Portugese boeren willen meer doen met data

Het gebruik van digitale informatiesystemen staat in de Portugese landbouw nog aan het begin. Een aantal projecten is gestart om agrarische ondernemers te helpen bij het nemen van beslissingen uit een reeks van meetgegevens.

Innovatie

De moderne landbouw moet concurrerend, rendabel en duurzaam zijn, in één woord: efficiënt. Bij de jonge generatie agrariërs in Portugal groeit het besef dat gebruik van moderne technologieën kan leiden tot een forse kostenbesparing.

In de praktijk verloopt de overstap naar een moderne en efficiënte bedrijfsvoering erg langzaam. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat minder dan 2% van de boeren en tuinders in Portugal jonger is dan 35 jaar. Het overgrote deel van de landbouwbevolking is niet geneigd om zijn bedrijf te moderniseren. Veel ouderen zijn ervan overtuigd dat de wijze waarop zij het van hun eigen ouders hebben geleerd, de beste wijze van boeren is.

Drones in wijnsector

Dat wil niet zeggen dat de Portugese landbouw helemaal stilstaat. Zo wordt op bescheiden schaal gebruikgemaakt van drones. De wijnsector is, wat dit betreft, pionier geweest. Er wordt in deze sector gebruikgemaakt van drones om de irrigatie en bemesting van wijngaarden te optimaliseren. Per wijnrank worden gekeken wat de behoefte is om deze optimaal te laten groeien. Zo heeft Portugals grootse wijnproducent het watergebruik in vijf jaar tijd met 20% weten te reduceren.

Steeds meer gegevens

Toch blijkt bij het gebruik van drones niet probleemloos te verlopen. De agrariërs krijgen steeds meer gegevens tot hun beschikking en hebben vaak de tijd en de kennis niet om deze te verwerken.

Het beheer van digitale informatiesystemen is complex en duur. Boeren hebben de data vaak verspreid over verschillende systemen wat het werk niet makkelijker maakt. Er is daarom ruimte voor bedrijven die het databeheer van de agrariër overnemen en die hun klanten een compleet beeld kunnen schetsen van het bedrijf.

Projecten

Een aantal projecten is in 2015 gestart om aan de behoeften van boeren te voldoen. Een voorbeeld hiervan is Agro Insider. Het is een platform waar alle data over grond en plant worden samengevoegd met gegevens uit radarsystemen, bijvoorbeeld over bodemvochtigheid en oneffenheden in percelen. Met behulp van sensoren uit het Sigfox-netwerk dat het hele land beslaat, wordt alle informatie ontvangen.

Een ander project is smartcrop, een platform dat bedoeld is om de negatieve effecten van klimaatverandering op te vangen en de producent steun verleent bij het nemen van beslissingen. Het is te vergelijken met een bezoek aan de huisarts. De boer neemt de uitslagen van alle onderzoeken mee, de deskundige bestudeert de data, identificeert het probleem en schrijft vervolgens het recept uit, in dit geval een aantal concrete maatregelen. Ook hier wordt alle informatie van een bedrijf in één systeem op overzichtelijke wijze bij elkaar gehouden zodat de producent er snel bij kan.

Het kan nog even duren voordat het gebruik van drones in de Portugese landbouw gangbaar is. Toch is de verwachting dat ook hier de robotisering van de landbouw zal plaatshebben.

Landbouwteam Portugal

Oktober 2016