In gesprek met de LVVN-raden en LVVN-attachés

Interviews met LVVN-raden en LVVN-attachés

In deze serie interviews leest u meer over wie onze LVVN-raden en LVVN-attachés zijn. In het gesprek vertellen zij meer over hun persoonlijke ervaringen en lichten zij toe over de huidige ontwikkelingen en kansen in het land waar ze actief zijn. Met grote regelmaat publiceren we een nieuw gesprek met een zittende, vertrekkende of nieuwe LVVN-raad of LVVN-attaché.

Sophie Neve, LNV-raad Roemenië, Bulgarije en Moldavië
Sophie Neve

Sophie Neve is sinds augustus 2023 LNV-raad voor Roemenië, Bulgarije en Moldavië. Samen met het LAN team op de Nederlandse ambassade in Boekarest levert ze een bijdrage aan verduurzaming van de landbouw en voedselsystemen in de drie landen. ‘Bijvoorbeeld met Partners for International Business-programma’s (PIB’s) voor fruit- en groenteproductie en de verduurzaming van die ketens,’ zegt ze, ‘en daarmee ook kortere ketens helpen realiseren. Verder doen we veel aan kennisuitwisseling rond groen onderwijs.’ Lees hier het interview met Sophie Neve

LNV-raad Scandinavie Kirsten Peeters
Kirsten Peeters

Scandinavië biedt kansen voor kennisuitwisseling, technologie en eiwittransitie

Sinds september 2023 is Kirsten Peeters werkzaam als LNV-raad voor Scandinavië vanuit de Nederlandse ambassade in Kopenhagen. Net als in Nederland zijn duurzaamheid en biodiversiteit daar belangrijke speerpunten in het landbouwbeleid. In Noorwegen en Zweden speelt bovendien dat de productie op een beperkt bruikbaar areaal, zo duurzaam mogelijk geoptimaliseerd wordt. ‘Iedereen snapt hier dat het anders moet, duurzamer.’ Lees hier het interview met Kirsten Peeters

In gesprek met LNV-attache Alya de Bie
Alya de Bie

Duurzame en weerbare voedselsystemen zijn prioriteit voor LAN team in VS en Canada

Met Canada en de Verenigde Staten (VS) als werkgebied heeft LNV-attaché Alya de Bie genoeg te doen. Of het nu gaat om de eiwittransitie of de Nederlands-Canadese samenwerking rond de verduurzaming en verhoogde efficiëntie in de tuinbouw de praktische toepassing van kennis en technologie heeft haar aandacht. Gestationeerd op de Nederlandse ambassade in Washington werkt het LAN team waarvan ze deel uitmaakt hard aan duurzame voedselsystemen en het stimuleren van de natuur en biodiversiteit. ‘Bij al onze activiteiten zijn dat de belangrijkste randvoorwaarden. We werken actief aan verdere bewustwording op deze punten in de VS en Canada.’ Lees hier het interview met Alya de Bie

in gesprek met LNV-attache Lisa van den Boogaard
Lisa van den Boogaard

Op weg naar duurzame transitie die natuur, biodiversiteit en landbouwbeleid integreert

Ze zit in een nieuwe functie op een bijzondere positie: Lisa van den Boogaard is de eerste LNV-attaché met natuur en biodiversiteit als aandachtsgebied bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie. ‘Het belang van het herstellen van de natuur en biodiversiteit in combinatie met de transitie naar een duurzaam voedselsysteem vormt een fascinerende uitdaging.’ Lees hier het interview met Lisa van den Boogaard

Jojanne van Andel LNV-attaché
Jojanne van Andel

Kansen voor kennisdelen over duurzaamheid en natuurinclusieve landbouw tussen Verenigd Koninkrijk en Nederland

Het Verenigd Koninkrijk maakt een periode van verandering door, zegt Jojanne van Andel, alweer meer dan een half jaar werkzaam als LNV-attaché op de Nederlandse ambassade in Londen. Zo ondergaat de landbouw een belangrijke transformatie, waarbij traditionele gebiedsgebonden subsidies worden afgebouwd en plaatsmaken voor nieuwe regelingen die duurzaam en natuurvriendelijk landgebruik bevorderen. Nederland kan daarbij helpen, onder andere met hoogwaardige diensten en producten. Lees hier het interview met Jojanne van Andel

in gesprek met LNV-raad Wendele van der Wiele
Wendele van der Wiele

Mexico, Cuba en Nederland werken samen aan een balans tussen landbouw en ecosystemen

In Mexico zet Nederland zich de komende jaren meer in op het tegengaan van ontbossing. Ook ondersteunt het de verduurzaming van kassenteelt, met kennis en technologie op het gebied van efficiënt omgaan met water, de inrichting van kassen en het gebruik van Artificial Intelligence (AI). In Cuba deelt Nederland kennis op het gebied van verzilting. Wendele van der Wiele is sinds een half jaar als LNV-raad gestationeerd op de Nederlandse ambassade in Mexico-Stad. ‘Duurzaamheid in de landbouw is net als in Nederland een van de grootste uitdagingen in Mexico,’ vertelt ze. Lees hier het interview met Wendele van der Wiele

LNV-raad Simone Landhuis
Simone Landhuis

Nederland en de Golfstaten logische partners in duurzaamheid en biodiversiteit

De uitdagingen in het gebied van de Golfstaten (Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Bahrein, Koeweit en Qatar) zijn enorm. Maar de ambities zijn ook groot, net als de beschikbare financiële middelen. LNV-raad Simone Landhuis, werkzaam vanuit de Nederlandse ambassade in Riyadh, wil dat Nederland gezien wordt als de logische partner voor kennis en technologie, duurzaamheid en biodiversiteit. Lees hier het interview met Simone Landhuis

In gesprek met LNV-raad Machiel Kommers in Spanje
Machiel Kommers

Kennisdeling, water, voedselverspilling en natuur verbinden Nederland, Spanje en Portugal met elkaar

Machiel Kommers is de nieuwe LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Madrid. Zijn werkgebied omvat Spanje en Portugal: twee prachtige landen, zegt hij, waarmee we goed kunnen samenwerken. Vooral als het gaat om kennisdeling, water, voedselverspilling en natuur. Samen met het LAN team en de collega’s van de ambassade werkt hij aan deze onderwerpen in een one team approachLees hier het interview met Machiel Kommers

In gesprek met Inge Tenniglo
Inge Tenniglo

Nieuwe samenwerkingen en duurzame ontwikkeling in Ghana en Nigeria

Inge Tenniglo kende de regio al voordat ze aantrad als de nieuwe LNV-raad in Ghana en Nigeria vanuit de Nederlandse ambassade in Accra, maar toch was het in het begin wel wennen. Inge Tenniglo zit inmiddels echt op haar plek. Een plek waarop ze veel samenwerkt, met collega’s en met partners uit Nederland en West-Afrika. ‘Ik heb geleerd om meer te luisteren. We moeten het samen doen.’ Lees hier het interview met Inge Tenniglo

In gesprek met LNV-raad Tycho Vermeulen
Tycho Vermeulen

Nederland werkt samen met Egypte en Jordanië aan meervoudig landgebruik, irrigatie en droogtebestendige rassen

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor Tycho Vermeulen, die sinds de afgelopen zomer LNV-raad is op de Nederlandse ambassade in Egypte. Hij verbindt dat met ondernemerschap in de netwerken die hij met Nederlandse en lokale partners opbouwt. Ook Jordanië hoort tot zijn werkgebied. In beide landen werkt het LAN team intensief met bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen. Aan programma’s rond duurzaamheid en goed omgaan met water maar ook aan sociale kwesties als inclusiviteit en de positie van jongeren en vrouwen. Lees hier het interview met Tycho Vermeulen

Ingrid Korving

Nederland en Vietnam delen uitdagingen, economische kracht en groei

Vietnam mag zo ongeveer aan de andere kant van de wereld liggen en een heel andere cultuur hebben dan Nederland, maar de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn vergelijkbaar. Ingrid Korving, LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Hanoi, zet zich in voor onder meer kennisdeling. Lees hier het interview met Ingrid Korving

In gesprek met LNV raad Arie Veldhuizen
Arie Veldhuizen

AgroWorld landbouwtentoonstelling en belangstelling voor urban landscaping in Kazachstan

LNV-raad Arie Veldhuizen is sinds een maand of drie gestationeerd in Kazachstan. Tot zijn werkgebied behoren de landen Kazachstan, Oezbekistan en Kirgizië. Er is hier grote behoefte aan kennis en technologie, vertelt hij. ‘Dat hoeft niet altijd de meest moderne technologie te zijn. Zoek naar oplossingen die passen bij de lokale omstandigheden, de plaatselijke markt.’ Lees hier het interview met Arie Veldhuizen.

