Benoemingen LNV Attaché Netwerk 2024-2

Deze week zijn in het buitenlandse netwerk van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) twee nieuwe LNV-raden en een LNV-attaché benoemd op Nederlandse ambassades. Het betreft de locaties Brasilia, Pretoria en Warschau. Deze personen zullen met ingang van zomer 2024 starten met hun nieuwe werkzaamheden.

Vanuit het ministerie van LNV en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wensen wij hen veel succes.

De volgende personen zijn benoemd:

Brasilia, regio Latijns Amerika

De heer Emiel Mulder wordt benoemd als LNV-raad met als aandachtsgebieden natuur en biodiversiteit op de Nederlandse ambassade in Brasilia. Het betreft een regionale functie met als werkgebied Latijns Amerika en in het bijzonder de landen waar LNV reeds is vertegenwoordigd. De heer Mulder is momenteel werkzaam als LNV-attaché op de Nederlandse ambassade in Pretoria.

Warschau, Polen

De heer Jouke Knol wordt benoemd als LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Warschau, met als werkgebied de landen Polen, Slowakije en Tsjechië. De heer Knol is momenteel werkzaam als projectleider EU-verordening ontbossingsvrije producten bij de directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid (EIA) van het ministerie van LNV.

Pretoria, Zuid-Afrika

De heer Timo Cober wordt benoemd als LNV-attaché op de Nederlandse ambassade in Pretoria, met als werkgebied Zuid-Afrika. Hij volgt de heer Mulder op en komt te werken onder de leiding van LNV-raad Niek Bosmans. De heer Cober is momenteel werkzaam als regio-coördinator sub-Sahara Afrika en thema-coördinator water internationaal bij de directie EIA van het ministerie van LNV.

Wereldkaart 2024 LAN

Het LNV Attaché Netwerk (LAN) ondersteunt de Nederlandse overheid, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld bij hun internationale ambities in het domein van landbouw, natuur en voedsel. Onze LAN-teams zijn werkzaam op 62 Nederlandse ambassades en/of consulaten-generaal en bedienen van daaruit 77 landen. Daarnaast vertegenwoordigt LAN het ministerie van LNV binnen de Permanente Vertegenwoordigingen bij de volgende internationale organisaties: EU in Brussel, FAO/IFAD/WFP in Rome en OESO in Parijs.