Forse ambities in Frankrijk met biobased economy

De Franse overheid heeft grote ambities op het terrein van biobased economy (BBE). Dat levert voor Nederlandse bedrijven kansen op om op deze ontwikkeling in te spelen.

Innovatie

De Franse overheid hecht veel waarde aan de biobased economy (BBE). Het Franse ministerie van landbouw onderstreept dat met ‘Les triples A de la bioéconomie’ (efficiency, soberheid en diversiteit), kenmerken van ‘groene groei’. Daarbij wordt het gesteund door de landelijke organisaties ‘Club des Bio-économistes’ en ‘Association Chimie du Végétal’ (plantbased chemistry sector).

Bron voor duurzame groei

Frankrijk, rijk aan biomassa, ziet vergroening van de economie als een bron voor duurzame groei en werkgelegenheid. Lag het accent in de jaren tachtig eerst op bio-energie (biobrandstoffen voor transport), nu verschuift de aandacht steeds meer naar biobased-producten met hoge toegevoegde waarde.

Frankrijk wil nog dit jaar zijn interministeriële roadmap afronden voor BBE. Een ‘wetenschappelijke roadmap’ bestond al. En BBE was ook al eerder uitgeroepen tot één van de speerpunten van het nationale beleid ‘Agriculture Innovations 2015’, waarbij BBE als belangrijke ‘acteur’ wordt gezien in aanpassing aan de klimaatverandering.

Innovatie

Sinds 2003 lopen er drie actieprogramma’s: Plan bio-carburants, Plan bio-combustibles en Plan chimie du végétal. Ook zijn er speciale financieringsprogramma’s zoals BIP, BCIAT en ‘Investeringen in de Toekomst’. Themagerichte innovatieclusters (pôles de compétitivité) IAR, MATIKEM, AXELERA, XYLOFUTUR en Pôles Mer-Bretagne & Mer-Méditerranée spelen hierin (via ppp’s) een essentiële rol.

Forse ambities

Volgens het landbouwministerie vertegenwoordigt BBE nog slechts €14 miljard omzet per jaar en 100.000 ‘nieuwe’ banen in de laatste twintig jaar (tegen €170 miljard en 500.000 banen in de agro-industrie; €40 miljard en 250.000 banen in de bosbouw/houtindustrie) en 5% van energieverbruik. BBE wordt ook in Frankrijk als veelbelovend  gezien, zowel qua  nieuwe banen als duurzaam energiegebruik. Frankrijk heeft het streefaandeel voor duurzaam energiegebruik voor 2030 bijgesteld: 32% (EU 27%), met een aandeel van 60% voor biomassa. Kortom, de ambities zijn groot.

Mogelijkheden voor samenwerking

De afgelopen twee jaar heeft de ambassade in Parijs versterking van samenwerking van onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven op het vlak van BBE met Frankrijk gestimuleerd. Met een integrale projectbenadering (incl. agro&food, innovatie en handel) werd een reeks van activiteiten ontplooid om potentiële kansen te benutten.

Innovatie

Het economisch cluster van de ambassade stelde een rapport op over de belangrijkste ontwikkelingen en spelers in BBE bezien vanuit agro & chemie, gaf in Nederland enkele presentaties voor bedrijfsleven, organiseerde drie keer een collectieve deelname aan het BBE B2B-event SIÑAL (waarvan één keer als gastland), organiseerde een persreis voor Franse vakjournalisten naar Nederland en organiseerde twee workshops met Franse organisaties en bedrijfsleven, waaronder tijdens het staatsbezoek/economische missie in maart 2016. Doel  was faciliteren van partnerschap tussen Nederlandse en Franse (onderzoeks-)organisaties en bedrijven voor gezamenlijke productontwikkeling en marktbewerking.

Kansen

Evaluatiegesprekken  met bedrijfsleven, onderzoek en overheid hebben tot  de volgende observaties geleid:

  • De taal- en cultuurbarrière voor het Nederlands bedrijfsleven blijft hoog en  mogelijkheden voor samenwerking met Franse expertise op vlak van BBE zijn  nog lang niet uitgeput;
  • Frankrijk is  sterk in focus en regie over gewenste BBE-ontwikkelingen, gedragen door overheid, onderzoek, en bedrijfsleven. Innovatieclusters spelen daarin een belangrijke rol, vooral IAR in Noord-Frankrijk (IAR heeft een partnership met Biobased Delta). Nederlands onderzoek en bedrijfsleven kunnen daar een voorbeeld aan nemen en aansluiting zoeken;
  • De Nederlandse onderzoekswereld lijkt redelijk goed bekend met wat in Frankrijk gebeurt. Er zijn kansen voor meer samenwerking in het benutten van EU-fondsen;
  • Kansen benutten voor aanvulling op vlak van chemie (Nederland) en agro-industriële sector (Frankrijk). In Frankrijk maakt BBE een integraal onderdeel uit van de agro-industriële sector, met andere woorden wordt niet gezien als een op zichzelf staande sector;
  • Korte, gerichte, professionele missies voor bepaalde aandachtsgebieden binnen BBE;
  • Maak gebruik  van Partners for International Business-gelden (PIB, via RVO)  voor nieuwe initiatieven door bedrijfsleven.

Landbouwteam Parijs

Oktober 2016

Meer informatie over Frankrijk en de biobased economy (vanuit agro & chemie)

Zie brochure (mei 2015):

frankrijk.nlambassade.org/binaries/content/assets/postenweb/f/frankrijk/nederlandse-ambassade-in-parijs/import/onderwaterpaginas/rapport-biobased-economy-af-versie-12-mei-2015.pdf

Websites: