Landbouwattachénetwerk 2020: Benoemingen Moskou, New Delhi, Jakarta en Peking

Recentelijk zijn 3 nieuwe Landbouwraden benoemd op de Nederlandse ambassade in Moskou, New Delhi en Jakarta en een Landbouwattaché veterinaire en fytosanitaire zaken in Peking. Zij zullen, met uitzondering van Moskou, eind 2020/begin 2021 starten. De Landbouwraad Moskou heeft zijn werkzaamheden reeds aangevangen.

Vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wensen wij hen veel succes.

De volgende personen zijn benoemd:

Moskou, Rusland

De heer Henk Stigter is benoemd als Landbouwraad te Moskou, met als werkgebied Rusland, Kazachstan, Wit-Rusland, Armenië, Kirgizië en Oezbekistan. De heer Stigter was tot voor kort werkzaam als Landbouwattaché veterinaire en fytosanitaire zaken in Peking, China. In Moskou volgt hij de heer Meeuwes Brouwer op die deze zomer als Landbouwraad te Ethiopië is benoemd.

New Delhi, India

De heer Michiel van Erkel wordt benoemd als Landbouwraad te New Delhi, met als werkgebied India en Sri Lanka. De heer Van Erkel is op dit moment Manager Internationale Agribusiness & Voedselzekerheid bij de Directie Europees, Internationaal, Agro economisch Beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De functie is vacant sinds het overlijden van onze collega Siebe Schuur, Landbouwraad te India.

Jakarta, Indonesië

De heer Joost van Uum wordt benoemd als Landbouwraad te Jakarta, met als werkgebied Indonesië, Maleisië en Singapore. De heer Van Uum werkt momenteel als Programma Manager/Strategisch Adviseur bij het Netherlands Space Office bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De huidige Landbouwraad, de heer Louis Beijer, is teruggekeerd naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Peking, China

De heer Karel van Bommel wordt benoemd als Landbouwattaché veterinaire en fytosanitaire zaken in Peking, met als werkgebied China en Mongolië. De heer Van Bommel werkt op dit moment als Nationaal Expert bij de Europese Commissie in Brussel en is afkomstig van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij volgt in Peking de heer Henk Stigter op.

Het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) ondersteunt Nederlandse bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen in de agrarische sector bij hun internationale ambities. De Landbouwattachés/-raden en hun teams werken op 57 Nederlandse ambassades en/of consulaten en bedienen van daaruit 77 landen. Ook zijn ze vertegenwoordigers voor Nederland bij internationale organisaties zoals de FAO in Rome, de EU in Brussel en de OESO in Parijs.

Benoeming landbouwattachenetwerk 2020