In gesprek met voormalige landbouwraden

Interviews met voormalige landbouwraden

In een serie interviews leest u meer over wie de landbouwraden en -attachés zijn. In het gesprek vertellen zij meer over hun persoonlijke ervaringen en lichten zij toe over de huidige ontwikkelingen en kansen in het land waar ze actief waren.

Willem Schoustra
Willem Schoustra

'Nederland is gidsland voor agrofoodsector Vietnam'

Van intensieve rijstproductie naar groente- en fruitteelt en aquacultuur. Die omwenteling in het voedselsysteem vindt plaats in de Vietnamese Mekongdelta, zegt Willem Schoustra. Hij werkte tot september 2022 als landbouwraad in Vietnam. Lees het interview met Willem Schoustra

Peter Vermeij
Peter Vermeij

'Zorg over imago Nederlandse agrofoodsector in Duitsland'

De Duitse markt is met afstand het grootste afzetgebied van de Nederlandse agrofoodsector. De afzet is afgelopen jaren verder gegroeid. Dat biedt echter geen garantie voor de toekomst, zegt Peter Vermeij. Hij was tot de zomer 2022 landbouwraad in Berlijn. Lees het interview met Peter Vermeij

Eric van der Sommen
Eric van der Sommen

'Stevig onderhandeld in Brussel, maar altijd met open vizier'

Landbouwraad Eric van der Sommen werkte de afgelopen vijf jaar werkzaam in het landbouwteam van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV EU). In de zomer 2022 heeft hij afscheid genomen. Lees het interview met Erik van der Sommen.

Ingrid Korving
Ingrid Korving

'Agrofoodsector Kenia kiest voor circulair'

De ontwikkelingen in de agrofoodsector in Kenia gaan snel, vooral op het gebied van circulariteit. Voor Tanzania geldt dat, in mindere mate, ook. Nederlandse bedrijven leveren kennis en technologie. Dat zegt Ingrid Korving, tot de zomer 2022 was zij landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Nairobi. Nu is zij landbouwraad in Vietnam. Lees het interview met Ingrid Korving

Marianne Vaes
Marianne Vaes

'Voedselsysteem in VS dreigt vast te lopen'

De VS staat voor een grote uitdaging: de ketens verkorten en de verspilling verminderen. De Nederlandse agrofoodsector kan steunen met kennis en technologie. Dat zegt Marianne Vaes die tot de zomer 2022 werkzaam was als landbouwraad in Washington. Lees het interview met Marianne Vaes

Niek Schelling
Niek Schelling

'Marokko profiteert van Nederlandse agrokennis'

Opbouw en verspreiding van landbouwkennis leidt op termijn tot verhoging en verduurzaming van de voedselproductie in Marokko. Dat zegt Niek Schelling, hij was tot de zomer 2022 landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Rabat. Lees het interview met Niek Schelling

Corné van Alphen
Corné van Alphen

'Visserij altijd spannend dossier in Brussel'

Bijna alle besluiten die de belangen van onze visserijsector raken, worden in Brussel genomen, zegt landbouw- en visserijraad, tot de zomer 2022 werkzaam in het landbouwteam bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Lees het interview met Corné van Alphen

Bert Rikken
Bert Rikken

'Brazilië geeft meer ruimte aan export Nederlandse bedrijven'

De Nederlandse agrofoodsector krijgt meer markttoegang tot de Braziliaanse markt. Voor twaalf veterinaire producten zitten de bilaterale besprekingen over de certificering in de eindfase of zijn afgerond. Bert Rikken werkte tot de zomer 2021 als landbouwraad in Brazilië. Lees het interview met Bert Rikken

Tim Heddema
Tim Heddema

‘Banden tussen VK en Nederland zijn niet doorgesneden’

Verhoging productiviteit en verduurzaming zijn pijlers van het nieuwe landbouwbeleid in het Verenigd Koninkrijk. “Het Britse bedrijfsleven zoekt hierbij samenwerking met Nederlandse partijen”, zegt Tim Heddema die tot de zomer 2021 werkzaam was als landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Londen. Lees het interview met Tim Heddema

Léontine Crisson
Léontine Crisson

'Argentijnse agrosector wil verduurzamen, investeren is lastig'

Ondanks de moeilijke economische situatie in Argentinië zijn de banden tussen Nederlandse en Argentijnse kennisinstellingen aangetrokken. Dat zegt landbouwraad in Argentinië Léontine Crisson. Sinds de zomer 2021 is zij landbouwraad in Colombia. Lees het interview met Léontine Crisson

