Agrofood topprioriteit in stadstaat Singapore

De levensmiddelensector in Singapore is sterk in ontwikkeling. Multinationals, waaronder Nederlandse bedrijven zoals DSM, Unilever, FrieslandCampina en Danone zijn afgelopen jaren aangetrokken om de sector een impuls te geven. Er zijn nog veel meer mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven uit de agrofoodsector.

De samenwerking op het gebied van R&D is slechts een voorbeeld van de mogelijkheden die er op het gebied van landbouw liggen. Het woord landbouw in Singapore is eigenlijk achterhaald, het draait in deze stadstaat allemaal om food.

Food, waarbij de gebieden R&D en innovatie voorop staan. Kansen liggen er dan ook voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de sector verder te ontwikkelen.

Samenwerking met Wageningen

Eén voorbeeld van deze ontwikkeling is de samenwerking tussen Wageningen UR en Nanyang Technology University. In januari 2013 ondertekende de toenmalige koningin Beatrix een overeenkomst tussen beide universiteiten en in augustus 2014 zijn de eerste studenten met hun opleiding begonnen. De verwachting is dat de samenwerking wordt verlengd en ook wordt uitgebreid met een MSc-studie.

De samenwerking tussen de WUR en NTU biedt ook kansen voor het bedrijfsleven om aan te sluiten. Het onderzoek richt zich namelijk op nieuwe methoden om de kwaliteit, smaak en voedingswaarde van voedingsmiddelen te verbeteren en tegelijkertijd de duurzaamheid in de keten te vergroten.

Tekort aan land, water en energie

De stadsstaat Singapore heeft een chronisch tekort aan land, arbeidskracht, water en energie. Daarom is Singapore genoodzaakt meer dan negentig procent van het voedsel te importeren. Om Singapore ’s zwakke voedselzekerheidspositie te versterken, neemt de staat maatregelen.

In 2013 presenteerde de Agri-Food & Veterinary Association (AVA), de eerste 'Food Security Roadmap'. Doel is om alle inwoners toegang te geven tot veilig, voedzaam en betaalbare voedsel. Deze roadmap legt de nadruk op twee verschillende oplossingen, namelijk diversificatie van de import en optimalisatie van de lokale productie.

Jilin Food Zone

Een stap verder is de intensieve betrokkenheid bij productielocaties door investeringen en technische ondersteuning. Een voorbeeld hiervan is de betrokkenheid van Singapore via ‘government-linked company’ Singbridge bij de Jilin Food Zone in China. Hier zal onder andere zuivel en veilig vlees worden geproduceerd. Nederlandse bedrijven zijn van harte uitgenodigd om hun productiefaciliteiten in Jilin te openen.

Afgevaardigden van de Jilin Food Zone zijn op uitnodiging van OostNV en gemeente Lingewaard in 2015 gaan kijken of het gebied Bergerden een testpilot kon zijn voor de Jilin FoodZone.

Krokante coatings

In 2016 heeft Crisp Sensation/IFS zijn entree gemaakt in Singapore. Crisp Sensation is actief in de voedselindustrie en belichaamt een nieuw hoofdstuk in de rijke Nederlandse geschiedenis van innovatieve ontwikkelingen in de agrifood sector.

Crisp Sensation/IFS ontwikkelde een wereldwijd gepatenteerde technologie op het gebied van krokante coatings voor snacks en maaltijdcomponenten. De coating maakt krokante voeding gezonder. De producten voor thuisgebruik kunnen dan op een gezonde en gemakkelijke manier bereid worden, namelijk in de oven of magnetron in plaats van de frituur. Voor cateringbedrijven heeft het een bijkomend voordeel dat producten langer warm gehouden kunnen worden zonder kwaliteitsverlies.

Het vernieuwende concept van Crisp Sensation wordt momenteel omarmd door grote internationale spelers als McCain en McDonalds.

Vestiging in Singapore

Crisp Sensation heeft Singapore geselecteerd als vestigingsplaats voor haar Aziatische activiteiten. Inmiddels is ook besloten om in Singapore een centrale R&D-afdeling te vestigen.

Hiertoe is IFS Asia Pte Ltd opgericht, dat een samenwerkingsverband aangaat met FIRC (Food Innovation Resource Centre), een gemeenschappelijk initiatief van Singapore Polytechnic en SPRING (een agentschap onder het ministerie van Handel en Industrie).

Een samenwerkingsovereenkomst is op 23 juni 2016 getekend tussen Crisp Sensation/IFS en FIRC. Dit is een prachtig voorbeeld van duurzame innovatie: food hub van Azië.

Op basis van de Crisp Sensation-technologie worden bij FIRC producten ontwikkeld voor de Aziatische markt: voor consumenten thuis en voor de professionele sector van cateraars en restaurants. Het garandeert langere houdbaarheid van producten en gaat daardoor voedselverspilling tegen.

Interesse in gebruik reststromen

Singaporese bedrijven en overheid zijn ook geïnteresseerd in gebruik van reststromen uit de levensmiddelenindustrie, bijvoorbeeld sojabonenpulp en resten uit viskwekerijen, bladgroente- en leghennenbedrijven. Uit ‘afval’ kunnen ingrediënten worden geproduceerd die weer gebruikt kunnen worden in gezonde voeding voor de mens.

Duurzame methodes van vis kweken zijn gewenst na herhaaldelijke massale vissterfte in ‘fishfarms’ op open zee. Singapore is geïnteresseerd in gesloten drijvende systemen en in verticale viskweek op land.

Tender

Eind 2016 wordt door de AVA een tender uitgeschreven in het kader van een gesloten, drijvend systeem met hoogstaande technologie om de kweek van Aziatische zeebaars te bevorderen van 10% naar 15%, middels selectieve teelt. Ook hier liggen kansen voor Nederland om in te stappen, helemaal omdat er reeds een succesvolle Nederlandse visteler (Kuhlbarra) actief is in de kustwateren van Singapore en de tender moet aan worden gegaan met een teler die reeds een licentie heeft voor visteelt.

Landbouw- en innovatieteam Singapore

Oktober 2016