'Brexit blijft topprioriteit landbouwteam Londen'

De gevolgen van Brexit blijven komend jaar de agenda van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Londen bepalen. Philip de Jong is als landbouwraad sinds kort meewerkend voorman van het team. “Aan mij en mijn medewerkers de taak om het Nederlandse bedrijfsleven te informeren over de veranderende Britse invoereisen, maar ook over nieuwe kansen voor handel en samenwerking die zich aandienen.”

Philip de Jong is in augustus begonnen en heeft er overduidelijk zin in. Hij weet in grote lijnen wat hem te wachten staat. De landbouwkundig ingenieur werkte namelijk eerder als landbouwattaché en landbouwraad in het VK, Brazilië, Zuid-Afrika, de Golfstaten en Rusland. De afgelopen 5 jaar was hij Chief Phytosanitary Officer op het ministerie van LNV.

Philip de Jong
Philip de Jong

Buitenlandvirus

En nu toch weer naar het buitenland. “Ik ben met het buitenlandvirus besmet en raak dat blijkbaar niet meer kwijt. Deze kans kwam voorbij en heb ik met beide handen aangegrepen. Na een aantal jaren als beleidsmedewerker op het ministerie van LNV zette ik in 1991 mijn eerste stappen als landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Londen en nu keer ik hier aan het eind van mijn loopbaan als landbouwraad terug. De cirkel is rond.”

De korte afstand tot Nederland is ook prettig. “Drie van onze vier kinderen wonen en studeren of werken in Nederland. Dan is Londen makkelijk te bereizen. De vierde werkt trouwens in Londen. Mogelijk trekt zij binnenkort bij ons in, want wonen is voor jongeren in Londen vrijwel onbetaalbaar. Ze is welkom.”

Export €8,5 miljard

Er wordt veel handelgedreven tussen het VK en Nederland, zeker in de sector agrofood. “Het gaat om een export van bijna €8,5 miljard per jaar en het VK is daarmee de derde grootste afzetmarkt voor Nederlandse landbouwproducten na Duitsland en België. Groente, fruit, zuivel, vlees, siergewassen, plantaardig uitgangsmateriaal, van alles komt deze kant op, in enorme hoeveelheden. De voedselvoorziening maar ook de sierteeltsector in het VK zijn sterk afhankelijk van importen uit Nederland. De belangen zijn dus groot. Prachtig om daar als landbouwraad een bijdrage aan te kunnen leveren.”

'Exporteren wordt ongetwijfeld lastiger dan voorheen, maar bedrijven hebben nu wel meer tijd om zich goed voor te bereiden'

Is het mooi wonen in Londen?

“De stad ligt er overduidelijk beter bij dan dertig jaar gelden toen ik hier ook een paar jaar woonde. Mijn vrouw en ik hopen snel een huurwoning te vinden, maar makkelijk is dat niet nu de COVID-maatregelen aflopen en de vraag naar woonruimte het aanbod overtreft. Londen is een bruisende, kosmopolitische stad met een groot cultureel aanbod. De Nederlandse ambassade is gevestigd in een prachtig historisch pand in het centrum, pal tegenover Hyde Park. Je steekt de straat over en loopt in het groen. Wonen en werken in deze stad houd ik wel een paar jaar vol!”

Al in de Brexit gedoken?

“Natuurlijk, de Brexit bepaalt komend jaar in belangrijke mate de agenda van mijn team. Dat was afgelopen jaren trouwens ook al zo. Het VK is vanwege de uittreding voor Europese lidstaten als Nederland nu een ‘derde land’ met alle gevolgen van dien voor certificering van producten en douanevereisten. Daar moet het bedrijfsleven zich op voorbereiden. Hebben de meeste bedrijven ook gedaan. Recent maakte de Britse overheid bekend dat invoering van een deel van de invoerregels voor plantaardige en dierlijke producten is uitgesteld tot 1 juli 2022. Dat zou eerst deels op 1 oktober 2021 en deels op 1 januari 2022 gebeuren. Uitstel van executie, kun je zeggen. Exporteren wordt ongetwijfeld lastiger dan voorheen, maar bedrijven hebben nu wel meer tijd om zich goed voor te bereiden. Aan mij en mijn collega’s de taak om alle betrokken partijen in Nederland goed geïnformeerd te houden. En misschien nog belangrijker, om in gesprek met de Britse overheid te proberen om die nieuwe regels zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk in onze exportketen.”

Landbouwteam Londen Martijn Bergmans, Philip de Jong en Bas Harbers
Landbouwteam Londen Martijn Bergmans, Philip de Jong en Bas Harbers

Staat er niks anders in uw werkplan?

“Zeker wel. Onze tweede prioriteit is om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen Nederlandse en Britse partijen in de agrofoodsector. Dit punt is overigens gerelateerd aan de Brexit. Het hele speelveld is veranderd en dat biedt nieuwe kansen om samen te werken. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame landbouw. Het VK ontwikkelt nu zijn eigen landbouwbeleid, beloning van boeren voor levering van eco-diensten is een belangrijk onderdeel daarvan. Er worden nu pilots uitgevoerd. Dat doen wij in Nederland ook, met grofweg hetzelfde doel. Ik ben ervan overtuigd dat we op dit punt van elkaar kunnen leren. Het VK wil ook meer zelfvoorzienend worden, de productiviteit moet omhoog, zeker in de tuinbouw. De Britse tuinbouwketen kijkt met belangstelling naar de innovatieve tuinbouwtechnologie in Nederland. Aan mijn team de taak om geïnteresseerde partijen met elkaar in contact te brengen.”

Afgelopen zomer is het werkgebied van het landbouwteam in Londen uitgebreid met Ierland.   

“Dat maakt mijn werk extra interessant. Zowel op het gebied van landbouw als visserij zijn er overeenkomsten tussen Nederland en Ierland. Het VK is voor beide landen nu een zogeheten derde land. Dat schept een band. In Dublin is onlangs de Food Vision 2030  gepresenteerd. Meer dan dertig partijen – overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties – hebben hun handtekening onder die visie gezet. Ierland heeft de ambitie om in 2030 wereldleider duurzame voedselketens te zijn. Nederland werkt daar ook aan. Kortom, een mooi thema om met elkaar samen te werken. De bedoeling is dat binnenkort een landbouwadviseur op de Nederlandse ambassade in Dublin komt te werken. Hij of zij is dan aanspreekpunt voor bedrijven die activiteiten willen ontplooien in Ierland. Ik verwacht daar veel van.”

Bij elkaar een volle agenda, gaat dat allemaal lukken?

“Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Mijn collega’s Bas Harbers en Martijn Bergmans werken al vele jaren in het landbouwteam hier in Londen. Zij zijn gepokt en gemazeld en beschikken over een groot netwerk. Wat dat betreft ben ik hier in een gespreid bedje terechtgekomen.”

FPC Future op 4 november 2021

Het Fresh Produce Consortium (FPC), de sectororganisatie voor de Britse groenten & fruit- en bloemensector, organiseert in samenwerking met de Universiteit van Lincoln op donderdag 4 november 2021 de eerste editie van FPC Future, een agritech-beurs en conferentie op de Lincolnshire Showground. Het landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Londen zet op de beurs een Nederlands paviljoen neer om innovatieve Nederlandse bedrijven in de schijnwerpers te zetten. De deelnemers aan het paviljoen zijn: Certhon, Crux Agribotics, Grodan, Smart Wash Solutions, Svensson, Hagelunie, Bosman van Zaal en Horconex.

Meer informatie

Landbouwteam Verenigd Koninkrijk
Email: lon-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriLondon