Agrarische innovaties wereldwijd

De special ‘Agrarische innovaties wereldwijd‘ sluit aan bij de beleidsagenda van staatssecretaris Martijn van Dam. Hoog op zijn agenda staat de transformatie van de landbouw (wereldwijd) naar een ecologisch houdbaar voedselsysteem waarbij rekening wordt gehouden met de wisselwerking tussen de landbouwproductie, het ecosysteem en het klimaat.  Het Nederlandse agrarisch bedrijfsleven draagt hier wereldwijd aan bij. Voorbeelden hiervan vindt u in deze special.

Oktober 2016