In gesprek met de landbouwraden

Interviews met landbouwraden

In deze serie interviews leest u meer over wie de landbouwraden en -attachés zijn. In het gesprek vertellen zij meer over hun persoonlijke ervaringen en lichten zij toe over de huidige ontwikkelingen en kansen in het land waar ze actief zijn. Met grote regelmaat publiceren we een nieuw gesprek met een zittende, vertrekkende of nieuwe landbouwraad of landbouwattaché.

In gesprek met landbouwraad Reinoud Nuijten
Reinoud Nuijten

Nederland moet zichtbaar blijven in Oekraïne

Reinoud Nuijten was nog maar kort landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Kyiv, toen de coronapandemie uitbrak. En de problemen die daardoor ontstonden, waren vorig jaar amper beteugeld, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Per 15 september heeft Nuijten zijn post verlaten. ‘De oorlog heeft alles veranderd. Thema’s zoals duurzaamheid en dierenwelzijn zijn en blijven belangrijk, maar toen de oorlog begon, kregen de Oekraïners iets anders aan hun hoofd.’ Lees hier het interview met Reinoud Nuijten.

In gesprek met vertrekkend landbouwraad Erik Plaisier
Erik Plaisier

Netwerken voor duurzaamheid in Latijns-Amerika

Waar in Nederland de landbouw worstelt met zaken zoals klimaatadaptatie en stikstofproblematiek, is de sector in Mexico vooral bezig met vergroting van de productie. Maar vertrekkend landbouwraad voor Mexico en Cuba vanuit de Nederlandse ambassade in Mexico Stad Erik Plaisier verwacht dat ook daar duurzaamheid een steeds grotere rol gaat spelen. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Lees het interview met Erik Plaisier.

In gesprek met landbouwraad Wouter Verhey
Wouter Verhey

China biedt kansen, maar we moeten niet naïef zijn

China kijkt met veel belangstelling naar Nederlandse technologie en kennis op het gebied van de landbouw. Dat levert voor Nederlandse bedrijven kansen op, zegt landbouwraad Wouter Verhey, tot voor kort werkzaam op de Nederlandse ambassade in Peking. Lees het interview met Wouter Verhey.

In gesprek met vertrekkend landbouwraad Spanje, Nina Berendsen
Nina Berendsen

Spanje en Nederland lijken meer op elkaar dan we denken

Nina Berendsen, vertrekkend landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Madrid, heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het verder uitbouwen van de beleidsdialoog tussen beide landen. Lees het interview met Nina Berendsen.

In gesprek met landbouwraad Bram Wits
Bram Wits

In West-Afrika komen alle grote voedselvraagstukken samen

Bram Wits verlaat na ruim vijf jaar West-Afrika. Het waren letterlijk en figuurlijk tropenjaren, maar als landbouwraad werkzaam op de Nederlandse ambassade in Ghana had hij het niet willen missen. Lees het interview met Bram Wits.

Landbouwraad Melle Leenstra
Melle Leenstra

‘Werken aan duurzaamheid, klimaatverandering en waterslimme landbouw in Egypte en Jordanië’

Egypte en Jordanië, de landen waarin landbouwraad Melle Leenstra actief was, kampen met vergelijkbare vraagstukken als Nederland. Binnenkort keert hij terug naar Nederland. Lees het interview met Melle Leenstra.

Ben Kubbinga
Ben Kubbinga

'Samen werken aan regeneratief voedselsysteem in Ivoorkust en Senegal'

Duurzame ontwikkeling van agroketens in Ivoorkust en Senegal. Dat is de opdracht waarmee landbouwraad Ben Kubbinga komende jaren in beide landen aan de slag gaat. Lees het interview met Ben Kubbinga.

Ton van Arnhem
Ton van Arnhem

'Speerpunten vastgesteld voor samenwerking met agroketen VS'

Samenwerking tussen de Nederlandse en Noord-Amerikaanse agroketen biedt veel mogelijkheden om de voedselketen weerbaarder te maken, zegt Ton van Arnhem, sinds augustus 2022 landbouwraad in Washington. Lees het interview met Ton van Arnhem

Carian Posthumus Meijjes
Carian Posthumus Meijjes

'Ruimte houden voor Nederlandse visserij'

 “Mijn uitdaging is om binnen de randvoorwaarden van natuurontwikkeling en de energietransitie toch ruimte te houden voor de Nederlandse visserijsector”, zegt Carian Posthumus Meijjes, landbouw- en visserijraad werkzaam bij de Permanente Vertegenwoordiging EU in Brussel. Lees het interview met Carian Posthumus Meijjes

Yvonne van Laarhoven
Yvonne van Laarhoven

'Voedselvraagstuk vraagt om mondiale samenwerking'

