'Politiek bepalend voor handelskansen in Argentinië en Chili'

Er liggen grote kansen voor het Nederlandse agrobedrijfsleven in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming van de landbouw. Dat zegt Inge Horstmeier. Zij is sinds kort landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Naast Argentinië horen Chili, Uruguay en Paraguay tot haar werkgebied. 

Veel Nederlandse bedrijven zijn al actief in deze vier landen, vooral in Argentinië en Chili. Maar makkelijk is het niet, constateert Horstmeier. “De politiek bepaalt hier alles. Er komen verkiezingen aan in Argentinië en Chili. De uitslag daarvan bepaalt in belangrijke mate mijn werkzaamheden. Komen er meer of minder mogelijkheden voor import en export, dat is de grote vraag.”

Inge Horstmeier
Inge Horstmeier

Werkervaring bij RVO en LNV

Horstmeier studeerde Europese Recht en Taalstudies aan de Universiteit Maastricht en werkte vervolgens bij de gemeente Amersfoort, de Autoriteit Consument & Markt en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In die laatste functie ondersteunde ze bedrijven die actief zijn of willen worden in Zuid-Amerika.

De afgelopen jaren werkte zij op het ministerie van LNV bij het team dat zich bezighoudt met fytosanitaire markttoegang in landen buiten de Europese Unie. “De kerntaak van een landbouwraad is om kansen te creëren voor de Nederlandse agrofoodsector. De kennis en ervaring die ik bij RVO en LNV heb opgedaan, komen nu goed van pas.”

Koppelen van vraag en aanbod

Ze noemt een voorbeeld. Er liggen in Argentinië en Chili, maar ook in de rest van Zuid-Amerika, afzetkansen in alternatieve eiwitten voor veevoer en mogelijk ook humane voeding. “Met mijn team kunnen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en welke regels gelden voor import. Hier liggen ook mogelijkheden om samen te werken met Nederland. We brengen partijen bij elkaar om zo innovatie of handel op gang te brengen. Uiteindelijk gaat het erom vraag en aanbod op een slimme manier aan elkaar te koppelen.”

'De sojatelers hier zijn vooral gericht op efficiënte productie, terwijl Nederland en andere EU-landen steeds hogere eisen stellen aan het gebruik van inputs'

Wonen in Buenos Aires

Horstmeier is in augustus in Buenos Aires aangekomen. Ze woont tijdelijk in een appartementencomplex en zoekt naar een woning. Haar echtgenoot zal zich later dit jaar bij haar vestigen. “Ik woon nu in een van de mooie en groene wijken van de stad, in de rijke bubbel van Argentinië. Dat besef ik goed. Ik hoop komende maanden meer kanten van het land te ervaren.”

Ze spreekt vloeiend Spaans en dat is een groot voordeel. “Ik rol er zo makkelijker in. Argentijns Spaans verschilt overigens wel van het Spaans dat ik ooit op een cursus in Spanje leerde. De grammatica is anders en ook een aantal woorden verschilt. Maar dat went snel.”

Om de twee weken ontvangt zij thuis een tas met acht kilo biologische groente en fruit. “Dat soort abonnementen bestaan al langer in Europese landen, maar heb je tot mijn verbazing hier dus ook. De producten komen van bedrijven net buiten de stad. Daaruit blijkt dat hier ook een ontwikkeling is naar meer biologisch.”

Inge Horstmeier met landbouwadviseur Maria José de Lazzer op bezoek bij een tuinder
Inge Horstmeier met landbouwadviseur Maria José de Lazzer op bezoek bij een tuinder

Groot werkgebied

Haar werkgebied omvat vier landen en de afstanden zijn groot. “Dat betekent dat mijn landbouwteam prioriteiten moet stellen. Vanwege de Covid-restricties mag ik nu nog niet het land uit. Daarom zal ik mij komende tijd vooral op Argentinië oriënteren.”

In de Argentijnse landbouw ligt de nadruk op de grote handelsgewassen die voor een belangrijk deel worden geëxporteerd, bijvoorbeeld soja. “De sojatelers zijn vooral gericht op efficiënte productie, terwijl Nederland en andere EU-landen steeds hogere eisen stellen aan het gebruik van inputs. Ik wil onderzoeken hoe Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de teelt.”

Zo kan Nederland kennis ter beschikking stellen op het terrein van klimaatadaptieve landbouw. “In het verlengde daarvan is de relatie tussen water en landbouw belangrijk. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn specialist op het gebied van waterbeheer. Zij kunnen oplossingen aandragen voor het omgaan met droogte of juist met overstromingen.”

Met ambassadeur Roel Nieuwenkamp op werkbezoek
Met ambassadeur Roel Nieuwenkamp op werkbezoek

Uitdagingen in Chili

Circulaire landbouw staat in Chili hoger op de agenda dan in Argentinië, zegt zij. “De richting die de Chileense overheid kiest, is vergelijkbaar met de Nederlandse richting. Verduurzaming van de productie staat in Chili centraal en de agrarische sector zet concrete stappen in die richting. De uitdagingen zijn vergelijkbaar met die in ons land. Aan mijn landbouwteam de taak om bedrijven en kennisinstellingen in Chili en Nederland aan elkaar te koppelen. Groot voordeel daarbij is dat wij sinds vorig jaar met Gerbrand Jung een eigen landbouwadviseur hebben op de ambassade in Santiago. Als de reisbeperkingen zijn opgeheven, hoop ik zo snel mogelijk naar Chili af te reizen om daar contacten te leggen.”

Inge Horstmeier (met pet) en twee van haar teamleden
Inge Horstmeier (met pet) en twee van haar teamleden

Verkiezingen

Terug naar Argentinië. Horstmeier: “Het huidige regime voert een protectionistisch beleid. Import en export is aan strenge regels gebonden. Dat maakt het niet makkelijk voor Nederlandse bedrijven die hier actief zijn of willen worden. In november vinden er tussentijdse verkiezingen plaats. De uitslag is voor een belangrijk deel bepalend voor de internationale handel. De stembusuitslag heeft ook gevolgen voor de ambtenaren op het ministerie van Landbouw. Een deel moet waarschijnlijk plaatsmaken voor nieuwkomers. Met alle gevolgen van dien voor ons netwerk. Lastig, maar dat hoort nu eenmaal bij het werk van een landbouwraad in een land als Argentinië.”

Landbouwteam

Het landbouwteam van Horstmeier bestaat uit vier medewerkers, waarvan er een dus in Chili werkzaam is. “Ik wil zo snel mogelijk met mijn team fysiek bij elkaar komen. We doen het als team samen en dan is het goed om elkaar in de ogen te kunnen kijken als we belangrijke dingen bespreken. Welke ontwikkelingen zien we, waar liggen de kansen, welke projecten willen wij vanuit de ambassade ondersteunen? Het antwoord op die vragen moet leiden tot een toekomststrategie van ons landbouwteam.”      

Meer informatie

Landbouwteam Buenos Aires
Email: bue-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriArgentinie