Afval uit palmolie omzetten in waardevolle producten

Colombia is de vierde producent van ruwe palmolie (CPO) ter wereld. Voor het land is dit product van groot economisch belang. Tijdens het productieproces komen er grote afvalstromen vrij die milieuschade veroorzaken, terwijl ze prima zijn om te zetten in waardevolle producten. TNO heeft een methode ontwikkeld die dat mogelijk maakt. Winst voor het milieu en voor de lokale economie.

Afval wordt omgezet tot waardevolle producten.

De zogeheten Torwash®-technologie kan natte afvalstromen die overblijven na het extractieproces omzetten in biobrandstoffen, biomaterialen, elektriciteit, gas en water. Die kunnen de CPO-fabrieken zelf gebruiken om kosten te besparen of exporteren om geld mee te verdienen. Een eerste economische analyse laat een positief economisch perspectief zien met een terugverdientijd van drie tot vijf jaar en een geschat effectief rendement tussen 10% en 20%.
 

Gebrek aan zoet water

Uit het productieproces van ruwe palmolie blijven uitgeperste Fruit Bunches (EFB) over, wat altijd als een afvalproduct werd beschouwd. EFB belandt op de composthoop, kan gaan broeien en in brand vliegen met rampzalige gevolgen voor bodem en lucht. Tegelijkertijd betalen de fabrieken van palmolie een relatief hoge prijs voor elektriciteit. Bovendien is er in veel gebieden een gebrek aan zoet water voor zowel consumptie als irrigatie. Torwash® haalt de benodigde elektriciteit en water uit het afval. Behalve een economisch voordeel betekent het ook minder verontreiniging van lucht, bodem en oppervlaktewater.

Verwerking van uitgeperst fruit (EFB) tot biobrandstoffen.

TNO is sinds 2011 gevestigd op Aruba en van daaruit ook actief in Latijns-Amerikaanse landen. Samen met lokale private en publieke partners gaat TNO een eerste Torwash®-demonstratie-installatie in Colombia realiseren. Torwash® is breed inzetbaar om allerlei reststoffen uit de landbouw om te zetten in duurzame energie, water, textiel en andere producten. Andere mogelijkheden zijn het winnen van waardevolle materialen uit ongebruikte afvalstromen van industriële processen en de productie van algen voor voedsel.

De Colombiaanse overheid heeft innovatie in de landbouw tot speerpunt gemaakt om banen te creëren en export van producten met toegevoegde waarde te bevorderen. De palmoliesector is een van de grootste sectoren in de agro-industrie in Colombia met 140.000 werknemers, 5.000 producenten en bijna een 0,5 miljoen hectare cultuurgrond.

Carlos Poveda

Business Manager Colombia TNO

carlos.poveda@tno.nl