De cijfers over voedselzekerheid wereldwijd gaan niet de goede kant op. Multilaterale samenwerking is daarom des te belangrijker. Dat zegt Yvonne van Laarhoven, werkzaam als landbouwattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging in Rome. Lees het interview met Yvonne van Laarhoven

Jaap Satter
Jaap Satter

'Bedekte tuinbouw is groeisector in Marokko'

Bedekte tuinbouw heeft in Marokko veel perspectief. Bij de ontwikkeling van deze sector kan het Nederlandse bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Sterker nog, die rol wordt al opgepakt. Dat zegt Jaap Satter, landbouwraad in Marokko. Lees het interview met Jaap Satter

Ata Vahdatzade
Ata Vahdatzade

'Voor Nederland is coalitievorming in EU cruciaal'

Wil een land met weinig stemmen in de Raad, zoals Nederland, invloed hebben op de EU-koers dan is samenwerking met andere lidstaten cruciaal. Dat zegt Ata Vahdatzade, landbouwraad bij de Permanente Vertegenwoordiging EU in Brussel. Lees het interview met Ata Vahdatzade

Emiel Mulder
Emiel Mulder

Efficiënter watergebruik is uitdaging voor Zuid-Afrika

Efficiënter gebruik van water, dat is een van de grote uitdagingen van de landbouw in Zuid-Afrika. De klimaatverandering maakt dit nog eens extra opportuun. Dat zegt Emiel Mulder die sinds de zomer 2022 werkzaam is als landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Pretoria. Lees het interview met Emiel Mulder.

Jack Vera
Jack Vera

'Leren van eiwittransitie in Duitsland'

In Duitsland is een transitie gaande richting biologisch, veganistisch en plantaardig. Nederland en Duitsland kunnen op dat terrein veel van elkaar leren. Ook liggen er exportkansen. Dat zegt Jack Vera, de nieuwe landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Berlijn. Lees het interview met Jack Vera

Bart Pauwels
Bart Pauwels

'Voedselsysteem Kenia en Tanzania robuuster maken'

De agrofoodsector in Kenia en Tanzania staat voor uitdagingen door klimaatverandering en snelle groei bevolking, zegt Bart Pauwels, de nieuwe landbouwraad voor Kenia en Tanzania vanuit de Nederlandse ambassade in Nairobi. Lees het interview met Bart Pauwels

Erik Smidt
Erik Smidt

Nederlandse technologie en kennis in etalage op Expo 2020 in Dubai

De Nederlandse agrofoodsector en kennisinstellingen maken slim gebruik van de kansen die de 35e wereldtentoonstelling Expo 2020 Dubai biedt om zijn kennis en technologie voor het voetlicht te brengen. Dat zegt Erik Smidt landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Riyad. Lees het interview met Erik Smidt

Gijs Theunissen
Gijs Theunissen

Samenwerken met Thaise partijen om agrosector te verduurzamen

De duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (de SDG-goals) gaan in belangrijke mate de agenda bepalen van landbouwraad Gijs Theunissen. Hij is begin van dit jaar gestart met zijn werkzaamheden in Bangkok, Thailand. Lees het interview met Gijs Theunissen

Marion van Schaik
Marion van Schaik

'Verzilting en droogte zijn flinke uitdagingen voor Iran en Irak'

De landbouw in Iran en Irak kampt met erosie, verzilting en verdroging. Nederlandse kennis kan helpen het voedselsysteem in beide landen productiever en duurzamer te maken. Dat zegt Marion van Schaik, landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Teheran. Lees het interview met Marion van Schaik

Rick Nobel
Rick Nobel

'Inzetten op NL-technologie voor modernisering landbouw India'

India heeft de potentie om de landbouwproductie fors op te voeren en te verduurzamen. Als dat lukt, kan het land zijn positie in internationale agro-handel verbeteren, zegt landbouwattaché Rick Nobel op de Nederlandse ambassade in New Delhi. Lees het interview met Rick Nobel

Paul van de Logt
Paul van de Logt

'Met Nederlandse technologie naar duurzame landbouw in Brazilië'

De Nederlandse agrofoodsector kan ondersteuning bieden om de verliezen in de Braziliaanse voedselketen terug te brengen. Dat zegt landbouwraad Paul van de Logt op de Nederlandse ambassade in de Braziliaanse hoofdstad Brasília. Lees het interview met Paul van de Logt

Jasper Dalhuisen
Jasper Dalhuisen

'Meer gebruikmaken van agrokennis bij OESO'

Nederland kan veel meer gebruikmaken van de landbouweconomische kennis in de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. Aldus Jasper Dalhuisen, landbouwraad bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO in Parijs. Lees het interview met Jasper Dalhuisen

