'FAO voorop bij transformatie voedselsysteem'

Uitbannen van de honger in de wereld, vastgelegd in Sustainable Development Goal 2, heeft de komende jaren topprioriteit bij Marcel Beukeboom. Hij is de nieuwe Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij drie VN-instellingen voor voedsel en landbouw in Rome. “Om wereldwijd meer mensen voedselzekerheid te bieden, kan het Nederlandse bedrijfsleven een belangrijke rol vervullen. Nog meer dan nu al gebeurt.”  

Beukeboom is de opvolger van Hans Hoogeveen die in juni 2021 is verkozen tot onafhankelijk voorzitter van de FAO Raad. Deze raad is het belangrijkste uitvoerende en adviserende orgaan van de FAO. Beukeboom neemt sinds kort de vorige functie van Hoogeveen over. Hij is nu dus permanent vertegenwoordiger bij de VN-organisaties in Rome: de FAO, het wereldvoedselprogramma WFP en het internationale fonds voor agrarische ontwikkeling IFAD.

Marcel Beukeboom
Marcel Beukeboom

Covid-pandemie

Beukeboom is trots dat hij deze functie namens Nederland mag vervullen. “Het gaat echt ergens over. De Covid-pandemie heeft geleid tot meer honger in de wereld. Dat vraagt om een multilaterale strategie. De drie VN-organisaties hier in Rome hebben hierbij een kerntaak. Ik ervaar het als een eer om daar namens Nederland een bijdrage aan te mogen leveren.”

Hij heeft zich onlangs met zijn vrouw en twee dochters in Rome gevestigd. Hij kent de stad van eerdere bezoeken. “Ik ben deels opgeleid als historicus. Met die achtergrond kun je je voorstellen dat Rome voor mij een snoepwinkel is. Ik kan me geen mooiere stad voorstellen.”

Klimaatgezant

Afgelopen 5 jaar was hij de zogeheten klimaatgezant van Nederland. “Ik vertegenwoordigde ons land bij alle belangrijke klimaatconferenties, zowel mondiaal als in EU-verband. En natuurlijk ook in Nederland. De ambitie om klimaatverandering te stoppen, is afgelopen jaren hoger geworden. Zeker die van de Europese Unie. De lat ligt nu op 55% reductie van CO2-uitstoot in 2030. Aan de lobby in Brussel om het doel op dat percentage te krijgen, heb ik actief meegedaan.”

In een eerdere periode was Beukeboom werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken op het terrein van voedselzekerheid. En daarvoor werkte hij op de ambassade in Washington, o.a. met de Wereldbank. “De kennis en ervaring die ik in mijn vorige functies heb opgedaan, komen hier goed van pas. Alle lijnen komen hier samen. Zeker nu de VN kiest voor een integrale transitie van het mondiale voedselsysteem.”

'Bij de uitvoering van beleid wil ik zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen betrekken'

Food Systems Summit

Bij dit laatste wijst hij op de uitkomsten van de Food Systems Summit, de VN-conferentie die eind september in New York werd gehouden. “Op die mondiale bijeenkomst werd gekozen voor een integrale aanpak van het voedselvraagstuk. Het hele systeem moet worden getransformeerd. Minder honger lukt niet met beleid op deelgebieden. Landbouwproductie, armoede, klimaat, transport, biodiversiteit; het hangt allemaal met elkaar samen. Op de summit in New York is vastgelegd dat de FAO als eerste verantwoordelijk is om de gewenste systeemtransitie op gang te brengen. Aan mij als permanent vertegenwoordiger van Nederland de taak om daar in Rome aan te trekken en te duwen.”

Prioriteitenlijst

SDG 2, uitbannen van honger, staat met stip op zijn prioriteitenlijst. “Multilaterale samenwerking is cruciaal om stappen voorwaarts te zetten. Zo’n vorm van samenwerking vindt hier plaats bij de FAO en zeker ook bij het wereldvoedselprogramma.”

Hij bivakkeert in Rome ook als Nederlander, zegt hij met nadruk. “Bij de uitvoering van beleid wil ik zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen betrekken. Mijn uitgangspunt is: multilaterale en bilaterale samenwerking zijn beide nodig om de VN-doelen te bereiken. Overigens zijn veel partijen uit Nederland al actief in FAO-programma’s. Bijvoorbeeld veredelingsbedrijven, zij kweken zaden waarmee in droge gebieden toch voedsel geproduceerd kan worden. Verbeterd uitgangsmateriaal is een van de bepalende factoren bij de uitbanning van de honger in de wereld.”  

Sustainable Development Goals - the United Nations.
Beeld: ©Adobe Stock
Sustainable Development Goals - the United Nations.

Reputatie Nederland

Veel moeite hoeft hij niet te doen om Nederland naar voren te schuiven in Rome, verwacht hij. “Nederland is al decennia een gewaardeerd lid van de FAO. De reputatie van ons land op agrogebied is uitstekend. Wageningse ingenieurs zitten overal, zowel hier in Rome als in het veld. Toen ik me voorstelde bij de directeur-generaal van de FAO, Qu Dongyu uit China, begroette hij mij met een Nederlands ‘goedemorgen’. Hij bleek gestudeerd te hebben in Wageningen. De WUR hoef ik hier echt niet te introduceren.”

Toch zijn er nog weinig Nederlanders werkzaam in leidinggevende functies bij de VN-organisaties in Rome. “Een van mijn opdrachten is om daar verandering in te brengen. Er zijn genoeg Nederlanders met visie, kennis en ervaring om de gewenste transitie van het voedselsysteem op gang te brengen. Nu moeten ze hier nog een leidinggevende positie krijgen. Met Hans Hoogeveen is het gelukt. Ik hoop dat er meer volgen.”

FAO
Beeld: ©Adobe Stock

Landbouwraden

Als permanent vertegenwoordiger in Rome bevindt hij zich in een tamelijk geïsoleerde positie. “Meer inbreng van Nederland in het FAO-beleid krijg ik in mijn eentje niet voor elkaar. Dat moet echt een team-effort zijn. Daarbij richt ik mij ook op de landbouwraden op de Nederlandse ambassades overal in de wereld. Ik hoop dat zij mij melden wat in hun werkgebied de belemmeringen zijn om het voedselsysteem te verduurzamen en welke steun nodig is van de FAO. Van mijn kant kan ik hen informeren over de discussies hier.”

Meer informatie

Permanente vertegenwoordiging bij FAO, WFP en IFAD
e-mail: ROF@minbuza.nl