In gesprek met de landbouwraden

Interviews met landbouwraden

In deze serie interviews leest u meer over wie de landbouwraden zijn. In het gesprek vertellen zij meer over hun persoonlijke ervaringen en lichten zij toe over de huidige ontwikkelingen en kansen in het land waar ze actief zijn. Iedere twee weken publiceren we een nieuw gesprek.

Bert Rikken

Bert Rikken

‘Agrologistiek heeft topprioriteit in Brazilië’

Bert Rikken is bijna drie jaar landbouwraad in Brazilië. In een deel van het land gaan de ontwikkelingen in de agrarische sector snel. “Precisielandbouw is in de zuidelijke deelstaten op veel bedrijven dagelijkse praktijk, vergelijkbaar met het niveau in Nederland.”

Lees het interview

Frederik Heijink

Frederik Heijink

‘Groenteteelt in Myanmar maakt sprong voorwaarts’

Frederik Heijink is bijna vier jaar landbouwraad in Myanmar. Het land heeft een enorme agrarische potentie en is in potentie the garden of Asia. “Vooral in de tuinbouw, maar ook in de veehouderij en aquacultuur zie ik positieve ontwikkelingen.”

Lees het interview

Jaap Satter

Jaap Satter

‘Turkije is jaloers op Nederlandse ketenaanpak’

Jaap Satter is bijna vier jaar landbouwraad in Ankara. De belangrijkste ontwikkeling in de Turkse landbouw? “Groei op basis van eigen technologie. Dat lijkt negatief voor de Nederlandse agrofoodsector, maar biedt ook kansen.”

Lees het interview

Carian Posthumus Meijjes

Carian Posthumus Meijjes

'Landbouw in Rwanda en Uganda stapsgewijs vooruit'

Carian Posthumus Meijjes is bijna vier jaar landbouwraad in Rwanda en Uganda. In beide landen is sprake van agrarische ontwikkelingen, ook al gaan die langzaam. In een aantal projecten waar zij als landbouwraad actief bij betrokken is, worden successen geboekt.

Lees het interview

Cindy Heijdra

'Franse boer ligt onder vergrootglas'

Cindy Heijdra is bijna vier jaar landbouwraad in Frankrijk. Net als in Nederland ligt de Franse landbouw onder een vergrootglas. Franse boeren willen best duurzamer produceren, weet Heijdra, maar wie betaalt de meerkosten?

Lees het interview

Jack Vera

‘Zuid-Afrika kent ook veel hightech-boeren’

Jack Vera is bijna vier jaar landbouwraad in Zuid-Afrika. Klimaatverandering raakt de landbouw in het land direct. Discussies over grondeigendom leiden tot onzekerheid, ook bij Nederlandse bedrijven.

Lees het interview

Meeuwes Brouwer

‘Russische landbouw ontwikkelt zich snel’

Meeuwes Brouwer is bijna vier jaar landbouwraad in Rusland. De landbouw maakt in het enorme land een snelle ontwikkeling door. Het Russische landbouwministerie richt zich op het stimuleren van de export die in 2019 steeg naar circa €25 miljard.

Lees het interview

Niek Bosmans

‘Ethiopië kiest voor duurzame intensivering landbouw’

Niek Bosmans is ruim drie jaar landbouwraad in Ethiopië. Het is een land met een enorme potentie op landbouwgebied. Ethiopië voert democratische hervormingen door. Dat is een veelbelovend maar fragiel proces.

Lees het interview