In gesprek met Rick Nobel
Rick Nobel

Grotere rol voor duurzaam en veilig geproduceerd voedsel in Zuid-Korea

Sinds augustus is Rick Nobel als LNV-raad gestationeerd op de Nederlandse ambassade in Seoel, Zuid-Korea. Hij ziet veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Zuid-Korea. ‘We kunnen een rol spelen in de productievergroting, maar met oplossingen als melkrobots ook een bijdrage leveren aan het tekort aan arbeidskrachten en de vergrijzing in het land.’ Lees hier het interview met Rick Nobel.

Ben Kubbinga
Ben Kubbinga

'Samen werken aan regeneratief voedselsysteem in Ivoorkust en Senegal'

Duurzame ontwikkeling van agroketens in Ivoorkust en Senegal. Dat is de opdracht waarmee LNV-raad Ben Kubbinga komende jaren in beide landen aan de slag gaat. Lees het interview met Ben Kubbinga.

Ton van Arnhem
Ton van Arnhem

'Speerpunten vastgesteld voor samenwerking met agroketen VS'

Samenwerking tussen de Nederlandse en Noord-Amerikaanse agroketen biedt veel mogelijkheden om de voedselketen weerbaarder te maken, zegt Ton van Arnhem, sinds augustus 2022 LNV-raad in Washington. Lees het interview met Ton van Arnhem

Carian Posthumus Meijjes
Carian Posthumus Meijjes

'Ruimte houden voor Nederlandse visserij'

 “Mijn uitdaging is om binnen de randvoorwaarden van natuurontwikkeling en de energietransitie toch ruimte te houden voor de Nederlandse visserijsector”, zegt Carian Posthumus Meijjes, LNV-raad werkzaam bij de Permanente Vertegenwoordiging EU in Brussel. Lees het interview met Carian Posthumus Meijjes

Yvonne van Laarhoven
Yvonne van Laarhoven

'Voedselvraagstuk vraagt om mondiale samenwerking'

De cijfers over voedselzekerheid wereldwijd gaan niet de goede kant op. Multilaterale samenwerking is daarom des te belangrijker. Dat zegt Yvonne van Laarhoven, werkzaam als LNV-attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging in Rome. Lees het interview met Yvonne van Laarhoven

Jaap Satter
Jaap Satter

'Bedekte tuinbouw is groeisector in Marokko'

Bedekte tuinbouw heeft in Marokko veel perspectief. Bij de ontwikkeling van deze sector kan het Nederlandse bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Sterker nog, die rol wordt al opgepakt. Dat zegt Jaap Satter, LNV-raad in Marokko. Lees het interview met Jaap Satter

Ata Vahdatzade
Ata Vahdatzade

'Voor Nederland is coalitievorming in EU cruciaal'

Wil een land met weinig stemmen in de Raad, zoals Nederland, invloed hebben op de EU-koers dan is samenwerking met andere lidstaten cruciaal. Dat zegt Ata Vahdatzade, LNV-raad bij de Permanente Vertegenwoordiging EU in Brussel. Lees het interview met Ata Vahdatzade

Emiel Mulder
Emiel Mulder

Efficiënter watergebruik is uitdaging voor Zuid-Afrika

Efficiënter gebruik van water, dat is een van de grote uitdagingen van de landbouw in Zuid-Afrika. De klimaatverandering maakt dit nog eens extra opportuun. Dat zegt Emiel Mulder die sinds de zomer 2022 werkzaam is als LNV-attaché op de Nederlandse ambassade in Pretoria. Lees het interview met Emiel Mulder.

Jack Vera
Jack Vera

'Leren van eiwittransitie in Duitsland'

In Duitsland is een transitie gaande richting biologisch, veganistisch en plantaardig. Nederland en Duitsland kunnen op dat terrein veel van elkaar leren. Ook liggen er exportkansen. Dat zegt Jack Vera, de nieuwe LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Berlijn. Lees het interview met Jack Vera

Bart Pauwels
Bart Pauwels

'Voedselsysteem Kenia en Tanzania robuuster maken'

De agrofoodsector in Kenia en Tanzania staat voor uitdagingen door klimaatverandering en snelle groei bevolking, zegt Bart Pauwels, de nieuwe LNV-raad voor Kenia en Tanzania vanuit de Nederlandse ambassade in Nairobi. Lees het interview met Bart Pauwels

