Steun voor precisielandbouw in Rusland

Precisielandbouw is nog lang geen dagelijkse praktijk in Rusland. De Nederlander Christian de Vries stichtte met zijn bedrijf Agri 2.0 Precision Farming een demonstratieboerderij in de regio Oryol. Doel is om kennis over innovatieve landbouwtechnieken te delen.

Innovatie

In 2008 is - ondersteund door de Nederlandse overheid - een project begonnen voor de promotie van Nederlandse bedrijven die innovatieve machines en technieken in Oekraïne en Rusland demonstreren. Een van de deelnemende bedrijven was een bedrijf dat een gewasmonitoringssysteem heeft ontwikkeld en dat ook verkoopt. Ondanks dat het systeem in Rusland in 2012 operationeel is geworden, is precisielandbouw met behulp van satellieten nog geen gemeengoed in het land. De Russische boer heeft geen goed beeld van de mogelijkheden.

Monitoring via satellieten

Russen associëren satelliet-monitoring over het algemeen niet direct met precisielandbouw. In augustus 2016 heeft het Russische ministerie van Landbouw een samenwerkingsovereenkomst getekend met Roscosmos voor staatsmonitoring van land. Het doel hiervan is de registratie van landbouwgrond en het effectief gebruik hiervan. De samenwerking bestaat uit:

  • opzet van een federaal informatiesysteem van grond dat in gebruik is als landbouwgrond,
  • ontwikkeling en implementatie van software ten behoeve van onderzoek,
  • uitvoering van pilots,
  • introductie van ruimtevaarttechnologie om de efficiency in de landbouw te verbeteren.

Met deze nieuwe overeenkomst lijkt men weer van nul af aan te beginnen. Hoe vervolgens de efficiency in de landbouw moet worden verbeterd en hoe satelliet-monitoring kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de landbouw, is vooralsnog niet duidelijk. De Russische boer denkt bij satelliet-monitoring eerder aan een controlesysteem dan aan een nuttig instrument om de productie te verhogen. Precisielandbouw is een begrip waarvan de gemiddelde Russische boer het nut niet direct doorziet.

Precisielandbouw in hoofdlijnen

De essentie van precisielandbouw is om op basis van weersverwachting, bodemgesteldheid, historische opbrengsten en de actuele stand van het gewas te beslissen welke inputs op welk moment en waar precies nodig zijn.

De informatie hiervoor kan afkomstig zijn uit diverse bronnen, zoals satelliet-monitoring. Ook data van gewasmetingen, bodemscans en bijvoorbeeld sensoren kunnen helpen om juiste beslissingen te nemen.

Zo kunnen per satelliet gegevens worden verzameld over het gewas in absolute cijfers. De gegevens geven informatie over groei, vochtigheid en voedingsstoffen. Meer specifiek over:

  • productie van biomassa in kilo droge stof per hectare per week,
  • Leaf Area Index in m2 blad per m2 grond,
  • neerslagoverschot in mm per twee weken,
  • vochttekort in mm per week,
  • hoeveelheid stikstof in bladgewas,
  • opbrengsten voor gewassen als wintertarwe, gerst, suikerbieten en aardappelen.

Op basis hiervan kan worden bepaald waar extra of juist minder kunstmest en gewasbescherming nodig is. Zo kan efficiënter met agrarische inputs worden omgegaan.

Innovatie
Christian de Vries

Demonstratieboerderij in Oryol

Christian de Vries van Agri 2.0 Precision Farming heeft samen met andere Nederlandse bedrijven onder de paraplu van Plus for Progress al enkele jaren geprobeerd om boeren in Rusland te overtuigen van het nut van precisielandbouw. Hij ontdekte dat zijn adviezen vaak niet werden begrepen. Daarom heeft hij besloten om zelf een demonstratieboerderij op te zetten in de regio Oryol.

In 2015 is De Vries begonnen met 300 ha. In 2016 heeft hij dit verder uitgebreid tot 650 ha. Zijn bedoeling is om op korte termijn in totaal 2.000 ha land te bewerken.

Innovatie

Het bedrijf Agri 2.0 verkoopt precisietechnieken en geeft ondersteuning bij het gebruik ervan in Rusland en Oekraïne. Op de demonstratieboerderij laat De Vries aan potentiële klanten zien wat het effect kan zijn van precisielandbouw.

Op de boerderij worden proeven met nieuwe technieken uitgevoerd. Ook worden demonstraties gehouden met de modernste machines. Daarnaast wordt ervaring opgedaan met de praktische implementatie van precisielandbouw. De effecten van het gebruik van moderne technieken worden verzameld en geregistreerd. Op deze manier wordt kennis gedeeld en kunnen potentiële klanten worden getraind.

Deze demonstratieboerderij is uniek in Rusland. Hier kunnen boeren kennismaken met precisielandbouw. De technieken kunnen zij vervolgens gebruiken in hun dagelijkse praktijk. Hopelijk halen zij de hiervoor benodigde landbouwmachines uit Nederland.

Landbouwteam Rusland

Oktober 2016