Nederlandse bedrijven kunnen scoren in Roemenië en Bulgarije

Landbouwondernemers in Roemenië en Bulgarije tonen veel belangstelling voor technologie uit Nederland. Mede dankzij EU-subsidies liggen er concrete kansen voor Nederlandse bedrijven om technologie en uitgangsmateriaal aan de man te brengen.

Emar Gemmeke

“De landbouw in Roemenië en Bulgarije heeft 25 jaar na de val van het communisme nog steeds te maken met een achterstand.” Dat zegt Emar Gemmeke, Landbouwraad voor Roemenië en Bulgarije. “Modernisatie en innovatie zijn cruciaal voor beide landen om aansluiting te vinden bij andere EU-lidstaten en de belangstelling voor Nederlandse technologie is dan ook groot. Grote EU-subsidies in beide landen maken dat er op dit moment concrete kansen liggen voor Nederlandse bedrijven om technologie en goed uitgangsmateriaal aan de man te brengen.”

Bulgarije: overtuigen met betrouwbaarheid

“Bulgaarse producenten vinden Nederlandse agrarische technologie vaak erg vooruitstrevend en te duur”,  weet Tervel Nikolov van Visser Opora Ltd. Het bedrijf vertegenwoordigt vooraanstaande Nederlandse leveranciers zoals Aweta, Munckhof, Viscon, APH en Boix.

Innovatie
Sorteerlijn Aweta

“Maar”, zegt Nikolov, “zijn bedrijven eenmaal over de streep, dan prijzen zij de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de Nederlandse waar.” Zoals de grootste Bulgaarse appelproducent BulApple, die in 2015 een sorteerlijn van Aweta kocht. BulApple wilde meer sorteer-parameters en zachtere behandeling van het fruit dan andere aanbieders kunnen leveren. Bovendien maakt de modulaire structuur uitbreiding en onderhoud makkelijk. BulApple overweegt inmiddels een tweede sorteerlijn.

Subsidie voor innovaties

De Bulgaarse overheid wil meer innovatie en heeft binnen het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma van €2,9 miljard een bedrag van €400 miljoen gepland voor ondersteuning van de agrarische sector voor innovatieve producten, technologie en processen. Bulgaarse landbouwbedrijven zoeken innovatieve oplossingen voor precisielandbouw, irrigatie en verwerking van graan en oliezaden. Daarnaast willen zij productiegroei, afvalvermindering en behoud van productkwaliteit. Producenten willen kosten optimaliseren en toegevoegde waarde door verwerking realiseren.

Innovatie
Opening biogasinstallatie

Drijvende slateelt

Nederlandse leveranciers zijn daarin voorlopers. Zo was Nikolov ook betrokken bij het eerste Bulgaarse project voor drijvende slateelt met Viscon hydroponics. Het Bulgaarse bedrijf verwacht meer marktaandeel door jaar rond te leveren aan supermarktketens in Bulgarije. Met een maximale dichtheid van het gewas en optimale input van water en nutriënten is de productiviteit hoog en de kans op productieverlies klein.

Met technologie van het Nederlandse bedrijf HoSt is recent een biogasinstallatie gebouwd op een veebedrijf in Tsalapitsa in de regio Plovdiv in Bulgarije. De capaciteit van 1,5MW komt vooral van vloeibare mest van de 1.200 koeien van het bedrijf en het stro van de eigen voerproductie. De elektriciteit wordt direct aan het net geleverd en de bijproducten worden terug naar het land gebracht voor bemesting van voedergewassen.

Bedrijven met elkaar in contact brengen

Doriana Milenkova, beleidsmedewerker voor landbouw in Bulgarije van landbouwraad Gemmeke, knoopt graag bedrijven aan elkaar. Met haar expertise van de redelijk ontwikkelde Bulgaarse landbouwsector, ziet zij dat Nederlandse bedrijven in Bulgarije ook via een lokale distributeur succesvol kunnen zijn.

Roemenië: aanwezigheid en geduld

Anda Popescu, beleidsmedewerker voor landbouw in Roemenië, ziet ook concrete kansen voor Nederlandse innovaties in haar land. “De Nederlandse landbouwsector heeft in Roemenië een sterk imago, men ziet Nederlandse bedrijven als serieuze en betrouwbare partners met producten van hoge kwaliteit.” Popescu: “Eigen aanwezigheid en geduld is belangrijk, vertrouwen winnen door lokaal aanwezig zijn of met Roemeense partners samen werken kan kansen vergroten. Dat kan bijvoorbeeld via onze Partners for International Business – programma’s, de zogenaamde PIB’s”.

Moderniseren van landbouw

Roemenië heeft een groot aantal kleine agrarische bedrijven die moeten investeren om te overleven en een klein aantal hele grote bedrijven die vaak in het beste van het beste investeren. De overheid wil de agrarische sector moderniseren en heeft binnen het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma €9,5 miljard beschikbaar tot 2020. Daarmee wil Roemenië stappen maken om weer de graanschuur van Europa te worden en op zijn minst zelfvoorzienend voor fruit te zijn.

Innovatie

Eerst zien dan geloven

“Ik heb het andere boeren aangeraden”. Gabriel Ungureanu, akkerbouwer uit Midden-Roemenië, geeft zo zijn waardering en vertrouwen in Cropmax weer. Cropmax is een natuurlijk bemestingssupplement van Holland Farming dat inmiddels door duizenden Roemeense boeren gebruikt wordt voor een betere productie. Roemeense boeren zullen niet makkelijk buitenlandse producten overwegen voor hun bedrijf, behalve als collega’s het aanraden. Eerst zien dan geloven speelde ook bij Cropmax in de Roemeense markt, maar inmiddels is het product een uithangbord voor Nederlandse moderne milieuvriendelijke oplossingen voor optimale agrarische prestaties.

Innovatie

Intensieve appelteelt

VGB Watertechniek heeft het Roemeense ‘eerst zien dan geloven’ goed begrepen. Samen met andere Nederlandse bedrijven hebben zij als Holland Fruit House (www.hollandfruithouse.ro) via het PIB-programma een demonstratieplot voor intensieve appelteelt ingericht bij het Roemeense Onderzoeksinstituut voor de Fruitteelt. De plot bevat dripfertigatie en ondergrondse drainage met real time monitoring en aansturing via smartphones. Goed voor de boer en goed voor het milieu. Door de demonstratieplot hebben de bedrijven direct toegang tot Roemeense fruittelers en investeerders die zo met eigen ogen kunnen zien wat de Nederlandse innovatieve concepten voor hen kunnen betekenen.

Landbouwteam Roemenië en Bulgarije

Oktober 2016