'Meer gebruikmaken van agrokennis bij OESO'

Nederland kan veel meer gebruikmaken van de landbouweconomische kennis in de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. “Als landbouwraad bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland bij de OESO is het mijn taak om die kennis te ontsluiten”, zegt Jasper Dalhuisen.  

Verbetering van de communicatie tussen het ministerie van LNV en de OESO noemt Dalhuisen een van zijn kerntaken. “Overheden, bedrijven en kennisinstellingen beseffen zich vaak niet wat een enorme hoeveelheid rapporten de OESO produceert, zeker ook over landbouwontwikkelingen. Niet alleen over wereldwijde trends, maar ook over die in afzonderlijke landen. De OESO is een onuitputtelijke bron van informatie. Landbouwraden op de Nederlandse ambassades kunnen daar ook van profiteren.”

Jasper Dalhuisen
Jasper Dalhuisen

Permanente Vertegenwoordiging

Bij de OESO in Parijs werkt - net zoals bij de Europese Unie in Brussel en de FAO in Rome - een team Nederlandse beleidsambtenaren, de zogeheten Permanente Vertegenwoordiging van Nederland. Bij de drie organisaties werkt ook een landbouwraad. Bij de OESO is dat sinds zomer 2021 Jasper Dalhuisen.    

Beter beleid voor betere levens, wereldwijd

De OESO is de opvolger van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking, die vlak na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht en aan de lat stond voor uitvoering van het Marshall Plan. De OESO vierde vorig jaar haar 60-jarig jubileum en is ondertussen uitgegroeid tot een multilaterale organisatie met 38 landen van Zuid-Amerika tot aan Oceanië.

Momenteel staan er zes kandidaatlanden in de wachtrij: Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Kroatië, Peru en Roemenië. Met behulp van onder meer het creëren van internationale standaarden en delen van informatie van ‘best practices’ wil de OESO duurzame economische groei bevorderen en levensstandaarden verbeteren. En dat niet alleen in de landen die lid zijn van de OESO.

'De OESO speelt een belangrijke rol. De organisatie heeft geen wetgevende macht zoals de Europese Unie, maar haar adviezen worden zeker serieus genomen'

Kringlooplandbouw

Dalhuisen werkte voor zijn verhuizing naar Parijs op het ministerie van LNV bij de directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid. Hij is gepromoveerd agrarisch econoom en hield zich de afgelopen jaren onder meer bezig met de economische aspecten van kringlooplandbouw. “Dat lijkt een typisch Nederlands concept. Mijn voorganger (Jan Gerrit Deelen, red.) is het gelukt om dat begrip bij de OESO te introduceren. De OESO hecht steeds meer belang aan de effecten van agrarische productie op klimaat en biodiversiteit. Dat is mede te danken aan de invloed van Nederland op deze organisatie.”

Uitzicht op de Eiffeltoren

Dalhuisen woont met zijn vrouw en drie dochters (een tweeling van 17 jaar en een van 15 jaar) in een fraai appartement in het centrum van Parijs. De jongste zit op een internationale school. Haar oudere zussen volgen een fotovakschool en een koksopleiding. “We zijn inmiddels in Parijs gesetteld en wonen hier met veel plezier in een ruime flat met uitzicht op de Eiffeltoren en de Seine. En vlak bij een prachtig park. Op de fiets rijd ik naar het kantoor van de OESO. Op zo’n manier in Parijs wonen en werken, kan ik wel een paar jaar volhouden.”

Economische denktank

Hij omschrijft de OESO als een hoogwaardige economische denktank. “Haar invloed groeit. Het recente belastingverdrag waar 130 landen hun handtekening onder zetten en hiermee beloofden een minimum te hanteren bij belastingheffing, komt uit de koker van deze club. Bij de beprijzing van CO2-uitstoot, een belangrijk onderdeel van het COP-klimaatverdrag, speelt de OESO een belangrijke rol. De organisatie heeft geen wetgevende macht zoals de Europese Unie, maar haar adviezen worden zeker serieus genomen.”

Rapporten ontsluiten

De topeconomen van de OESO verzamelen ook data van afzonderlijke landen. “Bijvoorbeeld over de voedselketen in Egypte. Van zo’n onderzoek kan de landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Cairo gebruikmaken als hij wil nagaan welke ondersteuning de Nederlandse agrofoodsector kan bieden bij verbetering van het voedselsysteem in dat land. Aan mij de taak om zulke onderzoeken boven tafel te halen en op de juiste plek ter beschikking te stellen. Zo voorkomen we extra werk.”

Lees verder onder foto

Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma spreekt tijdens het Green Growth and Sustainable Forum, voorbereid door landbouwraad Jasper Dalhuisen
Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma spreekt tijdens het Green Growth and Sustainable Forum, voorbereid door landbouwraad Jasper Dalhuisen.

Evaluatie Nederlands kennissysteem

Wetenschappers van de OESO leggen komend jaar het agrarische kennis- en innovatiesysteem in Nederland onder de loep. “Van zo’n evaluatie kan Nederland veel leren. Aan mij de taak om dat onderzoeksproces te faciliteren, zodat de juiste gegevens boven tafel komen.”

Mondiale trends in beeld

Hij benadrukt dat de organisatie ook vooruitkijkt en mondiale trends in beeld brengt. Een belangrijk jaarlijks rapport is de OESO Economic Outlook. Op het gebied van landbouw en voedsel gaat het dan bijvoorbeeld om ontwikkeling van de arealen van belangrijke voedselgewassen in de wereld. “Nederlandse agrobedrijven kunnen op basis van die voorspellingen hun strategie mede bepalen. Vanuit de PV ontsluiten wij de data via bijvoorbeeld webinars. In essentie zit ik hier als netwerker die allerlei partijen bij elkaar brengt. Verbetering van de onderlinge communicatie is mijn kerntaak.”

OESO-webinars in 2021

In 2022 staat een aantal OESO-webinars gepland, onder meer:

  • webinar over het visserijwerk van de OESO;
  • webinar over het waterwerk OESO en het belang van waterprojecten daarin;
  • webinar over OECD-FAO Agricultural Outlook: hierin staan de mondiale ontwikkelingen centraal voor de voor Nederland relevante sectoren en gewassen;
  • webinar met een overzicht over de landbouw- en klimaatactiviteiten van de OESO.

Heeft u interesse in een van deze webinars? Neem dan contact op met Jasper Dalhuisen.

Conferentie landbouwministers

In 2022 vindt een belangrijke conferentie plaats van de landbouwministers van de lidstaten van de OESO. Naar verwachting nemen de ministers een statement in over verbetering van de voedselzekerheid en verduurzaming van de landbouw. Dalhuisen: “Nederland als vooraanstaand en gewaardeerd landbouwland kan op deze conferentie een belangrijke rol spelen: invloed uitoefenen op de agenda, experts afvaardigen en bijvoorbeeld ervaringen met kringlooplandbouw delen. Als vooruitgeschoven post van het ministerie van LNV bij de OESO ga ik daar komend jaar veel energie in steken.”

Kennisontwikkeling

Dalhuisen werkte jarenlang op het ministerie in Den Haag. In het kader van zijn werk kwam hij al regelmatig op het OESO-kantoor in Parijs. Nu loopt hij daar permanent rond. “Ik kom er steeds meer achter dat deze organisatie veel agrarische kennis ontwikkelt en bundelt. Daar kan en moet Nederland meer gebruik van maken. Tegen mijn collega’s in Den Haag zeg ik daarom: kruip uit je schulp.”

Contact

Permanente Vertegenwoordiging OESO
Email: jasper.dalhuisen@minbuza.nl
Twitter: @AgriPV_OESO