Prefab boerderij voor Keniaanse melkveehouder

smart | dairy levert in Kenia prefab boerderijen aan franchisenemers. Met dit concept is het mogelijk de melkproductie in dit Afrikaanse land stapje voor stapje te laten groeien.

Geen boer, maar franchisenemer

Coppes beschouwt zijn klanten niet als boeren. Het zijn franchisenemers, zegt hij. ”We zijn bezig om een netwerk van ‘smart farms’ te creëren om de Keniaanse melkproductie stapje voor stapje te laten groeien.”

Het concept is elders al toegepast en succesvol gebleken. Coppes kreeg het idee toen hij in India was en zag hoe simpel melkveebedrijven eigenlijk kunnen zijn en hoe snel zo’n boerderij kan worden gebouwd. Hij besloot het concept ook op andere locaties toe te passen en startte smart | dairy. Zijn bedrijf levert prefab boerderijen die binnen vier maanden operationeel kunnen zijn. Daarnaast garandeert Coppes een afname van melk aan de kleinschalige franchisenemers, zolang de kwaliteit hoog is.

Innovatie
Peter Paul Coppes

Melk met kwaliteit

Juist die hoge kwaliteit melk is waar de melkverwerkers naar op zoek zijn, zeker in ontwikkelingslanden. De melkkwaliteit in opkomende markten laat ruimte voor verbetering over. In die nichemarkt wilt Coppes toeslaan: de melk geproduceerd door een smart | dairy-franchisenemer kan getraceerd worden tot op de koe van herkomst.

Op dit moment komt 80% van de melk in opkomende markten van kleinschalige bedrijven. smart | dairy focust zich daarom op boerderijen met hooguit 25 koeien en een productie van maximaal 500 liter melk per dag. Volgens Coppes is de vraag naar melk nog steeds groter dan het aanbod en daarom kunnen de franchisenemers gegarandeerd hun melk van hoge kwaliteit verkopen. Hun investeringen betalen zich binnen vijf tot zeven jaar terug. Deze relatief korte termijn wordt vaak gewaardeerd bij financiële instituties. Toch is winst niet het belangrijkste, volgens Coppes.

Meer werkgelegenheid

“We willen een voortvarende melkindustrie zien ontstaan in Kenia, en banen scheppen voor velen. Als je het voor de franchisenemer mogelijk maakt om 500 liter melk te produceren, creëer je baanmogelijkheden voor vijfduizend mensen in de hele melkketen. Als je dat vermenigvuldigt met het aantal franchisenemers waar we mee willen gaan werken heb je een behoorlijke sociale impact. Franchisenemers komen ook onderling met elkaar in contact; het netwerk wat we willen creëren helpt zichzelf, het is als het ware een platform waar men ervaringen kan uitwisselen om van elkaar te leren.”

Innovatie
Franchisenemer smart |dairy

Compleet pakket

Het concept is simpel, maar moeilijk uitvoerbaar zonder de hulp van smart | dairy. Coppes: “We zorgen dat onze franchisenemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Dit in combinatie met de juiste bebouwing resulteert in een toename van de melkproductie. Wanneer je daarnaast de koeien nauwlettend in de gaten houdt en de juiste voeding geeft, zal dit ook de melkkwaliteit verbeteren. We bieden het hele pakket aan: van het ontwerp van de schuur tot het dieet, allemaal onder begeleiding van een trainersteam.”

Franchisenemers worden geacht de boodschap te verspreiden. “Soms zeg ik tegen hen dat ze gewoon naar de boeren langs de kant van de weg moeten gaan en hen vertellen over smart | dairy. Als een nieuwe kandidaat aan de voorwaarden voldoet, kan hij ook franchisenemer worden. Als elke franchisenemer een paar nieuwe partners binnenhaalt, gaat het balletje wel rollen.”

Uitbreiding met slimme technologie

De toekomst van smart | dairy lijkt daarom ook rooskleurig. Het concept verbetert niet alleen de melk, ook het boerenleven gaat er anders uitzien. Het bestaande pakket kan bovendien nog uitgebreid worden met specifieke sensoren, zogeheten 'cow-wearables'. Deze slimme technologie maakt het mogelijk om meer data van het vee te verzamelen en analyseren. Ook kan het pakket de boeren straks verder integreren in de gehele melkketen (van melk tot eindproduct). Het betrekken van boeren in dit systeem betekent ook het geven van een stimulans om meer te gaan produceren. “De verandering moet vanuit de boeren zelf komen, wij helpen slechts.”

Landbouwteam Kenia

Oktober 2016