'Speerpunten vastgesteld voor samenwerking met agroketen VS'

Samenwerking tussen de Nederlandse en Noord-Amerikaanse agroketen biedt veel mogelijkheden om de voedselketen weerbaarder te maken, zegt Ton van Arnhem, sinds augustus 2022 landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Washington. “Dat geldt zowel voor samenwerking met partijen in de VS als in Canada.”

Van Arnhem geeft sinds afgelopen zomer leiding aan het LNV-team op de Nederlandse ambassade. Aan dat team de taak om de agrarische relaties tussen Nederland aan de ene kant en de VS en Canada aan de andere kant te verstevigen. “Dat is een mooie taak, want ik ben ervan overtuigd dat uitwisseling van kennis van technologie leidt tot een robuuster voedselsysteem. In Noord Amerika, maar ook in Nederland. We kunnen veel van elkaar leren, tot wederzijds voordeel. Dat wordt al jaren in allerlei samenwerkingsprojecten bewezen.”

Ton van Arnhem
Ton van Arnhem

Landbouwingenieur

Landbouwingenieur Van Arnhem – hij studeerde tuinbouwplantenteelt in Wageningen – is al decennia werkzaam op het ministerie van LNV, vooral op internationale dossiers. Zo was Van Arnhem eerder voor LNV uitgezonden naar Rome, Hong Kong, Seoel en Berlijn en was hij ruim twaalf jaar Chief Phytosanitary Officer. De laatste jaren was hij directeur van de National Plant Protection Organisation (NPPO) bij de NVWA. “Vanuit mijn fytosanitaire werk kwam ik al regelmatig in de VS en Canada. Ik vind het fantastisch om nu hier actief te mogen zijn in hetzelfde werkveld.”

Woning in Maryland

Hij heeft samen met zijn vrouw een woning gevonden in Maryland, niet ver van de Nederlandse ambassade in Washington. Hun twee kinderen zijn volwassen en wonen in Nederland. “We hebben ze met een gerust hart achtergelaten. Zij hebben nu een mooie vakantiebestemming hier in de VS.”

Het leven in de VS bevalt hem prima. “We wonen in een groene, rustige en schone wijk, terwijl het centrum van Washington dichtbij is. De stad telt 90 musea, ik hoop ze komende jaren allemaal te bezoeken. Maar dat is waarschijnlijk te hoog gegrepen.”

'De prioriteiten liggen tot en met 2025 vast. De kern is dat we vanuit de Nederlandse agrofoodketen een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming en weerbaarheid van het voedselsysteem in de VS'

Team met veel ervaring

Landbouwraden komen en gaan, zegt hij. “Dat geldt niet voor de rest van de teamleden. Bij mij zijn dat er vier, zij hebben veel ervaring, een groot netwerk en kennen de dossiers. Wat dat betreft kwam ik hier in een warm bad terecht.”

Hij wist het natuurlijk al, de Verenigde Staten is een uitgestrekt land met een vijftigtal staten die voor een belangrijk deel hun eigen beleid uitstippelen. “Als landbouwteam moeten we daarom prioriteiten stellen. Waar liggen de kansen, in welke staten en wat zijn dan belangrijke thema’s?”

LNV-team in Washington
LNV-team in Washington, v.l.n.r. Caroline Feitel, Ton van Arnhem, Kim Tran, Stefan Theunissen en Genevieve Gerard

Agrifood Roadmap

Afgelopen maanden zijn er gezamenlijke keuzes voor de VS gemaakt. Dat heeft geleid tot de zogeheten Agrifood Roadmap. “De roadmap hebben we gemaakt samen met LNV in Den Haag, RVO, de Topsectoren, NLWorks en onze collega’s op de verschillende Consulaten-Generaal in het land. Onze strategie is nu helder, de grote lijnen zijn uitgestippeld. De prioriteiten liggen tot en met 2025 vast. De kern is dat we vanuit de Nederlandse agrofoodketen een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming en weerbaarheid van het voedselsysteem in de VS. En liefst ook andersom.”

Zuivelketen in Californië

Voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen Amerikaanse en Nederlandse partijen in Californië in de zuivelsector. “Overheid en bedrijfsleven in Californië kiezen voor een transitie in de zuivelketen. Samengevat: minder uitstoot van methaan en ammoniak, meer dierenwelzijn, minder antibiotica. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben kennis en technologie om die beweging op gang te brengen. De contacten zijn gelegd. We gaan nu een agenda maken voor de komende jaren. Op weg naar concrete samenwerkingsprojecten." 

Fruitteelt in Washington

Verduurzaming van de fruitteelt in de staat Washington heeft ook een plek gekregen in de roadmap. “Het gaat dan om automatisering en precisietechnieken om zo het gebruik van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en water omlaag te brengen. Ook daar zijn Nederlandse en Amerikaanse bedrijven en overheden al in gesprek met elkaar. Het gaat er nu om deze prille samenwerking om te zetten in actie.”

Pluimveebeurs en Innovatiemissie Alternatieve Proteïne

Op 23 tot 26 januari 2023 vindt de pluimveebeurs International Production and Processing Expo (IPPE) plaats in Atlanta.

In het voorjaar van 2023 organiseert het LNV-team een Innovatiemissie Alternatieve Proteïne naar Canada, mogelijk in combinatie met een missie naar de VS.

Eiwittransitie

Verduurzaming van de pluimveeketen in Georgia en doorontwikkeling van de bedekte tuinbouw in Kentucky zijn andere speerpunten op de agenda van het landbouwteam op de ambassade. De eiwittransitie biedt ook mogelijkheden tot samenwerking met Nederland. “In de VS staat dit op de agenda, net als in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat hier kansen liggen voor Nederlandse startups die actief zijn in de productie en verwerking van plantaardige eiwitten.”

Interview met Ton van Arnhem tijdens Produce & Floral Show in Orlando (okt 2022)
Interview met Ton van Arnhem tijdens Produce & Floral Show in Orlando (okt 2022)

Samenwerking met Canadese partijen

Canada behoort ook tot het werkgebied van het landbouwteam in Washington. Van Arnhem: “Nederland en Canada zijn gelijkdenkende landen, zeker als het gaat over de voedselketen. Eiwittransitie, circulaire landbouw, hergebruik van grondstoffen, noem maar op, het staat in dat land allemaal op de agenda. Ook al hebben we nog geen roadmap voor Canada, ik zie veel kansen voor samenwerking met Nederlandse bedrijven. We kijken hierbij ook naar een mogelijke koppeling met onze plannen in de VS.”

Letter of Intent

Dat geldt volgens Van Arnhem zeker voor de westelijke provincie British Colombia. “Het ministerie van LNV en de provinciale overheid hebben onlangs een Letter of Intent getekend over onderlinge samenwerking op het terrein van verduurzaming van de land- en tuinbouwketen. De wil om kennis en technologie te delen is er overduidelijk, komend jaar gaan we daar handen en voeten aan geven.”

Afsluitend stelt Van Arnhem: “Na drie maanden op de ambassade in Washington is me duidelijk dat er vanuit Nederland veel belangstelling is voor samenwerking met de VS en Canada. Ik kijk er naar uit om dat de komende vier jaar te concretiseren.”

Contact

Landbouwteam Verenigde Staten
E-mail: was-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgUSACAN