Alternatief voor irrigatie in Spanje

Veel landbouwgrond in Spanje wordt geïrrigeerd. Dat gebeurt vaak erg energie- en kapitaalintensief. Het Nederlandse bedrijf aQysta biedt een duurzaam alternatief.

Het Spaanse klimaat wordt gekenmerkt door weinig en onregelmatige neerslag. Desondanks draagt de agrifoodsector voor 8,4% bij aan het bruto nationaal product van Spanje. Dat blijkt uit cijfers van het Spaanse Ministerie van Landbouw, Voedsel en Milieu.

Dat dit percentage zo hoog is, is voornamelijk te danken aan het feit dat Spanje 3,6 miljoen hectare landbouwgrond irrigeert, ofwel 21% procent van het Spaanse landbouwareaal. Volgens de berekeningen van het ministerie is dit geïrrigeerde land verantwoordelijk voor 67% van de landelijke landbouwproductie. Op deze grond wordt 59% van het nationale agrarische inkomen verdiend.

Innovatie

Op weg naar efficiënter watergebruik

Dit productiemodel is afhankelijk van een beperkte, maar tevens hernieuwbare grondstof: water. De Spaanse landbouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 80% van het totale waterverbruik in Spanje. Dit terwijl de hoeveelheid geïrrigeerd land elk jaar gestaagd groeit. Via allerlei programma’s ontwikkelt de irrigatie in Spanje zich richting systemen die een beter waterbeheer en dus zuiniger watergebruik mogelijk maken.

Het verpompen van water voor irrigatie kost veel  energie en is duur. Dit geldt nog meer voor moderne systemen. Hierdoor wordt moderne irrigatie steeds minder winstgevend, ook in Spanje.

De kosten voor aanleg van irrigatiesystemen bedragen ongeveer € 8.000 tot 10.000 per ha. De energiekosten liggen tussen  € 140 en € 240 per ha per jaar, afhankelijk van het gebied. In de afgelopen tien jaar zijn de energiekosten voor irrigatie meer dan 100% gestegen. De energiekosten bedragen meer dan 41% van de totale kosten voor irrigatie.

Pomp op waterkracht

Dit was reden genoeg voor aQysta - een startup voortgekomen uit de Technische Universiteit Delft -  om als proef een door waterkracht aangedreven waterpomp in Spanje te plaatsen. Eerder heeft het bedrijf 36 pompen geïnstalleerd in Nepal, Indonesië, Turkije en Zambia.

aQysta heeft haar eerste pomp in juni 2016 geïnstalleerd in een olijfboomgaard in Villanueva de la Reina (Jaén). Volgens de bedrijfsleider van de boomgaard is de zogeheten Barsha-pomp eenvoudig te monteren. “Het systeem is comfortabel is voor de landbouwer, omdat het 24 uur per dag werkt zonder dat hij zich om de energievoorziening hoeft te bekommeren".

Innovatie

Pilot in olijfboomgaard

Op dit moment werkt de pomp in een irrigatiekanaal van het landbouwbedrijf en pompt het 30.000 liter/dag. Dit water wordt gebruikt om percelen grond, waarop elk 36 olijfbomen staan, van water te voorzien. Er wordt verwacht dat op deze wijze uiteindelijk 250 olijfbomen bevloeid kunnen worden.

Op dit moment is aQysta bezig met een reeks van aanpassingen ter verbetering van de werking van de pomp en met het optimaliseren van het systeem voor toepassingen elders in Spanje.

Geen uitstoot van CO2

De Barsha-pomp produceert geen CO2 omdat geen fossiele brandstoffen nodig zijn. Hierdoor wordt een uitstoot van maximaal 500 kg /ha/jaar voorkomen. De kosten van de pomp worden gecompenseerd door het uitblijven van energiekosten, lage onderhoudskosten en een levensduur van 10 jaar. Investeringen worden terugverdiend binnen 2 tot 5 jaar.

Link naar filmpje op YouTube

De pomp is goedkoper en eenvoudiger te bedienen dan pompen die zijn gebaseerd op andere hernieuwbare energiebronnen, zoals pompen op zonne-energie.

Landbouwteam Spanje, met medewerking  van Jaime Michavila van aQysta: jaime@aqysta.com)

Oktober 2016