Mexico voorop met algen, larven en deïonisatie

In de Mexicaanse land- en tuinbouw vinden innovaties plaats die veel perspectief bieden.  Vaak zijn daar Nederlandse agrobedrijven bij betrokken. In dit artikel worden drie voorbeelden van innovaties besproken met grote Nederlandse inbreng.

Innovatie
Onderzoek algen

Algenkweek in drainwater

In het Agropark in Querétaro wordt onderzocht hoe efficiënt algen gebruikt kunnen worden om het drainwater uit de kas te reinigen. Dit onderzoek is in november 2014 gestart als samenwerking tussen de Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en Agropark SA de CV, en is gesponsord door Fundación de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR).

Doel was in eerste instantie om drainwater te zuiveren om zo de negatieve effecten van lozing van nitraten en fosfaten in de omgeving te voorkomen. De experimenten op pilotschaal laten zien dat de algen het water zeer efficiënt reinigen. Door deze resultaten hebben Marieke Vanthoor-Koopmans (UAQ) en Dorinde Kleinegris (WUR) gezamenlijk een nieuw project opgezet waarbij de gekweekte algen op het drainwater in Mexico worden toegepast in kippenvoer in Nederland. De algen bevatten veel omega-3 vetzuren en kunnen zodoende de eieren verrijken. Dat verhoogt de marktwaarde van de eieren.

Naast omega-3 vetzuren bevatten algen stoffen die kippen een hogere resistentie geven en zo bijdragen aan de levensduur van de kippen. Ook zijn algen rijk aan eiwitten waardoor deze een alternatief kunnen bieden voor soja.

De hele keten wordt onderzocht. De kweek van algen op drainwater en het efficiënt reinigen van het drainwater gebeurt in Mexico. De gedroogde algen worden naar Nederland getransporteerd waar de verteerbaarheid en bijvoorbeeld de verwerking van de algen wordt getest. De gezondheid van de kippen wordt onderzocht en de eieren worden getest op omega-3 gehalten.

Binnen dit project wordt in samenwerking met de partners de technische en economische haalbaarheid van de gehele keten onderzocht. Het 4-jarige project is in maart 2016 gestart. De Mexicaanse projectpartners zijn Finka, Solar Garden en Universidad Autónoma de Querétaro. De Nederlandse partners zijn Schothorst Feed Research, Rondeel BV, Van Hall Larenstein en Wageningen UR.

Innovatie

Productie van insecten op afvalstromen

ProEnto is eind 2014 in Querétaro begonnen met onderzoek naar de reproductie van insecten. Drijfveer is om te voorzien in de snel toenemende behoefte aan duurzaam geproduceerde proteïnen voor de aquaculture.

In 2015 heeft ProEnto ondersteuning ontvangen van de Topsector Agri & Food om een protocol te ontwikkelen om de voedselveiligheid te garanderen bij productie van insecten op afvalstromen. Er is een pilot gestart en het onderzoek naar de opschaling van de productie is in volle gang.

Hergebruik van organische reststromen uit de food & feed-industrie is goed mogelijk met behulp van insecten. Dat heeft veel voordelen:

  • minder uitstoot van broeikasgassen,
  • verwaarding van organische reststromen,
  • geen water of landbouwgrond nodig voor de productie van deze proteïnen,
  • elke kilo insectenmeel dat als vervanger van vismeel wordt gebruikt, levert een positief saldo op van 4 tot 5 kilo vis in de zee.
Innovatie

De larven van de vlieg Hermetia illucens, ook wel ‘grubs’ genoemd, zijn in staat om in korte tijd grote hoeveelheden organisch afval om te zetten in biomassa met hoogwaardige proteïnen en vetten. Het bijproduct is een rijke organische compost die gebruikt kan worden om arme grond te verrijken. Het insectenmeel is na onttrekking van de olie een goed alternatief voor vismeel dat veel wordt gebruikt in de sterk groeiende aquacultuur.

De opschaling van de productie is momenteel een van de activiteiten waar ProEnto zich op richt. De bedoeling is om in 2017 op een locatie in Querétaro geselecteerde afvalstromen te gaan converteren. Ook gaat ProEnto in samenwerking met partners modulaire units ontwikkelen om reststromen op locatie te kunnen verwerken.

De regelgeving  in de VS en de Europese Unie voor de toepassing van insecten in diervoeding is snel aan het veranderen. Binnenkort wordt de toepassing van insecten in diervoeding mogelijk.

ProEnto is in Mexico actief vanwege de gunstige omstandigheden. Zij streeft ernaar om zich te ontwikkelen tot innovatieve kennispartner als het gaat om grootschalige productie van duurzame alternatieve proteïnen.

Voor meer informatie: www.proento.nl

Innovatie

Deïonisatie is uitkomst voor recirculatie

In de centrale regio van Mexico zijn veel ontwikkelingen gaande in de hightech tuinbouwsector. Een van de uitdagingen is om zout uit water te verwijderen. Het water is namelijk te zout voor recirculatie en ook niet te gebruiken voor rechtstreekse irrigatie van gewassen die kwetsbaar zijn voor natrium.

Een bijkomende uitdaging in deze regio is gerelateerd aan het verhoogde silica-niveau dat traditionele ontziltingstechnieken (RO) belemmert. Tot nu toe was recirculatie van water daarom niet mogelijk.

Een innovatief Nederlands bedrijf ontwikkelde een deïonisatie-technologie (CapDI®) die concentraties van alle opgeloste stoffen (TDS), inclusief het natrium ion, instelbaar verwijdert en controleert.

Voordeel van deze techniek is dat niet alle mineralen uit het water worden verwijderd. Gebruikers kunnen het optimale natrium- en mineralenniveau voor irrigatie selecteren. CapDI® werkt zonder chemicaliën met een laag energieverbruik en het wordt niet beïnvloed door silica. Voltea’s CapDI® levert een oplossing voor de Mexicaanse tuinbouwsector.

Voltea heeft deze technologie al geïnstalleerd en gevalideerd bij Agropark, een hightech kassencluster in Querétaro. Met de CapDI® technologie kan de waterefficiëntie in het land sterk worden verbeterd.

Meer informatie is te vinden op www.voltea.com

Landbouwteam Mexico met medewerking van Marieke Vanthoor-Koopmans (algen), Cies Roskam (larven) en Hector Nava (deïonisatie)

Oktober 2016