'Verduurzaming agroketens speerpunt in Colombia en Peru'

Efficiënt gebruik van water, biologische gewasbescherming en vermindering van de voedselverliezen in de agrologistieke keten. Dat zijn thema’s die in Colombia en Peru hoog op de agenda staan en waar de Nederlandse agrofoodsector en kennisinstellingen zeker een ondersteunende rol kunnen spelen, zegt landbouwraad Léontine Crisson vanuit de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. “Verduurzaming van de agrosector is voor mij echt een speerpunt.”

Crisson is in augustus 2021 begonnen als landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Bogotá. Met haar team is zij actief voor de Nederlandse landbouw in Colombia, Peru en Ecuador. Daarvoor had ze dezelfde functie in een ander deel van Zuid-Amerika. Toen behoorden Argentinië, Chili, Uruguay en Paraguay tot haar werkgebied.

Léontine Crisson
Léontine Crisson

Groot netwerk

Weer een enorm gebied waar zij de weg moet leren kennen. Dat gaat snel. “Mijn teamleden hebben een groot netwerk en daar profiteer ik van. Het is toch een kwestie van prioriteiten stellen. Colombia staat bovenaan, ook omdat dit mijn standplaats is. Zo’n 30% van mijn tijd wil ik in Peru besteden en wanneer nodig werken we aan Ecuador.”

Digitale missie pluimveehouderij

Op de dag van dit vraaggesprek is zij medeorganisator van een digitale missie over de ontwikkelingen in de pluimveesector. Twaalf Nederlandse bedrijven nemen deel. Ook veertig bedrijven en organisaties uit de pluimveeketen in Colombia en Peru doen mee met verschillende sessies. “Van die Nederlandse bedrijven zijn de meeste hier al actief. Ze dragen bij aan de kennisontwikkeling in de ketens hier. Ook op het gebied van bijvoorbeeld dierwelzijn en verduurzaming. In de korte periode dat ik hier nu ben, heb ik al meer Nederlandse bedrijven en organisaties gesproken dan in de laatste periode dat ik landbouwraad was in Buenos Aires. Al kwam dat natuurlijk ook door Covid.”

'De productie van pluimveevlees en eieren groeit in Colombia en Peru. In deze sector liggen kansen voor Nederlandse bedrijven'

Uitzicht op de Andes

Ze woont in Bogotá, een stad op 2.700 meter boven de zeespiegel. Vanuit haar appartement ziet ze bergen van de Andes. Twee woonblokken verderop ligt de residentie, in 15 minuten loopt ze naar de ambassade. “Ik woon in een groene, levendige wijk. Een prima stad om een paar jaar te verblijven. Alleen ’s avonds kan het hier echt koud zijn, want de huizen hebben helaas geen verwarming. Dan steek ik de open haard soms maar aan.” 

Ankerpunt in Peru

Ze zegt in een warm bad te zijn terechtgekomen. “Mijn teamleden zijn erg betrokken bij hun werk, zij willen echt iets bereiken. Echt een topteam.” Een van haar teamleden werkt op de Nederlandse ambassade in Lima, de hoofdstad van Peru. “Hij werkt daar nu een jaar. Ik ben daar onlangs op bezoek geweest en heb onder meer kennisgemaakt met een coöperatie die biologische bananen naar Nederland exporteert. Online spraken we de Peruaanse minister van Landbouw, samen met de Nederlandse ambassadeur. Voor Nederlandse bedrijven die in Peru actief zijn of willen worden, is het ontzettend belangrijk dat wij als LNV daar ook fysiek aanwezig zijn. We hebben daar nu een ankerpunt met onze landbouwadviseur op de ambassade.”

Lees verder onder foto

Avocado tree
Belangrijke gewassen in Colombia zijn koffie, bananen en avocado’s.

Subtropische regio

Argentinië is een land van de grote agrarische grondstoffen als soja, maïs en rundvlees. Colombia en Peru liggen in een subtropische regio. Belangrijke gewassen zijn koffie, bananen en bijvoorbeeld avocado’s. Nederland is een belangrijke importeur van deze producten, zeker in het zogeheten fairtrade-segment. “Die handelsstroom is er al jaren en daardoor zijn er intensieve contacten met het Nederlandse bedrijfsleven. Ons land staat hier echt op de kaart.”

Netwerkbijeenkomst

Door de coronapandemie en de onmogelijkheid om te reizen en elkaar fysiek te ontmoeten, zijn de contacten enigszins verwaterd. “Daarom heeft de ambassade onlangs in de tuin van de residentie een netwerkbijeenkomst georganiseerd, in open tenten, met in de loop van de dag steeds weer een andere groep. Dat was succesvol en erg leuk. De contacten zijn weer aangehaald.’

Lees verder onder foto

Druppelirrigatie
Met druppelirrigatie kan het watergebruik met 65% omlaag.

Hergebruik reststromen

De productie van pluimveevlees en eieren groeit in Colombia en Peru. In deze sector liggen kansen voor Nederlandse bedrijven, zegt Crisson. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan verbetering van het dierwelzijn door betere huisvestingssystemen. En aan meer lokale productie van pluimveevoeders om zo minder afhankelijk te worden van import van grondstoffen en duurzamere alternatieven te gebruiken. Valorisatie van reststromen is een ander thema. Er liggen echt mogelijkheden om de ecologische voetafdruk van de sector te verkleinen. Nederlandse bedrijven hebben hiervoor de kennis in huis.”

Efficiënt gebruik van water

Op haar prioriteitenlijst staat ook de teelt van bananen en koffie. “De klimaatverandering dwingt de producenten om efficiënter met water om te gaan. Met druppelirrigatie kan het watergebruik met 65% omlaag, zo blijkt uit een project dat Nederlandse partijen hebben uitgevoerd met lokale partners. Nederlandse bedrijven lopen wereldwijd voorop met deze technologie. Dat geldt trouwens ook voor gewasbescherming. Er is hier absoluut een markt voor biologische bestrijding van plagen. Alleen die beestjes komen hier moeilijk het land in. Aan ons landbouwteam de taak om in overleg met de betrokken instanties hier en die in Nederland de markttoegang voor deze toepassingen te verruimen.”

Uitdaging  

Haar grootste uitdaging als landbouwraad? “Ik wil de belangstelling bij de Nederlandse agrofoodsector voor deze regio vergroten. Uiteindelijk gaat het erom de agrarische productie hier te verduurzamen. Mijn uitdaging is om een concrete bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie van het voedselsysteem. En dat met een stevige ondersteuning vanuit Nederland.” 

Meer informatie

Landbouwteam Bogota
Email: bog-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriColombiaNL