'Verzilting en droogte zijn flinke uitdagingen voor Iran en Irak'

De landbouw in Iran en Irak kampt met erosie, verzilting en verdroging. Nederlandse kennis kan helpen het voedselsysteem in beide landen productiever en duurzamer te maken. Dat zegt landbouwraad Marion van Schaik. “Iran en Irak willen toe naar meer zelfvoorziening. De behoefte aan kennis over efficiënte en duurzame productie- en verwerkingstechnieken en geschikte gewasvariëteiten is groot. Daarbij is de blik vooral op Nederland gericht.” 

Van Schaik werkt sinds september 2021 op de Nederlandse ambassade in Teheran, de hoofdstad van Iran. Ze is trots om komende jaren met haar drie enthousiaste teamleden een bijdrage te mogen leveren aan de opbouw van de agrofoodsector in Iran en Irak.

Marion van Schaik
Marion van Schaik

Grote uitdaging

Dat is bepaald geen makkelijke opdracht, beseft zij. “De politieke spanningen tussen Iran en de rest van de wereld hebben grote invloed op dit land. En Irak probeert na een langdurige periode van interne conflicten de economie weer op te bouwen. Meer voedselproductie is in beide landen cruciaal. De kansen daarop zijn er zeker, maar makkelijk zal het niet gaan. Kortom, hier ligt voor mijn team een grote uitdaging.”

Van Congo naar Iran

Van Schaik studeerde in Wageningen tropische bosbouw. Zij werkte lange tijd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor haar aanstelling als landbouwraad in Teheran was zij plaatsvervangend ambassadeur in Congo. “Ik had daar vooral een managementfunctie. Interessant werk, zeker de samenwerking op het gebied van klimaat en mensenrechten. In mijn baan als landbouwraad ben ik overgestapt naar een werkveld dat mij bijzonder inspireert, namelijk duurzame voedselketens, klimaat en agroforestry. Juist op die terreinen liggen er in Iran en Irak enorme uitdagingen. En kansen. Door samenwerking met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen die worden opgepakt.”

'Sinds 2015 is het kassenoppervlak met 6.000 hectare toegenomen. Het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven kan bij de verdere uitbreiding ondersteuning bieden'

Wandelen in de bergen

Ze woont met haar man in een huis met een grote tuin. Na drie maanden voelt ze zich thuis in Teheran. “Dit is een moderne stad met veel voorzieningen. De meeste covid-maatregelen zijn ingetrokken, de musea gaan weer open. Een mooie bijkomstigheid is dat Teheran tegen de bergen aan ligt. We maken in de weekeinden wandelingen tot boven de boomgrens.”

Contacten Iran-Nederland

Door de internationale spanningen, economische situatie en de covid-pandemie is de export van Nederland naar Iran fors gedaald, ook de agro-export. “Toch zijn er nog steeds contacten tussen ons land en Iran. Aan mijn team de taak om de naamsbekendheid van Nederland als vooraanstaand landbouwland op peil te houden. Voor het land zou het goed zijn als de sancties worden opgeheven. Daar hoop ik echt op. Dan is het ook makkelijker voor mij om contacten te leggen met de Iraanse ministeries en instellingen.”

Lees verder onder foto

Bedrijfsbezoek op melkveebedrijf nabij Teheran
Bedrijfsbezoek op melkveebedrijf nabij Teheran

Efficiënt gebruik van water

Water is in de Iraanse landbouw een belangrijk thema. Vorig jaar (2021) was sprake van een extreem droog jaar. Dat leidt in het centrale deel van het land en in het zuiden tot grote problemen, bijvoorbeeld tot verzilting van landbouwgrond. Efficiënt gebruik van water staat hoog op de agenda. “Bijvoorbeeld door het areaal bedekte teelt uit te breiden. Die ontwikkeling is al gaande. Sinds 2015 is het kassenoppervlak met 6.000 hectare toegenomen. Het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven kan bij de verdere uitbreiding ondersteuning bieden, bijvoorbeeld op het gebied voor klimaatcontrolesystemen in kassen. De waardering voor de kennis en technologie uit ons land is hier groot.”

Koerdisch Irak

In Irak, vooral in het zelfstandige Koerdische deel van het land, is Nederland betrokken bij de heropbouw van de landbouw. Ontwikkeling van de voedselvoorzieningsketens krijgt, mede uit oogpunt van werkgelegenheid, prioriteit. Met financiële ondersteuning van het ministerie van Buitenlandse Zaken doen consultants onderzoek naar de knelpunten in de voedselketen. Het landbouwteam van Van Schaik is hierbij betrokken. “Gebrek aan verwerkingscapaciteit en de beperkte aansluiting van het aanbod op de marktvraag zijn belangrijke knelpunten. Dat leidt tot overschotten en dus voedselverliezen. Verbetering van de logistieke keten en lokale verwerking van landbouwproducten kunnen de ontwikkeling van de landbouw in Koerdisch Irak versnellen. Ik verwacht dat Nederlandse bedrijven hierbij kunnen assisteren. De contacten zijn inmiddels gelegd. Onder andere de groente– en aardappelsector zijn wat dit betreft veelbelovend.”

Lees verder onder foto

Landbouw rond Hamedan (Iran)
Landbouw rond Hamedan (Iran)

Verzilting

Dat laatste geldt ook voor het thema verzilting, een groot probleem in de twee landen waar Van Schaik actief is. In sommige gebieden is landbouwproductie al bijna onmogelijk en trekken boeren noodgedwongen weg. Er is veel behoefte aan kennis over het voorkomen en terugdringen van verzilting, zegt landbouwraad Van Schaik. “Teelt van zouttolerante gewassen heeft ook perspectief. Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven hebben via seminars en lokale onderzoeken al ondersteuning geboden. Die kennisuitwisseling proberen we komende jaren verder uit te bouwen.”

Upcoming events

Two upcoming network and matchmaking events in agribusiness, in Erbil and Sulaimaniyah; one in May and one in June 2022. Please pre-register through ERB-LNV@minbuza.nl if you are interested to join.

Contact

Landbouwteam Teheran
Email: 
TEH-lnv@minbuza.nl
Twitter @AgroTeheran