Mobiele app biedt kans voor landbouw Myanmar

Het smartphonegebruik in Myanmar is de laatste jaren enorm uitgebreid. Impact Terra, opgericht door de Nederlander Erwin Sikma, ontwikkelde de mobiele applicatie (app) Golden Paddy. Het biedt de lokale boeren en bedrijven toegang tot informatie die tot voor kort voor hen onbereikbaar was.

Innovatie

Myanmar is een van de grootste landen in Zuidoost-Azië en wordt vaak de ‘Garden of Asia’ genoemd door zijn grote diversiteit aan klimaatzones en bodemsoorten. Dit maakt het mogelijk om nagenoeg alle gewassen te verbouwen: van rijst, granen, groentes, aardappelen, peulvruchten, bloemen, fruit, koffie, thee tot specerijen. Maar ook voedergewassen voor vee kunnen worden verbouwd. Van veel gewassen was Myanmar mondiaal gezien lange tijd de grootste producent.

Stap terug voor landbouw

Landbouw is nog steeds economisch de grootste sector. De sector vertegenwoordigt meer dan 40% van het bruto nationaal product en biedt werkgelegenheid aan meer dan 70% van de bevolking.

In de afgelopen decennia heeft Myanmar echter een flinke stap terug gedaan in landbouwproductiviteit en efficiëntie en heeft hierdoor ook zijn concurrerende positie verloren ten opzichte van veel andere landen in Zuidoost-Azië. De opbrengsten en kwaliteit van gewassen zijn zelfs zo laag dat de vele kleinere boerenbedrijven amper nog het hoofd boven water kunnen houden. Tot voor kort was er geen goede manier om deze partijen te ondersteunen en de landbouwproductie en kwaliteit ervan flink te verbeteren.

Sinds het militaire regime langzaam de teugels liet vieren in 2010 heeft het land een politieke en tot op zekere hoogte economische transitie doorgemaakt. Nederland (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven) investeert inmiddels dan ook fors in Myanmar om deze transitie mede mogelijk te maken.

Innovatie

Groei smartphones

Een van de meest zichtbare veranderingen is een enorme groei van de smartphone en de toegang tot mobiel internet: van minder dan 5% in 2014 tot meer dan 70% op dit moment. De verwachting is dat dit in 2017 stijgt tot boven de 90%. Deze enorme toename is tot stand gekomen door grote investeringen van telecommunicatiemaatschappijen als Telenor uit Noorwegen en Ooredoo uit Qatar.

Daarnaast zijn zeer goedkope maar kwalitatief goede smartphones uit onder meer China verkrijgbaar op elke hoek van de straat. Ter referentie: een simkaart kostte in 2012 nog USD 500, momenteel is dit USD 1,5. Een redelijke smartphone is nu verkrijgbaar voor €25.

Deze ontwikkeling vindt niet alleen plaats in de steden, maar heeft inmiddels ook het platteland van Myanmar bereikt. Dit biedt de mogelijkheid om ook de vele kleine boerenbedrijven en landbouwleveranciers te bereiken en ze rechtstreeks te ondersteunen in het verbeteren van de bedrijfsvoering en beter en sneller te reageren op alle veranderingen.

Innovatie
Erwin Sikma toont mobieltje

Impact Terra

Impact Terra is een voorbeeld van een sociale onderneming die goed op deze ontwikkeling inspeelt. Impact Terra is begin 2016 opgericht door de Nederlandse ondernemer Erwin Sikma, die sinds 2003 in Myanmar woont. De missie van deze onderneming is om boeren te ondersteunen in hun levensonderhoud en voedselveiligheid te verbeteren. Impact Terra werkt in Myanmar en Nederland nauw samen met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), maatschappelijke organisaties, universiteiten, landbouwbedrijven en de Nederlandse en Myanmarese overheid om technische kennis en marktprijzen te verzamelen, te ontwikkelen en aan te bieden aan gebruikers.

Innovatie

Golden Paddy

Impact Terra heeft  daarvoor een platform ontwikkeld met mobiele applicaties genaamd Golden Paddy. Gebruikers hebben met de app toegang tot informatie die tot op heden niet beschikbaar was.

Het platform is onafhankelijk van overheden en landbouwbedrijven en biedt daarom de mogelijkheid voor alle betrokken partijen, met name boeren, maar ook kleine leveranciers, handelaren en andere landbouwbedrijven, om informatie te delen en te verkrijgen. Tot voor kort hadden deze partijen geen of zeer gering toegang tot enige vorm van (objectieve) informatie.

Boeren en andere partijen worden ondersteund in het maken van (meer) onafhankelijk beslissingen die de efficiëntie van ketens, logistiek en kwaliteit van de output kunnen en zullen vergroten.

Ter illustratie: ‘Golden Paddy’ biedt gebruikers gedetailleerde en plaatselijke weersvoorspellingen, marktprijzen voor inputproducten, marktprijzen voor gewassen, product databases met details en gebruikshandleidingen, technische kennis van zaden en irrigatie tot gewasbescherming, met fytosanitaire- en waterrisico-indicatoren per gebied, nieuws en meer. De informatie voor de gebruiker is daarbij ook nog eens specifiek voor gewas en locatie.

Nieuwe mogelijkheden

Door het gebruik van smartphones en een innovatieve app als Golden Paddy is het nu in Myanmar mogelijk geworden om grote aantallen boeren en leveranciers te bereiken op ook een veel meer interactieve en engagerende manier. Doordat gebruikers toegang hebben tot internet en  informatie continue geüpdatet wordt,  kan er op deze wijze tijdig informatie en instructies verstuurd worden. Ook maakt het verbinden van aanbieders en gebruikers aan het platform mogelijk om bijvoorbeeld gericht marktonderzoek te doen. Het platform opent daarnaast deuren voor financiële partijen, waaronder  microfinanciers, om voordelige leningen aan boeren aan te bieden. Hierdoor zullen de zogenaamde loan sharks – die al gauw 10% rente of meer per week vragen – moeten concurreren met partijen die betere rente- en betaalregelingen aanbieden.

Pioniers

Op termijn zal het platform volgens verwachting tevens gebruikt worden voor handel in inputproducten, uitgangsmaterialen, machines en gewassen (mobiele marktplaats) en precisielandbouw door onder meer  integratie van satellietdata en bodemsensoren. Nederlandse bedrijven zoals Vandersat, Satelligence en Soilcares zijn pioniers op dit gebied. Deze partijen werken al nauw samen om te zorgen dat deze high-tech-informatie daadwerkelijk in handen van boeren komt. De Nederlandse overheid, via haar ambassade in Yangon. speelt een grote rol in het verbinden, organiseren en ondersteunen van deze initiatieven.

Frederik Heijink, landbouwraad in Myanmar, en Erwin Sikma (Impact Terra)

Oktober 2016