Koen van Ginneken
Koen van Ginneken

Landbouwraad vanuit Boedapest actief in vier landen

Hongarije, Oostenrijk, Servië en Montenegro. Dat zijn de vier landen waar landbouwraad Koen van Ginneken komende jaren vanuit de Nederlandse ambassade in Boedapest actief is voor de Nederlandse agrofoodbelangen. Lees het interview met Koen van Ginneken

Léontine Crisson
Léontine Crisson

'Verduurzaming agroketens speerpunt in Colombia en Peru'

Efficiënt gebruik van water, biologische gewasbescherming en vermindering van de voedselverliezen in de agrologistieke keten. Dat zijn thema’s die in Colombia en Peru hoog op de agenda staan, zegt landbouwraad Léontine Crisson, werkzaam op de Nederlandse ambassade in Bogotá. Lees het interview met Léontine Crisson

Anne-Margreet Sas
Anne-Margreet Sas

'EU-beleid voedselsysteem kantelt'

“Brussel werkt aan een systeemverandering in de landbouw. Ik vind het een enorme uitdaging om daar komende jaren aan mee te mogen werken”, zegt Anne-Margreet Sas. Zij werkt als landbouwattaché in het landbouwteam bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Lees het interview mer Anne-Margreet Sas

Denise Lutz
Denise Lutz

'Automatisering is medicijn tegen vergrijzing Japanse landbouw'

De landbouwexport naar Japan loopt door de Covid-pandemie een deuk op. Dat is van tijdelijke aard, verwacht Denise Lutz, de nieuwe landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Tokio. Lees het interview met Denise Lutz

Inge Horstmeier
Inge Horstmeier

'Politiek bepalend voor handelskansen in Argentinië en Chili'

Er liggen grote kansen voor het Nederlandse agrobedrijfsleven in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming van de landbouw. Dat zegt Inge Horstmeier. Zij is sinds kort landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Buenos Aires. Naast Argentinië horen Chili, Uruguay en Paraguay tot haar werkgebied. Lees het interview met Inge Horstmeier

Kim Tran
Kim Tran

'Bruggen slaan tussen agrofoodsector in VS en Nederland'

Ondanks de enorme export, importeert de VS nog veel voedsel. De koers is om voor meer producten zelfvoorziening te realiseren, zegt Kim Tran, de nieuwe landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Washington. “Dat vraagt om forse investeringen. Ik ben ervan overtuigd dat hier kansen liggen voor de Nederlandse agrofoodsector.” Lees het interview met Kim Tran

Marcel Beukeboom
Marcel Beukeboom

'FAO voorop bij transformatie voedselsysteem'

Uitbannen van de honger in de wereld, vastgelegd in Sustainable Development Goal 2, heeft de komende jaren topprioriteit bij Marcel Beukeboom. Hij is de nieuwe Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij drie VN-instellingen in Rome. Lees het interview met Marcel Beukeboom

Philip de Jong
Philip de Jong

'Brexit blijft topprioriteit landbouwteam Londen'

De gevolgen van Brexit blijven komend jaar de agenda van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Londen bepalen. Philip de Jong is als landbouwraad sinds augustus 2021 meewerkend voorman van het team. Lees het interview met Philip de Jong.

Karel van Bommel
Karel van Bommel

'Nederlands bedrijfsleven is volop actief in China'

Meer zelfvoorziening op het gebied van voedsel, het is een van de topprioriteiten van de Chinese overheid. Dat zegt landbouwattaché Karel van Bommel, werkzaam in het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Peking. Lees het interview met Karel van Bommel

Joost van Uum
Joost van Uum

‘Probeer aan te sluiten bij prioriteiten Indonesische overheid’

In een aantal aangewezen gebieden wil de Indonesische overheid de landbouwproductie fors verhogen. Deze ontwikkelingsgebieden bieden kansen voor de Nederlandse agrofoodsector, zegt Joost van Uum, de nieuwe landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Jakarta. Lees het interview met Joost van Uum

Michiel van Erkel
Michiel van Erkel

'India heeft veel agrarische potentie'

De verliezen in de voedselketen in India zijn groot, vooral aan het begin van de keten. De Nederlandse agrofoodsector heeft de kennis en technologie om deze verliezen te verminderen. Dat zegt Michiel van Erkel, nieuwe landbouwraad op de Nederlandse ambassade in New Delhi. Lees het interview met Michiel van Erkel

Carla Boonstra
Carla Boonstra

'Steeds op zoek naar coalitiepartners in EU'

Het nieuwe EU-landbouwbeleid wordt groener. Nederland is voorstander, maar het speelveld in Europa moet wel gelijk blijven. Dat zegt Carla Boonstra, de nieuwe landbouwraad in Brussel. Lees het interview met Carla Boonstra

