Nederland biedt hulp bij bodemverbetering in Spanje

Op een belangrijk deel van het Spaanse landbouwareaal is sprake van bodemdegradatie. Nederlandse bedrijven bieden hulp. Bijvoorbeeld met bodemonderzoek en demonstraties.

In het grootste deel van Spanje en Portugal heerst een extreem droog klimaat. In combinatie met intensieve grondbewerking, overbemesting en een eenzijdig bouwplan leidt dat tot vergaande bodemdegradatie.

Bodemonderzoek en demonstraties

Het bedrijf Volterra Ecosystems - gevestigd in Spanje met Nederlands management - ontwikkelt onderzoeks- en demonstratieprojecten. Dat gebeurt vaak met steun uit EU- programma’s zoals Life of Horizon 2020. Ook werkt het bedrijf direct voor particuliere boeren, landeigenaren en investeerders. Volterra komt voort uit Transfer Consultancy en Blonk Quality Ingredients. De Life-projecten Crops for Better Soil en Operation CO2 dragen bij aan het vinden van oplossingen voor het bovengeschetste probleem.

Innovatie
Volterra Reforestation Cocoon central Spain

Verharding van landbouwgrond

In het project Crops for Better Soil heeft Medusa, een bodemonderzoekbedrijf uit Groningen, met eigen remote sensing technieken, apparatuur en software ontwikkeld waarmee een quick scan van de bodem kan worden gemaakt. Samenstelling en bodemstructuur zijn hierbij belangrijke indicatoren. Uit onderzoek op 400 hectare gedegradeerd land bleek dat bodemverharding de meest beperkende factor is voor beworteling van landbouwgewassen in de diepere bodemlagen. In dit project is bewezen dat het verticaal (dus niet kerend) bewerken van grond betere oogstresultaten geeft. Dit leidt tot een structurele bodemverbetering.

Toevoeging van bodemorganismen

In het project Operation CO2 heeft Planthealthcure uit Oisterwijk een belangrijke bijdrage geleverd door Spaanse boeren en landbouwkundig ingenieurs ervan te overtuigen dat bodembiologie net zo belangrijk is als bodemfysica en bodemchemie. Te weinig aandacht voor het bodemleven  leidt tot roofbouw op de reserves in de bodem, bijvoorbeeld het gehalte aan organische stof.

Er zijn binnen dit project micro-organismen zoals mycorrhizae en rizo-bacteriën en ook humus aan de bodem toegevoegd. De resultaten waren na het eerste jaar en zeker na het tweede en derde jaar al duidelijk zichtbaar. Planthealthcure heeft meegeholpen een stuk woestijn weer productief te maken.

Inzet bureau landbouw

Bureau landbouw in Madrid heeft van meet af aan de projecten ondersteund met publiciteit en het mee organiseren van seminars. Zo heeft het bureau in 2014 de makers van het programma Tegenlicht van de VPRO ervan overtuigd aandacht te besteden aan de Life-projecten in Spanje. Dit was de aflevering groen goud 2.  Agro-ecologie en natuurbehoud staan bij de ambassade hoog op de agenda.

Landbouwteam Spanje, met medewerking van Egbert Jan Sonneveld (Volterra Ecosystems egbert@volterra.bio)

Oktober 2016