In gesprek met voormalige LNV-raden

Interviews met voormalige LNV-raden

In deze serie leest u de interviews met de voormalige LNV-raden en LNV-attachés die in het verleden op een bepaalde Nederlandse ambassade werkzaam waren. In het gesprek vertellen zij meer over hun persoonlijke ervaringen en lichten zij toe over de ontwikkelingen en kansen in het land waar ze actief waren.

Gelare Nader

Vraag naar Nederlandse kennis en expertise op het gebied van duurzame productie en consumptie

Gelare Nader werkte vier jaar als LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Seoel, Zuid-Korea: van augustus 2019 tot en met juli 2023. Door de coronapandemie was haar werk soms lastig. Maar dat weerhield haar er niet van om aan de slag te gaan. ‘Je moet niet wachten tot het beter wordt, maar zelf kansen maken. Zo hebben we grote stappen kunnen zetten.’ Lees hier het interview met Gelare Nader.

In gesprek met landbouwraad Sabrina Waltmans
Sabrina Waltmans

Kansen voor Nederlandse bedrijven in Algerije en Tunesië

De afgelopen vier jaar was Sabrina Waltmans LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Algiers. Haar werkgebied: Algerije en Tunesië. Inmiddels is ze in 2023 terug in Nederland maar ze kijkt met veel voldoening op haar tijd als LNV-raad terug. ‘Klimaatverandering en waterschaarste spelen in beide landen een grote rol,’ vertelt ze. ‘Zo zijn stuwmeren soms nog maar voor 10% vol. Waterslimme oplossingen zijn hard nodig.’ Lees hier het interview met Sabrina Waltmans.

In gesprek met landbouwraad Reinoud Nuijten
Reinoud Nuijten

Nederland moet zichtbaar blijven in Oekraïne

Reinoud Nuijten was nog maar kort LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Kyiv, toen de coronapandemie uitbrak. En de problemen die daardoor ontstonden, waren vorig jaar amper beteugeld, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Per 15 september 2023 heeft Nuijten zijn post verlaten. ‘De oorlog heeft alles veranderd. Thema’s zoals duurzaamheid en dierenwelzijn zijn en blijven belangrijk, maar toen de oorlog begon, kregen de Oekraïners iets anders aan hun hoofd.’ Lees hier het interview met Reinoud Nuijten.

In gesprek met vertrekkend landbouwraad Erik Plaisier
Erik Plaisier

Netwerken voor duurzaamheid in Latijns-Amerika

Waar in Nederland de landbouw worstelt met zaken zoals klimaatadaptatie en stikstofproblematiek, is de sector in Mexico vooral bezig met vergroting van de productie. Maar vertrekkend LNV-raad voor Mexico en Cuba vanuit de Nederlandse ambassade in Mexico Stad Erik Plaisier verwacht dat ook daar duurzaamheid een steeds grotere rol gaat spelen. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Lees het interview met Erik Plaisier.

In gesprek met landbouwraad Wouter Verhey
Wouter Verhey

China biedt kansen, maar we moeten niet naïef zijn

China kijkt met veel belangstelling naar Nederlandse technologie en kennis op het gebied van de landbouw. Dat levert voor Nederlandse bedrijven kansen op, zegt LNV-raad Wouter Verhey, tot voor kort werkzaam op de Nederlandse ambassade in Peking. Lees het interview met Wouter Verhey.

In gesprek met vertrekkend landbouwraad Spanje, Nina Berendsen
Nina Berendsen

Spanje en Nederland lijken meer op elkaar dan we denken

Nina Berendsen, vertrekkend LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Madrid, heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het verder uitbouwen van de beleidsdialoog tussen beide landen. Lees het interview met Nina Berendsen.

In gesprek met landbouwraad Bram Wits
Bram Wits

In West-Afrika komen alle grote voedselvraagstukken samen

Bram Wits verlaat na ruim vijf jaar West-Afrika. Het waren letterlijk en figuurlijk tropenjaren, maar als LNV-raad werkzaam op de Nederlandse ambassade in Ghana had hij het niet willen missen. Lees het interview met Bram Wits.

Bram Wits
Bram Wits

'Voedselproductie in West-Afrika nog hoger op agenda'

De grootste uitdaging voor landen in West-Afrika is om de eigen voedselproductie te vergroten. Integratie van de keten is daarbij cruciaal. Dat zegt LNV-raad Bram Wits. Ghana, Nigeria en Ivoorkust behoren tot zijn werkgebied.  Lees het interview met Bram Wits

In gesprek met Melle Leenstra
Melle Leenstra

‘Werken aan duurzaamheid, klimaatverandering en waterslimme landbouw in Egypte en Jordanië’

Egypte en Jordanië, de landen waarin LNV-raad Melle Leenstra actief was, kampen met vergelijkbare vraagstukken als Nederland. Binnenkort keert hij terug naar Nederland. Lees het interview met Melle Leenstra.

