In gesprek met voormalige landbouwraden

Interviews met voormalige landbouwraden

In een serie interviews leest u meer over wie de landbouwraden en -attachés zijn. In het gesprek vertellen zij meer over hun persoonlijke ervaringen en lichten zij toe over de huidige ontwikkelingen en kansen in het land waar ze actief zijn.

Kirsten Peeters
Kirsten Peeters

‘Duitsland en Nederland hebben veel gemeenschappelijke thema’s’

Kirsten Peeters was landbouwattaché in Duitsland. Als het gaat om de agrofoodsector zijn Nederland en Duitsland in veel opzichten vergelijkbaar. “Circulaire landbouw, dierenwelzijn en bijvoorbeeld transparantie in de voedselketen zijn thema’s die hier hoog op de agenda staan.” Lees het interview

Frederik Heijink (midden)
Frederik Heijink

‘Groenteteelt in Myanmar maakt sprong voorwaarts’

Frederik Heijink was landbouwraad in Myanmar. Het land heeft een enorme agrarische potentie en is in potentie the garden of Asia. “Vooral in de tuinbouw, maar ook in de veehouderij en aquacultuur zie ik positieve ontwikkelingen.” Lees het interview

Jaap Satter
Jaap Satter

‘Turkije is jaloers op Nederlandse ketenaanpak’

Jaap Satter was landbouwraad in Ankara. De belangrijkste ontwikkeling in de Turkse landbouw? “Groei op basis van eigen technologie. Dat lijkt negatief voor de Nederlandse agrofoodsector, maar biedt ook kansen.” Lees het interview

Carian Posthumus Meijjes
Carian Posthumus Meijjes

'Landbouw in Rwanda en Uganda stapsgewijs vooruit'

Carian Posthumus Meijjes was landbouwraad in Rwanda en Uganda. In beide landen is sprake van agrarische ontwikkelingen, ook al gaan die langzaam. In een aantal projecten waar zij als landbouwraad actief bij betrokken is, worden successen geboekt. Lees het interview

Landbouwraad Cindy Heijdra
Landbouwraad Cindy Heijdra

'Franse boer ligt onder vergrootglas'

Cindy Heijdra was landbouwraad in Frankrijk. Net als in Nederland ligt de Franse landbouw onder een vergrootglas. Franse boeren willen best duurzamer produceren, weet Heijdra, maar wie betaalt de meerkosten? Lees het interview

Jack Vera
Jack Vera

‘Zuid-Afrika kent ook veel hightech-boeren’

Jack Vera was landbouwraad in Zuid-Afrika. Klimaatverandering raakt de landbouw in het land direct. Discussies over grondeigendom leiden tot onzekerheid, ook bij Nederlandse bedrijven. Lees het interview

Meeuwes Brouwer
Meeuwes Brouwer

‘Russische landbouw ontwikkelt zich snel’

Meeuwes Brouwer was landbouwraad in Rusland. De landbouw maakt in het enorme land een snelle ontwikkeling door. Het Russische landbouwministerie richt zich op het stimuleren van de export die in 2019 steeg naar circa €25 miljard. Lees het interview

Landbouwraad Niek Bosmans
Landbouwraad Niek Bosmans

‘Ethiopië kiest voor duurzame intensivering landbouw’

Niek Bosmans was landbouwraad in Ethiopië. Het is een land met een enorme potentie op landbouwgebied. Ethiopië voert democratische hervormingen door. Dat is een veelbelovend maar fragiel proces. Lees het interview