Colombia voelt urgentie van circulaire economie

‘Sinds dag één fascineert me de sociale, duurzame en economische driehoek die aan de basis ligt van de Waste en Waste water-sector.’ Aan het woord is Linda Breukers, initiatiefneemster van het Holland House Waste Window, een samenwerkingsverband tussen Colombia en Nederland.

Linda Breukers, die International Business studeerde aan de Universiteit van Tilburg, werkt en woont sinds 2013 in Colombia.  Naast haar werk volgt zij op dit moment een Masters Environmental Management aan de prestigieuze Los Andes Universiteit in Bogota.

Het Holland House Waste Window werd in 2015 opgericht, als resultaat van het Partners in International Business Programma (PIB) tussen Colombia en Nederland op het gebied van afval- en afvalwatermanagement. Doel van het Holland House Waste Window is de realisatie van een duurzame langetermijnsamenwerking en zakelijke contacten tussen Nederlandse en Colombiaanse overheden, kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van afval en afvalwater.  

Ontbreken van prikkels

Volgens Linda Breukers is het grootste knelpunt om kringlopen in een land als Colombia te sluiten dat het ontbreekt aan, positieve of negatieve, prikkels.  De uitvoering van afval- en afvalwatermanagement in dit land is privaat. Voor de bedrijven moet het wat opleveren; er moet een economische drijfveer zijn. Dat kan in de vorm van een vraag naar een product waar mensen voor willen betalen of subsidies. Of het moet hen geld kosten, bijvoorbeeld in de vorm van heffingen, of afgedwongen worden door regelgeving. Dan komen zaken in beweging. Daarnaast speelt educatie een zeer belangrijke rol.

Helaas is het storten van afval op een vuilnisbelt is in Colombia nog veruit de makkelijkste en goedkoopste manier om van afval af te komen, dat geldt ook voor groenafval. Het kost nog geen 7 euro per ton om afval op de vuilnisbelt te storten. Arbeidskosten zijn dermate laag dat automatisering en mechanisering nog nauwelijks in beeld komen. Als je helemaal niets meer kunt in Colombia en helemaal nergens meer terechtkunt, dan kun je altijd nog afval ophalen.

Ook het merendeel van de pluimveemest wordt nog gratis als compost weggegeven. Het is immers veel goedkoper om een paar mensen in dienst te hebben dan om een dure biogasinstallatie neer te zetten. Verder zijn er (nog) geen milieuwetgeving of heffingen die dergelijke maatregelen afdwingen.

‘Waste to Energy’ is daarom volgens Linda in Colombia vooral nog iets voor de toekomst.

Goed en slecht nieuws

Colombia loopt wat afval- en afvalwatermanagement dan ook behoorlijk wat jaren achter op Nederland. De technologie moet dan ook aangepast zijn aan de lokale omstandigheden. Verder zal men merken dat er via de internationale gemeenschap de afgelopen 10-15 jaar heel wat geld naar Colombia is gevloeid. Men is wat dat betreft wel een beetje verwend in Colombia, volgens Linda. Daarom heeft Linda Breukers bij haar presentaties en gesprekken met Colombianen ook altijd goed nieuw en slecht nieuws; in Nederland hebben we veel kennis en technologie in huis, maar het slechte nieuws is dat u daar wel zelf in moet investeren.

Toch wordt ook in Colombia wel degelijk de urgentie gevoeld voor het sluiten van kringlopen, instandhouding van biodiversiteit en de economie op een meer circulaire leest te stoelen.  En een aantal Nederlandse bedrijven en instanties ziet de kansen en is ook al actief op dit vlak.

Circulaire economie in Colombia

Circulaire economie in Colombia; de urgentie wordt zeker gevoeld, maar er zijn zoveel prioriteiten…..

Colombia, het land van koffie, bloemen en fruit. Maar ook het land waar een meer dan 50 jaar lang durend intern conflict heeft geleid tot het op drift raken van 7 miljoen mensen. En waar nu uitvoering moet worden gegeven aan een ambitieus vredesakkoord waarin rurale ontwikkeling en landbouw een sleutelrol spelen.

Een land met een groot agrarisch potentieel, maar ook met legio uitdagingen. Er zijn veel prioriteiten, de een nog urgenter dan de ander. Zaken als elektriciteit, water en scholing zijn dan nog vaak net iets belangrijker dan bijvoorbeeld het scheiden van afval. En beleid en wetgeving op gebied van milieu, bijvoorbeeld dierlijk mest, moeten nog ontwikkeld worden.

Laat u inspireren door de verhalen van Sempergreen, HoCoTec en TNO over hun activiteiten in Colombia.

Patricia de Vries, Landbouwraad Bogota
Juni 2018