Groene steden in Colombia voor een leefbare toekomst

Sempergreen Group is internationaal marktleider op het gebied van groene daken en groene gevels, en heeft vestigingen over de hele wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Sempergreen Colombia is in 2017 ontstaan uit een joint venture met het Colombiaanse Metroverde.

Beeld: ©Sempergreen
Techno verde Connecta

De nieuwe vestiging van de Sempergreen Group richt de focus op de groene infrastructuur-industrie in Colombia en de rest van Latijns-Amerika. Op de kwekerij in Colombia worden Sedummatten gekweekt die toegepast worden voor groene daken en voor kant-en-klare bodembedekking. Het vergroenen van stedelijk gebied levert veel voordelen op voor het milieu en voor de gezondheid van de bevolking in de stad.

Uitdagingen metropool Bogotá

Op dit moment leeft 78% van de bevolking van Colombia in steden en naar verwachting zullen daar 18 miljoen Colombianen bij komen in 2050, aldus een VN-rapport. Een metropool als Bogotá heeft door haar omvang ook te kampen met luchtvervuiling door smog; een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid in de stad. Tijd om in actie te komen. Sinds een aantal jaren is er nadruk gekomen op werken mét in plaats van tegen de natuur. Zo is in 2008 het Colombia Green Building Council (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible) opgericht, die het bouwen van duurzame en energiezuinige gebouwen stimuleert.

Missie van duurzaamheid

Tegenwoordig zien gebouweigenaren steeds meer het voordeel van groene, gezonde gebouwen en willen ze ook betere materialen en werkwijzen implementeren in hun projecten. De producten van Sempergreen Colombia leveren een positieve bijdrage aan deze ‘missie van duurzaamheid’ en daarmee ook aan het leefklimaat in de stad.

Een voorbeeld van groene gebouwen is het zakenpark ‘Connecta’ in Bogotá. Een meer dan 250.000 m2 groot bedrijventerrein dat gebouwd is vanuit een duurzaam en energiezuinig oogpunt. Zo is er verspreid over het terrein 18.000 m2 aan groene daken toegepast en 860 m2 aan groene gevels. Het park is daardoor omgetoverd tot een prachtige groene stadsoase. Sempergreen leverde de Sedummixmatten voor een groot deel van deze groene daken.

Voordelen groen in de stad

Het vergroenen van huizen en openbare ruimte in de stad, door middel van groene daken, gevels en bodembedekking, levert aanzienlijke voordelen op voor het milieu en de gezondheid. De Sedumplanten filteren fijnstof uit de lucht en zetten CO2 om in zuurstof. Zo krijgen de inwoners van Bogotá letterlijk meer lucht. De beplanting zorgt ook voor een verlaging van de omgevingstemperatuur omdat ze zonlicht absorberen. Hierdoor worden de effecten van hittestress in de stad gereduceerd en ontstaat er een aangenamer en gezondere leefomgeving.

Groene daken

Ook de biodiversiteit op aarde staat onder druk. Wereldwijd nemen de bijen, vlinder- en insectenstand alarmerend af. Bijen en vlinders zijn essentieel voor de biodiversiteit en voedselproductie. Eén van de belangrijkste oorzaken is een verlies van leefgebied. In steden, en zeker in metropolen, is door bebouwing weinig ruimte voor groen. Groene daken, gevels en bodembedekking trekken veel bijen en insecten aan. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in stedelijk gebied en het voortbestaan van bijen, vlinders en insecten.

Toegevoegde waarde

Door de ervaring die Sempergreen heeft opgebouwd en door wereldwijd samen te werken met lokale bedrijven, kunnen er producten worden geleverd die aangepast zijn aan het klimaat en de omgeving. De samenwerking binnen de joint venture biedt toegevoegde waarde door kennisdeling en expertise. Sempergreen Colombia streeft naar het verbeteren van wat er al is bereikt: het aanbieden van duurzame producten voor groene daken en direct-groene bodembedekking in Colombia en de rest van Latijns-Amerika.

Rianne Slootweg,
Marketing Manager Sempergreen

Juni 2018