'Opbouw Ugandese agroketens vraagt lange adem'

Ontwikkeling van de landbouwsector heeft in Uganda en Rwanda topprioriteit. De voedselzekerheid in deze landen met een snel groeiende bevolking smeekt om verhoging van de productie. “Als landbouwraad kan ik daar hopelijk een bijdrage aan leveren”, zegt Frank Buizer. Hij is sinds oktober 2020 als landbouwraad werkzaam op de Nederlandse ambassade in Kampala, met als werkgebied Uganda en Rwanda. Hij ziet kansen in onder meer de tuinbouw, aardappelsector en varkens- en pluimveehouderij.

Frank Buizer is opgeleid als antropoloog. Hij werkte lange tijd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de laatste jaren als development coach voor de private sector, met als werkgebied Afrika. Vanuit die functie was hij al regelmatig in de landen waar hij nu als landbouwraad actief is. “Grote delen van Uganda zijn erg vruchtbaar en veel boeren zijn ondernemend. Voor Rwanda geldt hetzelfde. Er zijn absoluut mogelijkheden om de agrarische ketens te ontwikkelen. Nederlandse bedrijven kunnen daar een rol bij spelen. Aan mij de taak om partijen uit Uganda, Rwanda en Nederland aan elkaar te koppelen.”

Frank Buizer
Frank Buizer

Uitzicht op Victoriameer

Medio oktober is Buizer met zijn vrouw en drie kinderen (6, 8 en 9 jaar) naar de Ugandese hoofdstad Kampala verhuisd. Hij woont in een groot huis met ruime tuin op een van de zeven heuvels waarop Kampala is gebouwd. “Wij konden de woning van een Nederlandse ondernemer overnemen die terugging naar Nederland. Hebben we geluk mee gehad. We hebben uitzicht op het Victoriameer. In de bomen zien we de mooiste vogels. Kortom een fantastische plek om te wonen.”

Van Kigali naar Kampala

Zijn voorganger, Carian Meijjes, werkte vanuit de Nederlandse ambassade in de Rwandese hoofdstad Kigali. “Afgelopen jaar is uit onderzoek gebleken dat Uganda meer mogelijkheden biedt voor de Nederlandse agrofoodsector dan Rwanda. Dat is de belangrijkste reden dat ik nu in Kampala zit.”

De vacature kwam afgelopen voorjaar voorbij en Buizer reageerde direct. “Ik heb altijd een keer in het buitenland willen werken. Mijn vrouw trouwens ook, zij is in Tanzania geboren. Nog belangrijker, het gaat hier om een functie die gericht is op ontwikkeling van de agrarische sector, in Afrika met voorrang de belangrijkste economische sector. Er is veel te winnen.”

'Nederlands pootgoed is beschikbaar voor de Ugandese aardappelteelt, maar niet alle rassen zijn toegelaten'

Contacten leggen

Hij geeft direct toe, hij is zich nog aan het inwerken. Oriënteren, contacten leggen, overleggen met Nederlandse bedrijven, op zoek naar kansen voor Nederland. Vlak voor dit interview plaatshad, sprak hij met professor Noble Banadda van de Makerere University in Kampala over circulaire landbouw en de mogelijkheden die Nederlandse kennisinstellingen kunnen bieden om de agrarische sector in Uganda te verduurzamen.

Buizer en Banadda gaan samen de “last mile distribution” van agrarische inputs onderzoeken. Kernvraag is: hoe komen boeren in verafgelegen gebieden aan goede uitgangsmaterialen? En via een tour langs verschillende actoren in de maissector maken ze een ketenanalyse. Dat moet ook duidelijk maken of en hoe Nederland kan bijdragen aan verdere ontwikkeling.

Quickscans en roadmaps

Meegenomen is dat afgelopen jaren al is uitgezocht welke sectoren in Uganda perspectief hebben, met mogelijke ondersteuning van de Nederlandse agrofoodsector. Het gaat om tuinbouw, aardappelen, zuivel en intensieve veehouderij. Voor die sectoren zijn quickscans en zogeheten roadmaps gemaakt. “Die geven in hoofdlijnen weer waar kansen en mogelijkheden liggen. Aan mij de taak om hier uitvoering aan te geven, bijvoorbeeld door samenwerkingsprojecten met Nederlandse partijen op te zetten.”

Registratie Nederlandse rassen

Voor de aardappelsector heeft hij al concrete plannen. “Nieuwe rassen die minder gevoelig zijn voor ziekten en beter bestand tegen het veranderend klimaat, helpen Ugandese telers om hogere opbrengsten te halen. En om aardappels te produceren die beter aansluiten op vragen uit de markt. Nederlands pootgoed is hiervoor beschikbaar, maar niet alle rassen zijn toegelaten. Een organisatie als de NAK kan helpen bij de registratie van Nederlandse rassen in Uganda.”

Aardappelketen

Demonstratievelden

Hij ziet meer mogelijkheden. “Denk aan de opzet van demonstratievelden met Nederlandse aardappelrassen. En aan kennisuitwisseling tussen pootgoedspecialisten uit Nederland en stakeholders uit de aardappelketen in Uganda en Rwanda. Er zijn trouwens verschillende subsidieprogramma’s waarvan we gebruik kunnen maken om de keten te versterken. Nederlandse bedrijven willen zich graag inzetten, heb ik al gemerkt.”

Vraagbaak voor bedrijven

Deze activiteiten vragen tijd. Een lange adem is nodig, strategische keuzes moeten worden gemaakt. Tussendoor gebeurt er van alles waar hij als landbouwraad onmiddellijk op moet inspringen. “Dan breekt er bijvoorbeeld op een paar pluimveebedrijven in Nederland vogelgriep uit. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de export van pluimveevlees naar Uganda. Nederlandse bedrijven willen weten wat de regels zijn, ik ben hun vraagbaak. Daarnaast is het in dit geval mijn taak om de Ugandese autoriteiten te informeren over de maatregelen die Nederland neemt om verspreiding van het virus te voorkomen. Mijn doel is om de export op gang te houden.”

Contact

Landbouwraad: Frank Buizer
E-mail: kam-lnv@minbuza.nl
Twitter: @NLagriUganda

Komende events

Poultry Africa beurs Rwanda in september 2021

Best Farmers missies, jaarlijkse verkiezing met veel media aandacht en Nederlandse betrokkenheid en missies naar Nederland voor de winnaars.

Harvest Money Expo beurs. Jaarlijkse landbouwbeurs in februari 2021 met 20.000 tot 30.000 bezoekers, met traditioneel een groot Holland paviljoen. Mogelijk uitstel in verband met Covid-19.