PV OESO

De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland (PV OESO) behartigt bij de OESO de Nederlandse belangen op de verschillende beleidsterreinen van deze intergouvernementele organisatie. De landbouwraad behartigt hierbij de Nederlandse landbouw-, natuur-,  en visserijbelangen. 

To the English website