In gesprek met voormalige landbouwraden

Interviews met voormalige landbouwraden

In een serie interviews leest u meer over wie de landbouwraden en -attachés zijn. In het gesprek vertellen zij meer over hun persoonlijke ervaringen en lichten zij toe over de huidige ontwikkelingen en kansen in het land waar ze actief waren.

Bert Rikken
Bert Rikken

'Brazilië geeft meer ruimte aan export Nederlandse bedrijven'

De Nederlandse agrofoodsector krijgt meer markttoegang tot de Braziliaanse markt. Voor twaalf veterinaire producten zitten de bilaterale besprekingen over de certificering in de eindfase of zijn afgerond. Bert Rikken werkte tot de zomer 2021 als landbouwraad in Brazilië. Lees het interview

Tim Heddema
Tim Heddema

‘Banden tussen VK en Nederland zijn niet doorgesneden’

Verhoging productiviteit en verduurzaming zijn pijlers van het nieuwe landbouwbeleid in het Verenigd Koninkrijk. “Het Britse bedrijfsleven zoekt hierbij samenwerking met Nederlandse partijen”, zegt Tim Heddema die tot de zomer 2021 werkzaam was als landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Londen. Lees het interview

Léontine Crisson
Léontine Crisson

'Argentijnse agrosector wil verduurzamen, investeren is lastig'

Ondanks de moeilijke economische situatie in Argentinië zijn de banden tussen Nederlandse en Argentijnse kennisinstellingen aangetrokken. Dat zegt landbouwraad in Argentinië Léontine Crisson. In zomer 2021 is zij landbouwraad geworden in Colombia. Lees het interview

Evert Jan Krajenbrink
Evert Jan Krajenbrink

‘In agrarisch Japan vindt een onzichtbare revolutie plaats’

De helft van de agrarische productie in Japan wordt inmiddels geleverd door 3% van de bedrijven. Een aantal bedrijven intensiveert, constateert Evert Jan Krajenbrink die tot zomer 2021 werkte als landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Tokyo. Lees het interview

Koen van Ginneken
Koen van Ginneken

'In Brussel steeds op zoek naar coalities'

De omslag naar een duurzaam Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) krijgt langzaam vorm, maar de tegenkrachten roeren zich permanent. Dat zegt landbouwattaché Koen van Ginneken, tot de zomer van 2021 actief in België. Lees het interview

Elselien Breman
Elselien Breman

‘Bedekte tuinbouw in VS neemt hoge vlucht’

Als er in de Verenigde Staten één agrarische sector is die de komende jaren een hoge vlucht neemt dan is het de glastuinbouw. Dat zegt Elselien Breman, tot begin 2021 landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Washington. Lees het interview

Geert Kits Nieuwenkamp
Geert Kits Nieuwenkamp

'Dynamisch werk in vier verschillende landen in Balkan-regio'

“De aanpak van een Nederlands zachtfruit-consortium leidt op termijn ongetwijfeld tot export van uitgangsmateriaal en technologie”, zegt landbouwraad Geert Kits Nieuwenkamp. Hij was tot zomer 2021 actief in de landen Hongarije, Servië, Oostenrijk en Montenegro. Lees het interview

Patricia de Vries
Patricia de Vries

‘Bezoek Rutte en Schouten aan Colombia had enorme impact’

Patricia de Vries was tot zomer 2021 landbouwraad op de Nederlandse ambassade in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. “Prachtig om mee te maken dat onze inzet tastbaar resultaat oplevert.” Lees het interview

Hans Smolders
Hans Smolders

'Belangstelling voor Iran neemt weer toe'

De Nederlandse agrofoodsector krijgt weer meer belangstelling om te investeren in Iran, constateert Hans Smolders, tot juli 2021 landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Teheran. “Een groeiend aantal bedrijven vraagt ons om informatie." Lees het interview

Jan Gerrit Deelen
Jan Gerrit Deelen

'Duurzame landbouw hoger op OESO-agenda'

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) krijgt meer belangstelling voor duurzame landbouw. Dat constateert Jan Gerrit Deelen die zomer 2021 is vertrokken als landbouwraad bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO. Lees het interview

Kirsten Peeters
Kirsten Peeters

‘Duitsland en Nederland hebben veel gemeenschappelijke thema’s’

Kirsten Peeters was landbouwattaché in Duitsland. Als het gaat om de agrofoodsector zijn Nederland en Duitsland in veel opzichten vergelijkbaar. “Circulaire landbouw, dierenwelzijn en bijvoorbeeld transparantie in de voedselketen zijn thema’s die hier hoog op de agenda staan.” Lees het interview