Rick Nobel
Rick Nobel

'Inzetten op NL-technologie voor modernisering landbouw India'

India heeft de potentie om de landbouwproductie fors op te voeren en te verduurzamen. Als dat lukt, kan het land zijn positie in internationale agro-handel verbeteren, zegt LNV- attaché Rick Nobel op de Nederlandse ambassade in New Delhi. Lees het interview met Rick Nobel

Kim Tran
Kim Tran

'Bruggen slaan tussen agrofoodsector in VS en Nederland'

Ondanks de enorme export, importeert de VS nog veel voedsel. De koers is om voor meer producten zelfvoorziening te realiseren, zegt Kim Tran, de LNV attaché op de Nederlandse ambassade in Washington. “Dat vraagt om forse investeringen. Ik ben ervan overtuigd dat hier kansen liggen voor de Nederlandse agrofoodsector.” Lees het interview met Kim Tran

Erik Smidt
Erik Smidt

Nederlandse technologie en kennis in etalage op Expo 2020 in Dubai

De Nederlandse agrofoodsector en kennisinstellingen maken slim gebruik van de kansen die de 35e wereldtentoonstelling Expo 2020 Dubai biedt om zijn kennis en technologie voor het voetlicht te brengen. Dat zegt Erik Smidt LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Riyad. Lees het interview met Erik Smidt

Arie Veldhuizen
Arie Veldhuizen

Roemenië met Nederlandse steun aan de slag met landbouwonderwijs

De Roemeense overheid zet in op modernisering van de voedselketen. Verbetering van het landbouwonderwijs is daarbij cruciaal. Dat zegt LNV-raad Arie Veldhuizen. “Nederlandse kennisinstellingen zijn daar inmiddels bij betrokken.” Lees het interview met Arie Veldhuizen

Erik Smidt
Erik Smidt

'Voedselimport blijft nog lang cruciaal in de Golfregio'

Erik Smidt is sinds september 2018 LNV-raad voor de Golfstaten. Hij werkt in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Hij ziet dat de meeste Golfstaten de eigen voedselproductie fors willen opvoeren. Maar import van groenten en fruit blijft nog lang cruciaal, ook uit Nederland. Lees het interview met Erik Smidt

Willem Schoustra
Willem Schoustra

'Nederland is gidsland voor agrofoodsector Vietnam'

Van intensieve rijstproductie naar groente- en fruitteelt en aquacultuur. Die omwenteling in het voedselsysteem vindt plaats in de Vietnamese Mekongdelta, zegt Willem Schoustra. Hij werkte tot september 2022 als LNV-raad in Vietnam. Lees het interview met Willem Schoustra

Peter Vermeij
Peter Vermeij

'Zorg over imago Nederlandse agrofoodsector in Duitsland'

De Duitse markt is met afstand het grootste afzetgebied van de Nederlandse agrofoodsector. De afzet is afgelopen jaren verder gegroeid. Dat biedt echter geen garantie voor de toekomst, zegt Peter Vermeij. Hij was tot de zomer 2022 LNV-raad in Berlijn. Lees het interview met Peter Vermeij

Eric van der Sommen
Eric van der Sommen

'Stevig onderhandeld in Brussel, maar altijd met open vizier'

LNV-raad Eric van der Sommen werkte de afgelopen vijf jaar werkzaam in het LNV-team van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV EU). In de zomer 2022 heeft hij afscheid genomen. Lees het interview met Erik van der Sommen.

Ingrid Korving
Ingrid Korving

'Agrofoodsector Kenia kiest voor circulair'

De ontwikkelingen in de agrofoodsector in Kenia gaan snel, vooral op het gebied van circulariteit. Voor Tanzania geldt dat, in mindere mate, ook. Nederlandse bedrijven leveren kennis en technologie. Dat zegt Ingrid Korving, tot de zomer 2022 was zij LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Nairobi. Nu is zij LNV-raad in Vietnam. Lees het interview met Ingrid Korving

Marianne Vaes
Marianne Vaes

'Voedselsysteem in VS dreigt vast te lopen'

De VS staat voor een grote uitdaging: de ketens verkorten en de verspilling verminderen. De Nederlandse agrofoodsector kan steunen met kennis en technologie. Dat zegt Marianne Vaes die tot de zomer 2022 werkzaam was als LNV-raad in Washington. Lees het interview met Marianne Vaes