Evert Jan Krajenbrink
Evert Jan Krajenbrink

‘In agrarisch Japan vindt een onzichtbare revolutie plaats’

De helft van de agrarische productie in Japan wordt inmiddels geleverd door 3% van de bedrijven. Een aantal bedrijven intensiveert, constateert Evert Jan Krajenbrink die tot zomer 2021 werkzaam was als landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Tokyo. Lees het interview met Evert Jan Krajenbrink

Koen van Ginneken
Koen van Ginneken

'In Brussel steeds op zoek naar coalities'

De omslag naar een duurzaam Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) krijgt langzaam vorm, maar de tegenkrachten roeren zich permanent. Dat zegt Koen van Ginneken, die tot de zomer van 2021 werkzaam was als landbouwattaché in België. Lees het interview met Koen van Ginneken

Elselien Breman
Elselien Breman

‘Bedekte tuinbouw in VS neemt hoge vlucht’

Als er in de Verenigde Staten één agrarische sector is die de komende jaren een hoge vlucht neemt dan is het de glastuinbouw. Dat zegt Elselien Breman, tot begin 2021 werkzaam als landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Washington. Lees het interview met Elselien Breman

Geert Kits Nieuwenkamp
Geert Kits Nieuwenkamp

'Dynamisch werk in vier verschillende landen in Balkan-regio'

“De aanpak van een Nederlands zachtfruit-consortium leidt op termijn ongetwijfeld tot export van uitgangsmateriaal en technologie”, zegt landbouwraad Geert Kits Nieuwenkamp. Hij was tot zomer 2021 actief in de landen Hongarije, Servië, Oostenrijk en Montenegro. Lees het interview met Geert Kits Nieuwenkamp

Patricia de Vries
Patricia de Vries

‘Bezoek Rutte en Schouten aan Colombia had enorme impact’

Patricia de Vries was tot zomer 2021 landbouwraad op de Nederlandse ambassade in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. “Prachtig om mee te maken dat onze inzet tastbaar resultaat oplevert.” Lees het interview met Patricia de Vries

Hans Smolders
Hans Smolders

'Belangstelling voor Iran neemt weer toe'

De Nederlandse agrofoodsector krijgt weer meer belangstelling om te investeren in Iran, constateert Hans Smolders, tot juli 2021 landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Teheran. “Een groeiend aantal bedrijven vraagt ons om informatie." Lees het interview met Hans Smolders

Jan Gerrit Deelen
Jan Gerrit Deelen

'Duurzame landbouw hoger op OESO-agenda'

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) krijgt meer belangstelling voor duurzame landbouw. Dat constateert Jan Gerrit Deelen die zomer 2021 is vertrokken als landbouwraad bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO. Lees het interview met Jan Gerrit Deelen

Kirsten Peeters
Kirsten Peeters

‘Duitsland en Nederland hebben veel gemeenschappelijke thema’s’

Kirsten Peeters was landbouwattaché in Duitsland. Als het gaat om de agrofoodsector zijn Nederland en Duitsland in veel opzichten vergelijkbaar. “Circulaire landbouw, dierenwelzijn en bijvoorbeeld transparantie in de voedselketen zijn thema’s die hier hoog op de agenda staan.” Lees het interview met Kirsten Peeters

Frederik Heijink (midden)
Frederik Heijink

‘Groenteteelt in Myanmar maakt sprong voorwaarts’

Frederik Heijink was landbouwraad in Myanmar. Het land heeft een enorme agrarische potentie en is in potentie the garden of Asia. “Vooral in de tuinbouw, maar ook in de veehouderij en aquacultuur zie ik positieve ontwikkelingen.” Lees het interview Frederik Heijink

Jaap Satter
Jaap Satter

‘Turkije is jaloers op Nederlandse ketenaanpak’

Jaap Satter was landbouwraad in Ankara. De belangrijkste ontwikkeling in de Turkse landbouw? “Groei op basis van eigen technologie. Dat lijkt negatief voor de Nederlandse agrofoodsector, maar biedt ook kansen.” Lees het interview met Jaap Satter

Carian Posthumus Meijjes
Carian Posthumus Meijjes

'Landbouw in Rwanda en Uganda stapsgewijs vooruit'