Frederik Heijink (midden)
Frederik Heijink

‘Groenteteelt in Myanmar maakt sprong voorwaarts’

Frederik Heijink was landbouwraad in Myanmar. Het land heeft een enorme agrarische potentie en is in potentie the garden of Asia. “Vooral in de tuinbouw, maar ook in de veehouderij en aquacultuur zie ik positieve ontwikkelingen.” Lees het interview

Jaap Satter
Jaap Satter

‘Turkije is jaloers op Nederlandse ketenaanpak’

Jaap Satter was landbouwraad in Ankara. De belangrijkste ontwikkeling in de Turkse landbouw? “Groei op basis van eigen technologie. Dat lijkt negatief voor de Nederlandse agrofoodsector, maar biedt ook kansen.” Lees het interview

Carian Posthumus Meijjes
Carian Posthumus Meijjes

'Landbouw in Rwanda en Uganda stapsgewijs vooruit'

Carian Posthumus Meijjes was landbouwraad in Rwanda en Uganda. In beide landen is sprake van agrarische ontwikkelingen, ook al gaan die langzaam. In een aantal projecten waar zij als landbouwraad actief bij betrokken is, worden successen geboekt. Lees het interview

Landbouwraad Cindy Heijdra
Landbouwraad Cindy Heijdra

'Franse boer ligt onder vergrootglas'

Cindy Heijdra was landbouwraad in Frankrijk. Net als in Nederland ligt de Franse landbouw onder een vergrootglas. Franse boeren willen best duurzamer produceren, weet Heijdra, maar wie betaalt de meerkosten? Lees het interview

Jack Vera
Jack Vera

‘Zuid-Afrika kent ook veel hightech-boeren’

Jack Vera was landbouwraad in Zuid-Afrika. Klimaatverandering raakt de landbouw in het land direct. Discussies over grondeigendom leiden tot onzekerheid, ook bij Nederlandse bedrijven. Lees het interview

Meeuwes Brouwer
Meeuwes Brouwer

‘Russische landbouw ontwikkelt zich snel’

Meeuwes Brouwer was landbouwraad in Rusland. De landbouw maakt in het enorme land een snelle ontwikkeling door. Het Russische landbouwministerie richt zich op het stimuleren van de export die in 2019 steeg naar circa €25 miljard. Lees het interview

Landbouwraad Niek Bosmans
Landbouwraad Niek Bosmans

‘Ethiopië kiest voor duurzame intensivering landbouw’

Niek Bosmans was landbouwraad in Ethiopië. Het is een land met een enorme potentie op landbouwgebied. Ethiopië voert democratische hervormingen door. Dat is een veelbelovend maar fragiel proces. Lees het interview

Tim Heddema
Tim Heddema

‘Britse voedselketen is trots op zijn eigen producten’

Tim Heddema was tot zomer 2021 landbouwraad in het Verenigd Koninkrijk: "Als de EU en het Verenigd Koninkrijk tot een goed handelsakkoord komen, hoeft Brexit niet per se negatief uit te pakken voor de Nederlandse agrofoodsector." Lees het interview

Bert Rikken
Bert Rikken

‘Agrologistiek heeft topprioriteit in Brazilië’

Bert Rikken was tot zomer 2021 landbouwraad in Brazilië. In een deel van het land gaan de ontwikkelingen in de agrarische sector snel. “Precisielandbouw is in de zuidelijke deelstaten op veel bedrijven dagelijkse praktijk, vergelijkbaar met het niveau in Nederland.” Lees het interview

Gijs Theunissen
Gijs Theunissen

'Landbouw in Myanmar heeft veel potentie'

De voedselproductie in Myanmar kan fors stijgen, de potentie is absoluut aanwezig. Het land kan zelfs de voedselschuur worden van Zuidoost-Azië, zegt Gijs Theunissen. Hij was tot eind 2021 landbouwraad in Myanmar. Lees het interview

Léontine Crisson
Léontine Crisson

‘Deel Argentijnse boeren is allang actief met kringlooplandbouw’

De agrarische sector is de economische motor van Argentinië. Ondanks de moeilijke financieel-economische situatie wordt er toch geïnvesteerd in de voedselketen, zegt landbouwraad Léontine Crisson tot zomer 2021 landbouwraad in Argentinië. Nu is zij landbouwraad in Colombia. Lees het interview

Henk Stigter
Henk Stigter

Landbouwraad Henk Stigter verhuist van Peking naar Moskou

Henk Stigter was landbouwraad in China. Na de zomer 2020 is hij naar Rusland vertrokken in dezelfde functie. Weer een enorm werkgebied, weer actief onder moeilijke politieke en economische omstandigheden. Lees het interview