Niek Schelling
Niek Schelling

'Marokko profiteert van Nederlandse agrokennis'

Opbouw en verspreiding van landbouwkennis leidt op termijn tot verhoging en verduurzaming van de voedselproductie in Marokko. Dat zegt Niek Schelling, hij was tot de zomer 2022 LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Rabat. Lees het interview met Niek Schelling

Corné van Alphen
Corné van Alphen

'Visserij altijd spannend dossier in Brussel'

Bijna alle besluiten die de belangen van onze visserijsector raken, worden in Brussel genomen, zegt LNV-raad, tot de zomer 2022 werkzaam in het LNV-team bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Lees het interview met Corné van Alphen

Tim Heddema
Tim Heddema

‘Banden tussen VK en Nederland zijn niet doorgesneden’

Verhoging productiviteit en verduurzaming zijn pijlers van het nieuwe landbouwbeleid in het Verenigd Koninkrijk. “Het Britse bedrijfsleven zoekt hierbij samenwerking met Nederlandse partijen”, zegt Tim Heddema die tot de zomer 2021 werkzaam was als LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Londen. Lees het interview met Tim Heddema

Evert Jan Krajenbrink
Evert Jan Krajenbrink

‘In agrarisch Japan vindt een onzichtbare revolutie plaats’

De helft van de agrarische productie in Japan wordt inmiddels geleverd door 3% van de bedrijven. Een aantal bedrijven intensiveert, constateert Evert Jan Krajenbrink die tot zomer 2021 werkzaam was als LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Tokyo. Lees het interview met Evert Jan Krajenbrink

Koen van Ginneken
Koen van Ginneken

'In Brussel steeds op zoek naar coalities'

De omslag naar een duurzaam Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) krijgt langzaam vorm, maar de tegenkrachten roeren zich permanent. Dat zegt Koen van Ginneken, die tot de zomer van 2021 werkzaam was als LNV-attaché in België. Lees het interview met Koen van Ginneken

Elselien Breman
Elselien Breman

‘Bedekte tuinbouw in VS neemt hoge vlucht’

Als er in de Verenigde Staten één agrarische sector is die de komende jaren een hoge vlucht neemt dan is het de glastuinbouw. Dat zegt Elselien Breman, tot begin 2021 werkzaam als LNV-attaché op de Nederlandse ambassade in Washington. Lees het interview met Elselien Breman

Patricia de Vries
Patricia de Vries

‘Bezoek Rutte en Schouten aan Colombia had enorme impact’

Patricia de Vries was tot zomer 2021 LNV-raad op de Nederlandse ambassade in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. “Prachtig om mee te maken dat onze inzet tastbaar resultaat oplevert.” Lees het interview met Patricia de Vries

Hans Smolders
Hans Smolders

'Belangstelling voor Iran neemt weer toe'

De Nederlandse agrofoodsector krijgt weer meer belangstelling om te investeren in Iran, constateert Hans Smolders, tot juli 2021 LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Teheran. “Een groeiend aantal bedrijven vraagt ons om informatie." Lees het interview met Hans Smolders

Jan Gerrit Deelen
Jan Gerrit Deelen

'Duurzame landbouw hoger op OESO-agenda'

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) krijgt meer belangstelling voor duurzame landbouw. Dat constateert Jan Gerrit Deelen die zomer 2021 is vertrokken als LNV-raad bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO. Lees het interview met Jan Gerrit Deelen

Kirsten Peeters
Kirsten Peeters

‘Duitsland en Nederland hebben veel gemeenschappelijke thema’s’

Kirsten Peeters was LNV-attaché in Duitsland. Als het gaat om de agrofoodsector zijn Nederland en Duitsland in veel opzichten vergelijkbaar. “Circulaire landbouw, dierenwelzijn en bijvoorbeeld transparantie in de voedselketen zijn thema’s die hier hoog op de agenda staan.” Lees het interview met Kirsten Peeters

Jaap Satter
Jaap Satter

‘Turkije is jaloers op Nederlandse ketenaanpak’

Jaap Satter was LNV-raad in Ankara. De belangrijkste ontwikkeling in de Turkse landbouw? “Groei op basis van eigen technologie. Dat lijkt negatief voor de Nederlandse agrofoodsector, maar biedt ook kansen.” Lees het interview met Jaap Satter

Carian Posthumus Meijjes
Carian Posthumus Meijjes

'Landbouw in Rwanda en Uganda stapsgewijs vooruit'

