Benoeming landbouwraden 2019

Deze week zijn nieuwe Landbouwraden benoemd in Algiers, Madrid, Mexico, Seoel en Warschau. Tevens zijn landbouwattachés benoemd in New Delhi en Washington. Zij zullen starten in de zomer van 2019. Vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) wensen wij hen veel succes.

Om u alvast te informeren wie waar zit vanaf deze zomer, treft u hieronder een overzicht aan van de nieuwe Landbouwraden en -attachés.

Algerije, Algiers

Mevrouw Sabrina Waltmans wordt benoemd tot Landbouwraad te Algiers,  met als werkgebied Algerije en Tunesië. Mevrouw Waltmans is momenteel werkzaam als Private Sector Development coach en projectadviseur voor het Shiraka-programma bij het team Internationaal Ondernemen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

India, New Delhi

Mevrouw Ilse van Dijl wordt benoemd tot Landbouwattaché te New Delhi, met als werkgebied India. Mevrouw van Dijl werkt momenteel als Senior Beleidsmedewerker bij de Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Mexico-Stad, Mexico

De heer Erik Plaisier wordt benoemd tot Landbouwraad te Mexico-Stad, met als werkgebied Mexico en Cuba. De heer Plaisier werkt momenteel als Senior Programma manager bij het Centrum ter Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Polen, Warschau

Mevrouw Carolien Spaans wordt benoemd tot Landbouwraad te Warschau, met als werkgebied Polen, Slowakije en Tsjechië. Mevrouw Spaans is momenteel Landbouwraad te Kiev.

Spanje, Madrid

Mevrouw Nina Berendsen wordt benoemd tot Landbouwraad te Madrid, met als werkgebied Spanje en Portugal. Mevrouw Berendsen werkt momenteel  als Senior Beleidsmedewerker Import Dier bij het team Diergezondheid & Antibiotica van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Zuid-Korea, Seoel

Mevrouw Gelare Nader wordt benoemd tot Landbouwraad te Seoel, met als werkgebied Zuid-Korea en Taiwan. Mevrouw Nader werkt momenteel als Senior Fisheries Manager bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Verenigde Staten, Washington

Mevrouw Elselien Breman wordt benoemd als Landbouwattaché te Washington, met als werkgebied de Verenigde Staten. Mevrouw Breman werkt momenteel als Senior beleidsmedewerker in het team “Agro-Economie en Coördinatie EU” van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.