Carian Posthumus Meijjes was landbouwraad in Rwanda en Uganda. In beide landen is sprake van agrarische ontwikkelingen, ook al gaan die langzaam. In een aantal projecten waar zij als landbouwraad actief bij betrokken is, worden successen geboekt. Lees het interview met Carian Posthumus Meijjes

Landbouwraad Cindy Heijdra
Landbouwraad Cindy Heijdra

'Franse boer ligt onder vergrootglas'

Cindy Heijdra was landbouwraad in Frankrijk. Net als in Nederland ligt de Franse landbouw onder een vergrootglas. Franse boeren willen best duurzamer produceren, weet Heijdra, maar wie betaalt de meerkosten? Lees het interview met Cindy Heijdra

Jack Vera
Jack Vera

‘Zuid-Afrika kent ook veel hightech-boeren’

Jack Vera was landbouwraad in Zuid-Afrika. Klimaatverandering raakt de landbouw in het land direct. Discussies over grondeigendom leiden tot onzekerheid, ook bij Nederlandse bedrijven. Lees het interview met Jack Vera

Meeuwes Brouwer
Meeuwes Brouwer

‘Russische landbouw ontwikkelt zich snel’

Meeuwes Brouwer was landbouwraad in Rusland. De landbouw maakt in het enorme land een snelle ontwikkeling door. Het Russische landbouwministerie richt zich op het stimuleren van de export die in 2019 steeg naar circa €25 miljard. Lees het interview met Meeuwes Brouwer

Landbouwraad Niek Bosmans
Landbouwraad Niek Bosmans

‘Ethiopië kiest voor duurzame intensivering landbouw’

Niek Bosmans was landbouwraad in Ethiopië. Het is een land met een enorme potentie op landbouwgebied. Ethiopië voert democratische hervormingen door. Dat is een veelbelovend maar fragiel proces. Lees het interview met Niek Bosmans

Tim Heddema
Tim Heddema

‘Britse voedselketen is trots op zijn eigen producten’

Tim Heddema was tot zomer 2021 landbouwraad in het Verenigd Koninkrijk: "Als de EU en het Verenigd Koninkrijk tot een goed handelsakkoord komen, hoeft Brexit niet per se negatief uit te pakken voor de Nederlandse agrofoodsector." Lees het interview met Tim Heddema.

Bert Rikken
Bert Rikken

‘Agrologistiek heeft topprioriteit in Brazilië’

Bert Rikken was tot zomer 2021 landbouwraad in Brazilië. In een deel van het land gaan de ontwikkelingen in de agrarische sector snel. “Precisielandbouw is in de zuidelijke deelstaten op veel bedrijven dagelijkse praktijk, vergelijkbaar met het niveau in Nederland.” Lees het interview met Bert Rikken

Gijs Theunissen
Gijs Theunissen

'Landbouw in Myanmar heeft veel potentie'

De voedselproductie in Myanmar kan fors stijgen, de potentie is absoluut aanwezig. Het land kan zelfs de voedselschuur worden van Zuidoost-Azië, zegt Gijs Theunissen. Hij was tot eind 2021 landbouwraad in Myanmar. Lees het interview

Henk Stigter
Henk Stigter

Landbouwraad Henk Stigter verhuist van Peking naar Moskou

Henk Stigter was landbouwraad in China. Na de zomer 2020 is hij naar Rusland vertrokken in dezelfde functie. Weer een enorm werkgebied, weer actief onder moeilijke politieke en economische omstandigheden. Lees het interview met Henk Stigter

Ingrid Korving
Ingrid Korving (midden)

Kenia is logistieke hub van heel Oost-Afrika

Kenia heeft de afgelopen jaren fors ingezet op verbetering van de logistiek en infrastructuur. Met succes. De export van agrarische producten krijgt een impuls. “Inmiddels is Nairobi de logistieke hub van heel Oost-Afrika”, zegt Ingrid Korving die landbouwraad was in Kenia. Lees het interview met Ingrid Korving

Léontine Crisson
Léontine Crisson

‘Deel Argentijnse boeren is allang actief met kringlooplandbouw’

De agrarische sector is de economische motor van Argentinië. Ondanks de moeilijke financieel-economische situatie wordt er toch geïnvesteerd in de voedselketen, zegt landbouwraad Léontine Crisson tot zomer 2021 landbouwraad in Argentinië. Nu is zij landbouwraad in Colombia. Lees het interview met Léontine Crisson