Verduurzaming in de Britse glastuinbouw

De glastuinbouw in Groot-Brittannië wil innoveren. Een aantal trends is zichtbaar. De belangstelling van Britse consumenten voor lokaal geproduceerde producten neemt toe. Daar speelt de sector op in. Telers gaan duurzamer produceren, bijvoorbeeld via het gebruik van LED-verlichting in hun kassen. Philips speelt daarbij een belangrijke rol.

De belangstelling voor producten van eigen bodem is de afgelopen jaren gestegen. De Britse zelfvoorzieningsgraad voor groente en fruit is in vergelijking met andere Europese landen relatief laag. Het VK produceert bijvoorbeeld jaarlijks slechts 75.000 ton tomaten, ongeveer 20% van de totale consumptie in het land.

Innovatie

Groeiend bewustzijn

Onderzoek laat zien dat vijf van de tien Britten het belangrijk vinden om lokaal voedsel te kopen. Supermarktketens spelen in op deze trend door scherpe marketing van eigenmerkartikelen. Zo verwijzen etiketten van groenten en fruit vaak naar de streek van herkomst. Private label-artikelen worden soms ook met Engels klinkende, maar fictieve boerderijnamen verkocht. Sommige van de grote supermarktketens hebben beloofd de banden met Britse groente- en fruitproducenten aan te halen. Aldi en Lidl hebben dit jaar toegezegd zich te houden aan de Fruit and Vegetable Pledge van de National Farmers Union (NFU), zodat de Britse tuinbouwsector kan investeren en groeien.

Groeicijfers

De kassenteelt in een aantal gewassen is de laatste jaren sterk toegenomen. Volgens cijfers van de Britse overheid is het areaal voor de beschermde teelt van groenten, fruit en salade tussen 2010 en 2015 met 24% toegenomen. De sterkste groei was te zien bij sla (+59%), overige groenten (+44%), paprika (+25%) en fruit (+18%). Bij de komkommerteelt was sprake van een afname (-12%).

  2010 2015* Groei
Areaal beschermde teelt van groenten en fruit (hectare) - DEFRA (2016) (*voorlopige cijfers)
Tomaten 213 232 8,9%
Komkommer 114 100 -12,3%
Salade 222 352 58,6%
Selderij 26 26 -
Paprika 72 90 25,0%
Overige groenten 43 62 44,2%
Fruit 185 219 18,4%
Totaal (groenten, salade en fruit) 875 1081 23,5%

Investeringen

De afgelopen jaren zijn grote en opmerkelijke investeringen in de Britse tuinbouw gedaan. De eerste baanbrekende investering vond bijna 10 jaar geleden plaats in Kent, waar in een complex van hightech kassen op meer dan 90 hectare tomaten, pepers en komkommers worden geteeld. Bij de realisatie van dit complex, Thanet Earth geheten, hebben Nederlandse ondernemers een belangrijke rol gespeeld.

Nog dichter bij Londen ligt een andere belangrijke glastuinbouwregio, in de Lea Valley, met 121 hectare aan gespecialiseerde glastuinbouw. In de Lea Valley worden jaarlijks ongeveer 80 miljoen komkommers en 70 miljoen paprika’s geteeld. In mei 2016 werd de eerste fase van een nieuw uitbreidingsplan van 9,7 hectare gepresenteerd. Dit is de grootste uitbreiding van kassen in Lea Valley sinds de jaren vijftig.

Uitdagingen in de glastuinbouw

De Britse glastuinders worden geconfronteerd met een reeks technologische uitdagingen. Duurzame gewasbescherming is daarvan een voorbeeld. De telersverenigingen werken daarom aan pesticide-vrije gewasbeschermingsmiddelen. Het Britse productschap voor tuinbouw (AHDB) noemt optimalisering van het kassysteem en klimaatbeheersing als prioriteit voor de sector, bijvoorbeeld via energiebesparing. Een efficiënter gebruik van water en kunstmest staat ook hoop op de verlanglijst.

Innovatie

Verduurzaming en innovatie

Volgens het Britse productschap is een andere belangrijke uitdaging het verminderen van de impact op het milieu, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte. Momenteel wordt in het Verenigd Koninkrijk nog relatief veel gas gebruikt om kassen te verwarmen. Kleine bedrijven kiezen er daarnaast vaak voor om LPG te gebruiken. De Britse overheid geeft subsidie om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Voor het verwarmen van kassen kan een beroep worden gedaan op de ‘Renewable Heat Incentive’ (RHI). Deze subsidie maakt het aantrekkelijk voor de glastuinbouw om te investeren in warmtepompen en zonnecollectoren.

Volgens het productschap is er ook een groeiende belangstelling in de tuinbouw voor nieuwe verlichtingssystemen. Gebruik van bijvoorbeeld LED-technologie (zie kader) geeft de mogelijkheid om gewassen het hele jaar door te telen. Deze mogelijkheid sluit goed aan bij de belangstelling van de Britse consument voor lokale producten.

Brexit

Brexit zal op termijn gevolgen gaan hebben voor de handels- en investeringsrelatie met het VK, (Brexit: Verkenning van de gevolgen voor de Nederlandse agrosector). Wat de effecten precies zijn, wordt duidelijk als er overeenstemming is tussen de VK en de EU over hun toekomstige relatie. De onderhandelingen daarover beginnen zodra de Britse regering de EU officieel heeft gemeld dat het land de EU gaat verlaten. Hoewel onduidelijk is wat de uitslag van het EU-referendum gaat betekenen voor de Britse glastuinbouw, mag worden verwacht dat telers op zoek blijven gaan naar nieuwe technologieën om efficiënter te kunnen produceren.

Landbouwbureau Londen

Innovatie
GrowUp Urban Farms London - Bron: Philips Horticulture LED solutions

Oktober 2016

LED-verlichting

Een van de Nederlandse bedrijven die een technologische bijdrage levert aan de verduurzaming van de sector, is Philips. Voor Philips is het VK na Frankrijk de grootste markt op het gebied van LED-verlichting in kassen. Momenteel wordt deze verlichting gebruikt voor de teelt van sla, aardbeien en bijvoorbeeld tomaten.

Philips Horti LED Solutions werkt in het VK samen met CambridgeHOK om oplossingen te bieden voor individuele ondernemingen. Philips is actief in meerdere projecten, variërend van grote kascomplexen tot city farms. Een voorbeeld hiervan is GrowUp Urban Farms, een city farm in Oost-Londen dat het hele jaar door sla, groenten en kruiden levert aan restaurants in Londen. Het grondoppervlak van GrowUp is beperkt tot 250 vierkante meter, maar door middel van vertical farming is de totale groeioppervlakte vergroot tot ruim 750 vierkante meter.

De toepassing van LED-verlichting in kassen heeft een aantal voordelen. Allereerst is LED-verlichting erg energie-efficiënt. LED-verlichting levert een energiebesparing op van 40 tot 90% vergeleken met traditionele manier van kasverlichting. Naast energiebesparing levert LED-verlichting ook andere voordelen op. Zo hebben LED-lampen een lagere temperatuur dan de traditionele lampen, waardoor ze dichter bij de plant geplaatst kunnen worden en de planten zo aan een uniformere hoeveelheid licht bloot worden gesteld. LED lampen gaan ook langer meer en hoeven dus minder vaak vervangen te worden.