Spanje geeft topprioriteit aan water

Water speelt de belangrijkste rol binnen de Spaanse Circulaire Economie Strategie (EEEC) voor de periode 2018-2020. Hoewel water niet bij de vijf door de Spaanse regering gedefinieerde prioritaire sectoren hoort, krijgt deze sector wel het grootste gedeelte (57%) van het EEEC-budget toegekend. Het totale budget bedraagt voor vier jaar € 836 miljoen.

Het beschikbare budget voor water, € 478 miljoen, moet worden geïnvesteerd in vijf actielijnen. De belangrijkste lijnen zijn: bevordering van het hergebruik van water in de landbouw, steun aan irrigatieprojecten met afvalwater en vernieuwing van de regelgeving voor hergebruik van afvalwater.

Circulaire landbouw
EEEC-Actielijnen, Bron: MAPAMA

Circulaire Economie Strategie

De EEEC richt zich, in afwachting van de definitieve goedkeuring, op de volgende vijf belangrijkste sectoren:

 • Bouw
 • Voedingsmiddelen
 • Industrie
 • Consumentengoederen en -diensten
 • Toerisme

Binnen deze vijf sectoren zijn de maatregelen onderverdeeld in acht actielijnen: 1. Productie & ontwerp, 2. Consumptie 3. Afvalbeheer 4. Secundaire grondstoffen 5. Hergebruik van water 6. Bewustwording en participatie 7. Onderzoek en innovatie 8. Werkgelegenheid en opleiding.

Begroting

De begroting voor de periode 2018-2020 wordt verdeeld over de acht verschillende actielijnen zoals weergegeven in figuur 2.

Circulaire landbouw
Verdeling van de begroting 2018-2020 per actielijn, Bron: MAPAMA

Actielijn 1: Productie en ontwerp

De actielijn productie en ontwerp heeft een begroting van € 32 miljoen en kent veertien acties waarbij de nadruk wordt gelegd op:

 • ontwikkeling van het ecodesign,
 • promotie van ecologische etiketten,
 • bevordering van duurzaamheid in de voedingsmiddelenindustrie,
 • ondersteuning van plannen om toeristische infrastructuren te moderniseren.

Actielijn 2: Consumptie

Binnen de actielijn consumptie, met een begroting van € 20 miljoen, zal de nadruk liggen op:

 • promotie en aanschaf van bosbouwproducten,
 • implementatie van de strategie ‘Meer voedsel, minder afval’,
 • ontwikkeling van een slimme strategie ter bevordering van toerisme.

Actielijn 3: Afvalbeheer

Met een bestedingsbudget van €28,5 miljoen, wordt de actielijn afvalbeheer opgesplitst in 26 acties, waaronder:

 • updaten van de nationale regelgeving voor afvalbeheer,
 • bescherming en herstel van de biodiversiteit en mariene ecosystemen,
 • afvalbeheer op stations en haltes van het openbaar vervoer.

Actielijn 4: Secundaire grondstoffen

Binnen de actielijn van secundaire grondstoffen - bestedingsbudget van € 1 miljoen - zijn de ‘einde-afval-criteria’-acties opvallend evenals het stimuleren van het duurzaam gebruik van materialen en technieken bij architectonische projecten in het spoorwegennet.

Actielijn 5: Hergebruik van water

Voor de sector hergebruik van water is een budget van € 478 miljoen beschikbaar. Dit budget zal worden besteed aan vijf actielijnen, waaronder het bevorderen van hergebruik van water in de landbouwsector en de vernieuwing van de regelgeving ten behoeve van het hergebruik van afvalwater.

Spaanse agrifoodsector

Binnen de Spaanse voedingsmiddelenketen bestaat een groot aantal initiatieven op het gebied van circulaire economie. Goede voorbeelden van circulaire processen zijn bijvoorbeeld te vinden in de sinaasappel- en olijfoliebranch.

In Andalusië is een aantal bedrijven zeer actief op het gebied van bio-economie, waaronder de grootste Spaanse producent van sinaasappelsap Grupo García Carrión. Zie hieronder de reportage van het programma “ Tierra y Mar”  van CanalSur.

Afval in olijfolie-sector

Spanje is zowel de eerste wereldproducent als eerste wereldexporteur van olijfolie. Een zeer belangrijke sector voor Spanje. De bedrijven die lid zijn van ORIVA (Productschap van Olijven Pulp) hebben hun businessmodel gebaseerd op het winstgevend maken van de afvalverwerking binnen de olijfolie-sector.

Een korte video van ORIVA over de Spaanse activiteiten op het gebied van circulaire economie.

Landbouwteam Spanje
Juni 2018