'EU-beleid voedselsysteem kantelt'

De Europese Unie verandert van koers. Zeker als het gaat om landbouw, natuur en klimaat. De plannen staan in de Green Deal, Farm-to-Forkstrategie en de biodiversiteitsstrategie. “Brussel werkt aan een systeemverandering in de landbouw. Ik vind het een enorme uitdaging om daar komende jaren aan mee te mogen werken”, zegt Anne-Margreet Sas.

Sas is afgelopen zomer aan de slag gegaan als landbouwattaché in het landbouwteam bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland bij de Europese Unie. “De urgentie om actie te ondernemen tegen klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit is groot. Dat gevoel wordt breed gedeeld. Het beleid is aan het kantelen. Geen mooier en interessanter moment om bij de PV te werken dan juist nu.”

Anne-Margreet Sas
Anne-Margreet Sas

Tachtig nationaliteiten

Zij verhuisde op haar 15e naar Hong Kong om haar middelbare school af te maken aan een United World College. “Er zaten kinderen van tachtig nationaliteiten op die school. Iedereen was naast de lessen actief als vrijwilliger. Die periode heeft mij gevormd. Mijn gedrevenheid om een bijdrage te leveren aan een betere wereld en daar verantwoordelijkheid voor te nemen is in Hong Kong ontstaan.”

Cockpit van het Europese Landbouwbeleid

Sas studeerde in de VS, liep stage op de Nederlandse ambassade in Peking en kwam vervolgens via het Rijkstraineeprogramma terecht bij het ministerie van LNV. De afgelopen twee jaar hield ze zich bezig met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Recent werkte zij een half jaar bij het kabinet van de EU-landbouwcommissaris. “Dat kabinet is in feite de cockpit van het Europese landbouwbeleid. Ik maakte mee hoe het politiek en bestuurlijk werkt in Brussel. Dat was een perfecte voorbereiding op mijn werk nu bij de Permanente Vertegenwoordiging.”

'Hier geldt het adagium: de meeste invloed heb je als het beleid nog niet op papier staat'

Bruisende stad

Ze woont sinds begin van dit jaar in Brussel. “Dit is een waanzinnig leuke stad en heel internationaal georiënteerd. Het is makkelijk om vrienden te maken. Deze stad staat bekend als een grijze, grauwe stad. Het tegendeel is waar, Brussel bruist. Ik vind het fantastisch om hier een paar jaar te wonen en te werken.”

Nationaal Strategisch Plan

De transitie in de Europese landbouw bepaalt komende jaren haar agenda. Over de hoofdlijnen van het nieuwe GLB is overeenstemming bereikt, komende maanden wordt het beleid vastgelegd in wetgeving. De lidstaten moeten in januari 2022 hun eigen Nationale Strategische Plan (NSP) inleveren in Brussel. “Dat alles vraagt veel overleg tussen Nederland en de Europese Commissie. Het landbouwteam bij de PV is de verbindende schakel tussen Den Haag en Brussel. Aan ons de taak om dat bestuurlijke proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Lees verder onder foto

Presentatie van de Green Deal door Frans Timmermans
Presentatie van de Green Deal door Frans Timmermans

Systeemverandering

Het gaat echt ergens over, zegt Sas. “De noodzaak om de bedrijfsvoering in de agrarische sector te veranderen, is groot. Het nieuwe GLB draagt bij aan een systeemverandering. Boeren  worden beloond voor het leveren van maatschappelijke diensten. Daarvoor komen er eco-regelingen met extra subsidie voor de ondernemer. De grote uitdaging is om het GLB zo in te vullen dat én natuur en milieu erop vooruitgaan én de boer. Nederland kiest voor die koers.”

LNV-collega’s informeren

Terwijl de details van het GLB 2023 – 2027 nog worden ingevuld, gaan de bestuurlijke raderen voor de daaropvolgende periode binnenkort alweer draaien. “Zo werkt dat in Brussel. Ons landbouwteam bij de PV heeft hierbij een belangrijke rol. We informeren onze LNV-collega’s over de discussies hier in Brussel en vice versa. Hier geldt het adagium: de meeste invloed heb je als het beleid nog niet op papier staat. Aan ons team de taak om ervoor te zorgen dat de Nederlandse visie op het toekomstige landbouwbeleid in Brussel landt en zo breed mogelijk wordt gedeeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij ons op de hoogte stellen van de standpunten van andere lidstaten en op zoek gaan naar coalities.”

Lees verder onder foto's

België en Luxemburg

Sas werkt komende jaren vier dagen per week bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Daarnaast is zij 1 dag per week actief voor het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Brussel dat zich inzet voor de belangen van de Nederlandse agrofoodsector in België en Luxemburg. “Ik ben dus multilateraal en bilateraal actief. Beleidsmatig bij de EU en meer praktisch en concreet op de ambassade. Die combinatie spreekt mij aan.”

Bio-economie

Op de ambassade gaat zij zich vooral bezighouden met bio-economie. “Dan gaat het om sluiten van kringlopen en verwaarden van reststromen. In België en Luxemburg spelen deze thema’s ook, ze staan op de kaart. Aan mij de taak om actieve partijen uit Nederland, België en Luxemburg met elkaar te verbinden. Delen van kennis en ervaring leidt tot versnelling van innovatie. Hopelijk is samenwerking mogelijk bij de uitvoering van Europese projecten. Ik ga daarnaar op zoek.”

Meer informatie

Permanente vertegenwoordiging bij de EU
Email: bre-lnv@minbuza.nl