Benoemingen LNV Attaché Netwerk 2024

Deze week zijn in het buitenlandse netwerk van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) twee nieuwe LNV-raden benoemd op Nederlandse ambassades. Het betreft Rome en Kyiv.

Beide personen zullen met ingang van 1 maart 2024 starten met hun nieuwe werkzaamheden. Vanuit het ministerie van LNV en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wensen wij hen veel succes.

De volgende personen zijn benoemd:

Rome, Italië

De heer Hayo Haanstra wordt benoemd als LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Rome, met als werkgebied Italië. De heer Haanstra is momenteel werkzaam als beleidscoördinator Caribisch Nederland en landen van het Koninkrijk voor het ministerie van LNV.

Kyiv, Oekraïne

Mevrouw Carolien Spaans wordt benoemd als LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Kyiv, met als werkgebied Oekraïne. Mevrouw Spaans is nu LNV-raad in Warschau, Polen.

Wereldkaart 2024 LAN

Het LNV Attaché Netwerk (LAN) ondersteunt de Nederlandse overheid, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld bij hun internationale ambities in het domein van landbouw, natuur en voedsel. Onze LAN-teams zijn vertegenwoordigd op 62 Nederlandse ambassades en/of consulaten-generaal en bedienen van daaruit 77 landen. Daarnaast vertegenwoordigt het netwerk LNV bij de volgende internationale organisaties: EU in Brussel, FAO/IFAD/WFP in Rome en OESO in Parijs.