Benoeming nieuwe landbouwraden

Deze week zijn drie nieuwe Landbouwraden benoemd die komende zomer zullen beginnen in Berlijn, Boekarest en in Brussel (PV EU). Vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wensen wij hen veel succes.

Nieuwe landbouwraad in Duitsland (Berlijn)​

De heer ir. Peter Vermeij MPA. De heer Vermeij wordt benoemd tot Landbouwraad in Duitsland (Berlijn) met als werkgebied Duitsland, Zwitserland, alsmede Denemarken, Noorwegen en Zweden. De heer Vermeij is momenteel werkzaam als Consul Generaal in München.​

Nieuwe landbouwraad in Roemenië (Boekarest)​

De heer Arie Veldhuizen MBA wordt benoemd tot Landbouwraad in Roemenië (Boekarest) met als werkgebied Roemenië, Bulgarije en Moldavië. De heer Veldhuizen is momenteel werkzaam als Landbouwraad in Hanoi.​

Nieuwe benoeming Visserijdossiers, België, Brussel PV EU​

De heer drs. Corné van Alphen wordt benoemd tot Senior beleidsmedewerker op de LNV afdeling van de Permanente Vertegenwoordiging voor de EU in Brussel. Hij zal zich primair gaan richten op de Visserijdossiers. De heer van Alphen is momenteel werkzaam als Beleidscoördinator internationaal fytosanitair beleid bij de directie Plantaardige Agroketens (PAV) van het ministerie van LNV.​

Deze benoemingen zijn een aanvulling op eerdere benoemingen van begin dit jaar.