Henk Stigter
Henk Stigter

'Russische landbouw in een groeispurt'

"De ontwikkelingen in de agrofoodsector in Rusland gaan snel", zegt Henk Stigter. Hij is sinds augustus 2020 als landbouwraad werkzaam op de Nederlandse ambassade in Moskou met als werkgebied Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Oezbekistan, Armenië en Kirgizië. Lees het interview met Henk Stigter

Maarten Wegen
Maarten Wegen

‘Turkije is de toegangsdeur tot Eurazië’

De randvoorwaarden voor een succesvolle agrofoodsector in Turkije zijn aanwezig. In een aantal sectoren gaan de ontwikkelingen snel. Dat zegt Maarten Wegen. Hij is sinds augustus 2020 als landbouwraad werkzaam op de Nederlandse ambassade in Ankara, met als werkgebied Turkije, Israël en de Palestijnse Gebieden. Lees het interview met Maarten Wegen

Landbouwteam v.l.n.r. Niek Bosmans (landbouwraad), Penathia Swartz (managementondersteuner), Bernard Likalimba (landbouwadviseur)
Landbouwteam v.l.n.r. Niek Bosmans, Penathia Swartz (managementondersteuner), Bernard Likalimba (landbouwadviseur)

‘Klimaatslimme landbouw is een must in Zuid-Afrika’

Klimaatverandering treft Zuid-Afrika zwaar. Als het gaat om klimaatslimme landbouw kan Nederland bijdragen aan oplossingen. Dat is de overtuiging van Niek Bosmans als landbouwraad werkzaam op de Nederlandse ambassade in Pretoria. Lees het interview met Niek Bosmans

Frank Buizer
Frank Buizer

'Opbouw Ugandese agroketens vraagt lange adem'

Ontwikkeling van de landbouwsector heeft in Uganda en Rwanda topprioriteit.  “Als landbouwraad kan ik daar hopelijk een bijdrage aan leveren”, zegt Frank Buizer vanuit de Nederlandse ambassade in Kampala. Lees het interview met Frank Buizer

Dennis Kraaijeveld
Dennis Kraaijeveld

'Export naar Duitsland is niet vanzelfsprekend'

Dennis Kraaijeveld is sinds september 2020 als landbouwattaché actief op de Nederlandse ambassade in Berlijn. “Afnemers in dit land worden kritischer. Bijvoorbeeld over residuen van bestrijdingsmiddelen.” Lees het interview met Dennis Kraaijenveld

Meeuwes Brouwer met het landbouwteam in Ethiopië
Meeuwes Brouwer met het landbouwteam in Ethiopië

'Voedselzekerheid staat voorop in Ethiopië'

Meeuwes Brouwer was landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Moskou en heeft sinds augustus dezelfde functie in Addis Abeba, hoofdstad van Ethiopië. Een enorme overgang, beaamt hij. Lees het interview met Meeuwes Brouwer

Martijn Weijtens
Martijn Weijtens

‘In Frankrijk draait alles om voedsel’

Frankrijk en Nederland lopen, als het gaat over de agrofoodsector, voorop in Europa. En dus kunnen beide landen veel van elkaar leren. Dat zegt Martijn Weijtens. Hij is sinds augustus 2020 als landbouwraad actief op de Nederlandse ambassade in Parijs. Lees het interview met Martijn Weijtens

Bram Wits
Bram Wits

'Voedselproductie in West-Afrika nog hoger op agenda'

De grootste uitdaging voor landen in West-Afrika is om de eigen voedselproductie te vergroten. Integratie van de keten is daarbij cruciaal. Dat zegt landbouwraad Bram Wits. Ghana, Nigeria en Ivoorkust behoren tot zijn werkgebied. Lees het interview met Bram Wits

Arie Veldhuizen
Arie Veldhuizen

Roemenië met Nederlandse steun aan de slag met landbouwonderwijs

De Roemeense overheid zet in op modernisering van de voedselketen. Verbetering van het landbouwonderwijs is daarbij cruciaal. Dat zegt landbouwraad Arie Veldhuizen. “Nederlandse kennisinstellingen zijn daar inmiddels bij betrokken.” Lees het interview met Arie Veldhuizen

Erik Smidt
Erik Smidt

'Voedselimport blijft nog lang cruciaal in de Golfregio'

Erik Smidt is sinds september 2018 landbouwraad voor de Golfstaten. Hij werkt in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Hij ziet dat de meeste Golfstaten de eigen voedselproductie fors willen opvoeren. Maar import van groenten en fruit blijft nog lang cruciaal, ook uit Nederland. Lees het interview

Lees meer interviews met (voormalige) landbouwraden