Carian Posthumus Meijjes was LNV-raad in Rwanda en Uganda. In beide landen is sprake van agrarische ontwikkelingen, ook al gaan die langzaam. In een aantal projecten waar zij als LNV-raad actief bij betrokken was, werden successen geboekt. Lees het interview met Carian Posthumus Meijjes

Landbouwraad Cindy Heijdra
Landbouwraad Cindy Heijdra

'Franse boer ligt onder vergrootglas'

Cindy Heijdra was LNV-raad in Frankrijk. Net als in Nederland ligt de Franse landbouw onder een vergrootglas. Franse boeren willen best duurzamer produceren, weet Heijdra, maar wie betaalt de meerkosten? Lees het interview met Cindy Heijdra

Jack Vera
Jack Vera

‘Zuid-Afrika kent ook veel hightech-boeren’

Jack Vera was LNV-raad in Zuid-Afrika. Klimaatverandering raakt de landbouw in het land direct. Discussies over grondeigendom leiden tot onzekerheid, ook bij Nederlandse bedrijven. Lees het interview met Jack Vera

Landbouwraad Niek Bosmans
Landbouwraad Niek Bosmans

‘Ethiopië kiest voor duurzame intensivering landbouw’

Niek Bosmans was LNV-raad in Ethiopië. Het is een land met een enorme potentie op landbouwgebied. Ethiopië voert democratische hervormingen door. Dat is een veelbelovend maar fragiel proces. Lees het interview met Niek Bosmans

Bert Rikken
Bert Rikken

‘Agrologistiek heeft topprioriteit in Brazilië’

Bert Rikken was tot zomer 2021 LNV-raad in Brazilië. In een deel van het land gaan de ontwikkelingen in de agrarische sector snel. “Precisielandbouw is in de zuidelijke deelstaten op veel bedrijven dagelijkse praktijk, vergelijkbaar met het niveau in Nederland.” Lees het interview met Bert Rikken

Meeuwes Brouwer
Meeuwes Brouwer

‘Russische landbouw ontwikkelt zich snel’

Meeuwes Brouwer was LNV-raad in Rusland. De landbouw maakt in het enorme land een snelle ontwikkeling door. Het Russische landbouwministerie richt zich op het stimuleren van de export die in 2019 steeg naar circa €25 miljard. Lees het interview met Meeuwes Brouwer

Gijs Theunissen
Gijs Theunissen

'Landbouw in Myanmar heeft veel potentie'

De voedselproductie in Myanmar kan fors stijgen, de potentie is absoluut aanwezig. Het land kan zelfs de voedselschuur worden van Zuidoost-Azië, zegt Gijs Theunissen. Hij was tot eind 2021 LNV-raad in Myanmar. Lees het interview met Gijs Theunissen

Léontine Crisson
Léontine Crisson

‘Deel Argentijnse boeren is allang actief met kringlooplandbouw’

De agrarische sector is de economische motor van Argentinië. Ondanks de moeilijke financieel-economische situatie wordt er toch geïnvesteerd in de voedselketen, zegt landbouwraad Léontine Crisson tot zomer 2021 LNV-raad in Argentinië. Nu is zij LNV-raad in Colombia. Lees het interview met Léontine Crisson

Geert Kits Nieuwenkamp
Geert Kits Nieuwenkamp

'Dynamisch werk in vier verschillende landen in Balkan-regio'

“De aanpak van een Nederlands zachtfruit-consortium leidt op termijn ongetwijfeld tot export van uitgangsmateriaal en technologie”, zegt LNV-raad Geert Kits Nieuwenkamp. Hij was tot zomer 2021 actief in de landen Hongarije, Servië, Oostenrijk en Montenegro. Lees het interview met Geert Kits Nieuwenkamp

Henk Stigter
Henk Stigter

LNV-raad Henk Stigter verhuist van Peking naar Moskou

Henk Stigter was LNV-raad in China. Na de zomer 2020 is hij naar Rusland vertrokken in dezelfde functie. Weer een enorm werkgebied, weer actief onder moeilijke politieke en economische omstandigheden. Lees het interview met Henk Stigter

Frederik Heijink (midden)
Frederik Heijink

‘Groenteteelt in Myanmar maakt sprong voorwaarts’

Frederik Heijink was LNV-raad in Myanmar. Het land heeft een enorme agrarische potentie en is in potentie the garden of Asia. “Vooral in de tuinbouw, maar ook in de veehouderij en aquacultuur zie ik positieve ontwikkelingen.” Lees het interview Frederik Heijink

Lees meer interviews met (zittende) LNV raden