'Zorg over imago Nederlandse agrofoodsector in Duitsland'

De Duitse markt is met afstand het grootste afzetgebied van de Nederlandse agrofoodsector. De afzet is afgelopen jaren verder gegroeid. Dat biedt echter geen garantie voor de toekomst, zegt landbouwraad Peter Vermeij in Berlijn. Vermeij gaat met pensioen en neemt daarom deze zomer afscheid van zijn landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Berlijn. Het werkgebied van het team omvat Duitsland, Scandinavië en Zwitserland.

Peter Vermeij
Peter Vermeij

Tijdens het gesprek laat Vermeij blijken enige zorgen te hebben over het imago van de Nederlandse agrofoodsector. Volgens nogal wat Duitse consumenten is de Nederlandse land- en tuinbouw weliswaar succesvol en productief, maar tegelijkertijd wel erg technologisch en industrieel van karakter. “Dat is het beeld. Daar moet je mee dealen, of je wilt of niet. Nederlandse bedrijven die hier producten verkopen, moeten een goed verhaal kunnen vertellen. Over de duurzame productiewijze in Nederland, de kwaliteit van hun product, eventuele toevoegingen. Wees transparant en zorg ervoor dat je verhaal aansluit bij de ideeën en wensen van je afnemers in Duitsland. Daar ontbreekt het soms aan.”

Vertaling naar Duitse markt

Hij geeft een voorbeeld. Brancheorganisatie GroentenFruit Huis heeft recent zijn zogeheten storyline geactualiseerd. “Prima verhaal over duurzaamheid en gezondheid. Het ontbreekt nog aan een goede vertaling van die storyline naar de Duitse markt. Lijkt me niet zo ingewikkeld, maar is wel belangrijk om het Nederlandse marktaandeel te behouden en liefst te vergroten.”

Stikstof en nitraat

Berichten over de stikstof-, nitraat- en fosfaatproblematiek in Nederland dringen door in de Duitse media, constateert de vertrekkende landbouwraad. “Consumenten hier vragen zich af wat er aan de kant van de grens aan de hand is. Zijn de voedingsmiddelen uit Nederland nog wel gezond? De agrosector verduurzaamt in hoog tempo, maar dat komt hier in Duitsland onvoldoende voor het voetlicht. Ik vind dat Nederlandse exporteurs op dit punt hun verantwoordelijkheid moeten pakken. Al is het maar uit welbegrepen eigenbelang.”

'We hebben laten onderzoeken welke kansen er in Duitsland zijn om samen te werken met Nederlandse bedrijven. Die kansen zijn er volop'

Afsluiting loopbaan

Vermeij woont sinds 2007 in Duitsland. Hij was in München Vice-President bij het Europees Octrooibureau en werkte vervolgens als Consul-Generaal in dezelfde stad. Na zijn opleiding aan de WUR was hij lange tijd in dienst van het ministerie van LNV. Afgelopen vier gaf hij leiding aan het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Berlijn. “Geweldig om mijn loopbaan te mogen afsluiten in de agrofoodsector. Dat voelde als thuiskomen. Landbouw en voeding, dat is altijd in beweging, never a dull moment. Ik heb ervan genoten.”

Wonen in Berlijn

En dan ook nog mogen wonen in wereldstad Berlijn. “Deze stad heeft een imposante geschiedenis, elke straathoek heeft zijn eigen verhaal. Vanuit mijn oude huis met hoge plafonds kijk ik uit op een prachtige muurschildering. Berlijn is dynamisch, maar bepaald geen gepolijste stad. Voor fietsers is deze stad levensgevaarlijk, er ligt vuil op straat, er zijn veel daklozen. Dat is de andere kant van Berlijn.”

Lees verder onder foto

Peter Vermeij als moderator op Beurs Nutrifair in Denemarken (mei 2022)
Peter Vermeij als moderator op Beurs Nutrifair in Denemarken (mei 2022)

Procestechnologie

Als landbouwraad heeft hij afgelopen jaren veel contact gehad met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland, zoals Oost NL en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). “Dat gaf mij veel energie. Deze organisaties zoeken naar kansen voor Nederlandse bedrijven, met name in de maakindustrie en procestechnologie. We hebben laten onderzoeken welke kansen er in Duitsland zijn om samen te werken met Nederlandse bedrijven. Die kansen zijn er volop, zo bleek. Zowel op het thema digitalisering in de landbouw als in de levensmiddelenindustrie. Ons onderzoek leidt nu tot contacten over en weer en tot concrete samenwerking.”

Overleg via het beeldscherm

De coronapandemie had negatieve invloed op de activiteiten van zijn team. “De Grüne Woche werd twee keer afgelast, weinig fysiek overleg, bedrijven konden niet de grens over. Lastig, maar daar had iedereen mee te maken. Dus veel overleggen via het beeldscherm. Is niet optimaal, maar gezien de omstandigheden best effectief.”

Lees verder onder foto's

Koninklijke bezoeken

Zijn team is vier keer nauw betrokken geweest bij bezoeken van het Koninklijk paar aan zijn werkgebied, drie keer in Duitsland, een keer in Noorwegen. “Koninklijke bezoeken gaat altijd gepaard met nevenactiviteiten. In het Noorse Trondheim waren we als team betrokken bij workshops over het duurzaam gebruik van oceanen. Daar waren partijen uit Nederland en Noorwegen aanwezig. Zulke side-events leiden vrijwel altijd tot nieuwe samenwerkingsverbanden. In Trondheim ook.”

Zwitserse voedselindustrie

In Zwitserland brengt een rijkstrainee op dit moment de ontwikkelingen in de voedselindustrie in kaart. Vermeij: “Ook hier gaat het weer om het ontdekken van kansen op samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland. Als het gaat om procestechnologie loopt de Zwitserse levensmiddelenindustrie voorop. Daar kunnen Nederlandse bedrijven van leren. Andersom wellicht ook. Ons onderzoek leidt hopelijk tot contacten over en weer.”

Opvolger

De opvolger van Peter Vermeij is Jack Vera die eerder onder meer landbouwraad was in Zuid-Afrika. “Mijn opvolger kent de klappen van de zweep wel. Uiteindelijk gaat het erom dat partijen uit Nederland en in dit geval Duitsland, Scandinavië en Zwitserland met elkaar in contact komen en samen stappen vooruitzetten. Werkelijke interesse in de andere partij is daarvoor essentieel. Het is belangrijk om te weten wat het belang is van de ander om met jou samen te werken. Als landbouwraad kun je daar een bijdrage aan leveren.”

Landbouwteam Duitsland
E-mail: bln-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriBerlijn