Special: Circulaire economie in de agrarische sector

In 2050 heeft de wereld 70% meer voedsel nodig dan we nu produceren. Met circulaire landbouw is dat mogelijk binnen het huidige (mondiale) areaal landbouwgrond, verwacht Wageningen University & Research. Daarvoor is wel een transitie nodig van het landbouwsysteem waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid, kringlopen en tegengaan van verliezen in de keten. Nutriënten, grondstoffen en reststromen worden hierbij optimaal ingezet.

In deze nieuwe special met 30 artikelen belichten we ontwikkelingen in de circulaire economie met focus op de agrarische sector in Nederland en in de landen waar het landbouwradennetwerk aanwezig is.

Juni 2018