Gijs Theunissen
Gijs Theunissen

Samenwerken met Thaise partijen om agrosector te verduurzamen

De duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (de SDG-goals) gaan in belangrijke mate de agenda bepalen van LNV-raad Gijs Theunissen. Hij is begin van dit jaar gestart met zijn werkzaamheden in Bangkok, Thailand. Lees het interview met Gijs Theunissen

Marion van Schaik
Marion van Schaik

'Verzilting en droogte zijn flinke uitdagingen voor Iran en Irak'

De landbouw in Iran en Irak kampt met erosie, verzilting en verdroging. Nederlandse kennis kan helpen het voedselsysteem in beide landen productiever en duurzamer te maken. Dat zegt Marion van Schaik, LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Teheran. Lees het interview met Marion van Schaik

Paul van de Logt
Paul van de Logt

'Met Nederlandse technologie naar duurzame landbouw in Brazilië'

De Nederlandse agrofoodsector kan ondersteuning bieden om de verliezen in de Braziliaanse voedselketen terug te brengen. Dat zegt LNV-raad Paul van de Logt op de Nederlandse ambassade in de Braziliaanse hoofdstad Brasília. Lees het interview met Paul van de Logt

Jasper Dalhuisen
Jasper Dalhuisen

'Meer gebruikmaken van agrokennis bij OESO'

Nederland kan veel meer gebruikmaken van de landbouweconomische kennis in de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. Aldus Jasper Dalhuisen, LNV-raad bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO in Parijs. Lees het interview met Jasper Dalhuisen

Koen van Ginneken
Koen van Ginneken

Landbouwraad vanuit Boedapest actief in vier landen

Hongarije, Oostenrijk, Servië en Montenegro. Dat zijn de vier landen waar LNV raad Koen van Ginneken komende jaren vanuit de Nederlandse ambassade in Boedapest actief is voor de Nederlandse agrofoodbelangen. Lees het interview met Koen van Ginneken

Léontine Crisson
Léontine Crisson

'Verduurzaming agroketens speerpunt in Colombia en Peru'

Efficiënt gebruik van water, biologische gewasbescherming en vermindering van de voedselverliezen in de agrologistieke keten. Dat zijn thema’s die in Colombia en Peru hoog op de agenda staan, zegt LNV raad Léontine Crisson, werkzaam op de Nederlandse ambassade in Bogotá. Lees het interview met Léontine Crisson

Anne-Margreet Sas
Anne-Margreet Sas

'EU-beleid voedselsysteem kantelt'

“Brussel werkt aan een systeemverandering in de landbouw. Ik vind het een enorme uitdaging om daar komende jaren aan mee te mogen werken”, zegt Anne-Margreet Sas. Zij werkt als LNV attaché in het landbouwteam bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Lees het interview mer Anne-Margreet Sas

Denise Lutz
Denise Lutz

'Automatisering is medicijn tegen vergrijzing Japanse landbouw'

De landbouwexport naar Japan loopt door de Covid-pandemie een deuk op. Dat is van tijdelijke aard, verwacht Denise Lutz, de nieuwe LNV raad op de Nederlandse ambassade in Tokio. Lees het interview met Denise Lutz

Inge Horstmeier
Inge Horstmeier

'Politiek bepalend voor handelskansen in Argentinië en Chili'

Er liggen grote kansen voor het Nederlandse agrobedrijfsleven in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming van de landbouw. Dat zegt Inge Horstmeier. Zij is sinds kort LNV raad op de Nederlandse ambassade in Buenos Aires. Naast Argentinië horen Chili, Uruguay en Paraguay tot haar werkgebied. Lees het interview met Inge Horstmeier

Marcel Beukeboom
Marcel Beukeboom

'FAO voorop bij transformatie voedselsysteem'

Uitbannen van de honger in de wereld, vastgelegd in Sustainable Development Goal 2, heeft de komende jaren topprioriteit bij Marcel Beukeboom. Hij is de nieuwe Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij drie VN-instellingen in Rome. Lees het interview met Marcel Beukeboom

Philip de Jong
Philip de Jong

'Brexit blijft topprioriteit landbouwteam Londen'

De gevolgen van Brexit blijven komend jaar de agenda van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Londen bepalen. Philip de Jong is als LNV raad sinds augustus 2021 meewerkend voorman van het team. Lees het interview met Philip de Jong.

Karel van Bommel
Karel van Bommel

'Nederlands bedrijfsleven is volop actief in China'

Meer zelfvoorziening op het gebied van voedsel, het is een van de topprioriteiten van de Chinese overheid. Dat zegt LNV attaché Karel van Bommel, werkzaam in het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Peking. Lees het interview met Karel van Bommel

Joost van Uum
Joost van Uum

‘Probeer aan te sluiten bij prioriteiten Indonesische overheid’

In een aantal aangewezen gebieden wil de Indonesische overheid de landbouwproductie fors verhogen. Deze ontwikkelingsgebieden bieden kansen voor de Nederlandse agrofoodsector, zegt Joost van Uum, de nieuwe LNV raad op de Nederlandse ambassade in Jakarta. Lees het interview met Joost van Uum

Michiel van Erkel
Michiel van Erkel

'India heeft veel agrarische potentie'

De verliezen in de voedselketen in India zijn groot, vooral aan het begin van de keten. De Nederlandse agrofoodsector heeft de kennis en technologie om deze verliezen te verminderen. Dat zegt Michiel van Erkel, nieuwe LNV raad op de Nederlandse ambassade in New Delhi. Lees het interview met Michiel van Erkel

Carla Boonstra
Carla Boonstra

'Steeds op zoek naar coalitiepartners in EU'

Het nieuwe EU-landbouwbeleid wordt groener. Nederland is voorstander, maar het speelveld in Europa moet wel gelijk blijven. Dat zegt Carla Boonstra, de nieuwe LNV raad in Brussel. Lees het interview met Carla Boonstra

Maarten Wegen
Maarten Wegen

‘Turkije is de toegangsdeur tot Eurazië’

De randvoorwaarden voor een succesvolle agrofoodsector in Turkije zijn aanwezig. In een aantal sectoren gaan de ontwikkelingen snel. Dat zegt Maarten Wegen. Hij is sinds augustus 2020 als LN- raad werkzaam op de Nederlandse ambassade in Ankara, met als werkgebied Turkije, Israël en de Palestijnse Gebieden. Lees het interview met Maarten Wegen

Landbouwteam v.l.n.r. Niek Bosmans (landbouwraad), Penathia Swartz (managementondersteuner), Bernard Likalimba (landbouwadviseur)
Landbouwteam v.l.n.r. Niek Bosmans, Penathia Swartz (managementondersteuner), Bernard Likalimba (landbouwadviseur)

‘Klimaatslimme landbouw is een must in Zuid-Afrika’

Klimaatverandering treft Zuid-Afrika zwaar. Als het gaat om klimaatslimme landbouw kan Nederland bijdragen aan oplossingen. Dat is de overtuiging van Niek Bosmans als LNV-raad werkzaam op de Nederlandse ambassade in Pretoria. Lees het interview met Niek Bosmans

Frank Buizer
Frank Buizer

'Opbouw Ugandese agroketens vraagt lange adem'

Ontwikkeling van de landbouwsector heeft in Uganda en Rwanda topprioriteit.  “Als LNV-raad kan ik daar hopelijk een bijdrage aan leveren”, zegt Frank Buizer vanuit de Nederlandse ambassade in Kampala. Lees het interview met Frank Buizer

Dennis Kraaijeveld
Dennis Kraaijeveld

'Export naar Duitsland is niet vanzelfsprekend'

Dennis Kraaijeveld is sinds september 2020 als LNV-attaché actief op de Nederlandse ambassade in Berlijn. “Afnemers in dit land worden kritischer. Bijvoorbeeld over residuen van bestrijdingsmiddelen.” Lees het interview met Dennis Kraaijenveld

Meeuwes Brouwer met het landbouwteam in Ethiopië
Meeuwes Brouwer met het landbouwteam in Ethiopië

'Voedselzekerheid staat voorop in Ethiopië'

Meeuwes Brouwer was LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Moskou en heeft sinds augustus dezelfde functie in Addis Abeba, hoofdstad van Ethiopië. Een enorme overgang, beaamt hij. Lees het interview met Meeuwes Brouwer

Martijn Weijtens
Martijn Weijtens

‘In Frankrijk draait alles om voedsel’

Frankrijk en Nederland lopen, als het gaat over de agrofoodsector, voorop in Europa. En dus kunnen beide landen veel van elkaar leren. Dat zegt Martijn Weijtens. Hij is sinds augustus 2020 als LNV-raad actief op de Nederlandse ambassade in Parijs. Lees het interview met Martijn Weijtens

Lees meer interviews met (voormalige) LNV raden