Benoemingen Landbouwattachénetwerk 2022

Deze week zijn 8 nieuwe Landbouwraden benoemd op de Nederlandse ambassades in Berlijn, Washington, Hanoi, Nairobi, Rabat, Bangkok en bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV) Europese Unie (EU) in Brussel. Tevens zijn 2 Landbouwattachés benoemd: op de Nederlandse ambassade in Pretoria en bij de PV in Rome. Zij zullen starten in de zomer van 2022, met uitzondering van Bangkok: deze benoeming is 15 oktober 2021 ingegaan.

Vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wensen wij hen veel succes.

De volgende personen zijn benoemd:

Berlijn, Duitsland

De heer Jack Vera wordt benoemd als Landbouwraad te Berlijn, met als werkgebied Duitsland, Zwitserland, alsmede Denemarken, Zweden en Noorwegen. De heer Vera werkt momenteel als lid van het Management Team van de Directie Strategie, Kennis & Innovatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De huidige Landbouwraad, de heer Peter Vermeij zal deze zomer met pensioen gaan.

Washington, Verenigde Staten

De heer Ton van Arnhem wordt benoemd als Landbouwraad te Washington, met als werkgebied de Verenigde Staten, Canada en de Wereldbank. De heer Van Arnhem is momenteel Directeur National Plant Protection Organisation bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hij volgt de huidige Landbouwraad, mevrouw Marianne Vaes, op. Zij zal deze zomer met pensioen gaan.

Hanoi, Vietnam

Mevrouw Ingrid Korving wordt benoemd als Landbouwraad te Hanoi, met als werkgebied Vietnam. Mevrouw Korving is op dit moment Landbouwraad in Nairobi. De huidige Landbouwraad, de heer Willem Schoustra, keert deze zomer terug naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nairobi, Kenia

De heer Bart Pauwels wordt benoemd als Landbouwraad te Nairobi, met als werkgebied Kenia en Tanzania. De heer Pauwels is nu Infrastructuur- en Milieuraad te Peking namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De huidige Landbouwraad, mevrouw Korving, wordt Landbouwraad te Hanoi.

Rabat, Marokko

De heer Jaap Satter wordt benoemd als Landbouwraad te Rabat, met als werkgebied Marokko. De heer Satter is nu Senior Beleidsmedewerker bij de Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De huidige Landbouwraad, de heer Niek Schelling, bereikt dit najaar de pensioengerechtigde leeftijd.

Bangkok, Thailand

De heer Gijs Theunissen is benoemd tot Landbouwraad te Bangkok, met als werkgebied Thailand. De heer Theunissen was hiervoor werkzaam als Landbouwraad te Yangon.

PV EU, Brussel

Mevrouw Carian Posthumus Meijjes wordt benoemd als Landbouw- en Visserijraad bij de PV van Nederland bij de Europese Unie (EU) in Brussel met als aandachtsgebied de visserijdossiers. Mevrouw Posthumus Meijjes is momenteel werkzaam als Beleidscoördinator Visserij internationaal en handhaving bij Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De huidige Landbouw- en Visserijraad, de heer Corné van Alphen, keert deze zomer terug naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

PV EU, Brussel

De heer Ata Vahdatzade wordt benoemd als Landbouwraad bij de PV van Nederland bij de Europese Unie (EU) in Brussel met als aandachtsgebied veterinaire en fytosanitaire dossiers en duurzame voedselproductie. De heer Vahdatzade is op dit moment Adviseur van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De huidige Landbouwraad, de heer Eric van der Sommen, keert deze zomer terug naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Pretoria, Zuid-Afrika

De heer Emiel Mulder wordt benoemd als Landbouwattaché te Pretoria, met als werkgebied Zuid-Afrika. Het betreft een opleidingsplek. De heer Mulder werkt momenteel als Business Development Coördinator China bij de Directie Internationale Programma’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

PV Rome, Italië

Mevrouw Yvonne van Laarhoven wordt benoemd als Landbouwattaché bij de PV van Nederland in Rome, met als werkgebied de VN organisaties op het gebied van landbouw, voedselzekerheid, noodhulp en armoedebestrijding: de Food and Agriculture Organisation (FAO), het International Fund for Agricultural Development (IFAD) en het World Food Programme (WFP). Het betreft een opleidingsplek. Mevrouw Van Laarhoven werkt momenteel als Beleidsmedewerker bij de Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Logo Landbouw Attaché Netwerk banner

Het landbouwattachénetwerk (LAN) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt de Nederlandse overheid, bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen bij hun internationale ambities in het agro- en natuurdomein. Onze teams zijn werkzaam op de economische afdelingen van 60 Nederlandse ambassades en/of consulaten en bedienen van daaruit 80 landen. Ook zijn ze vertegenwoordigers voor Nederland bij internationale organisaties: FAO/IFAD/WFP in Rome, EU in Brussel en OESO in Parijs.