informatie leveren of aan partners helpen om succesvol zaken te doen. Zij staan klaar voor (agro) bedrijven in alle schakels van de keten: uitgangsmateriaal, (primaire en verwerkte) agroproducten, techniek, dienstverlening, handel en afzet.

Contacten met overheid

Ook hebben zij goede contacten met de overheid in het land. Zo kunnen ze eventuele handelsbelemmeringen op hoog niveau binnen ministeries bespreekbaar maken en helpen oplossen. Daarnaast kan de Landbouwraad afspraken tussen de Nederlandse en lokale overheid vertalen naar kansrijke projecten voor de Nederlandse agrosector. De topsectoren Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn hierbij vaak betrokken.

Welke diensten leveren de Landbouwraden?

Op alle posten staat een slagvaardig landbouwteam voor u klaar. Dit kan u helpen bij:

  • het vinden van marktinformatie op maat;
  • het verkrijgen van informatie over wet- en regelgeving, waaronder warenwettelijke, in uw markt;
  • voorlichting over en hulp bij het oplossen van veterinaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen;
  • het opstarten van agrarische projecten en ketenbeheer.

Landbouwraden in gesprek met een ondernemer

Op Twitter kunt u ons volgen via @agrobericht

Klik hier voor een landenoverzicht van het landbouwradennetwerk wereldwijd of gebruik de kaart hieronder om naar het land van uw keuze te gaan.

Landbouwraad Uganda

Carian Emeke

Carian Emeke

Het werk van de landbouwraad in China

Export en markttoegang

Landbouwraden