HoCoTec zet in op circulaire landbouw

Op het Nederlands-Colombiaans varkens- en scholingsbedrijf HoCoTec (Holanda Colombia Tecnología) worden de varkens niet enkel volgens de laatste dierwelzijnsstandaarden gehouden, ook worden hier diverse milieuzaken strikt nagekomen. Hoewel er in Colombia geen regels zijn voor  mest- en ammoniakreductie, zet het bedrijf wel degelijk in op deze bedrijfsprocessen.

HoCoTec heeft een stal met 700 zeugen.

De productielocatie van HoCoTec is gelegen in de uitgestrekte regio los Llanos in de staat Meta, op 4 uur rijden afstand van de hoofdstad Bogota. Dit is van origine een regio waar op extensieve wijze met name runderen worden gehouden. De landbouwgrond heeft door een tekort aan organische stof vaak een slechte structuur, daardoor is de uitspoeling groot en de capaciteit voor CO2-binding laag. Een goede aanpak van het gebruik van dierlijke organische mest draagt sterk bij aan verbetering van deze landbouwgronden.

Reductie ammoniakemissie

De naar Nederlandse maatstaven ingerichte dierverblijven van HoCoTec met 700 zeugen zorgen via Nederlandse keldersystemen voor een sterke reductie van de ammoniakemissie. Hierdoor wordt ook de voedselveiligheid verbeterd. Door de constante en stabiele productie van organische varkensmest, en de centrale verwerking  bij  HoCoTec, kan de mest efficiënt worden gescheiden. Om transporttijden te verminderen, wordt de dunne fractie alleen dichtbij afgezet, en dan vooral voor graslandverbetering.

De varkensmest wordt centraal verwerkt bij HoCoTec.

Belangrijker nog is de productie van stabiele compost. Na een aeroob en anaeroob proces wordt de ontstane compost geanalyseerd op de inhoud van meststoffen. Dit gebeurt in samenwerking met de Universiteit La Salle. Meer dan 450 leerlingen zorgen in de huidige opstartfase voor een veelvoud aan veldonderzoek om straks vast te kunnen stellen waar deze compost de beste resultaatverbetering geeft. Daarbij wordt gekeken naar 30 verschillende soorten fruit- en groenteteelten.

Naast het duurzaam sluiten van kringlopen, heeft dit project een directe sociale impact. Het merendeel van de deelnemende studenten is afkomstig uit conflictgebieden. Deze studenten brengen de resultaten terug naar de gebieden waar zij vandaan komen. Daar zorgt de compost voor lokale grondverbetering en daarmee tot verhoging van landbouwproductie en voedselzekerheid. De veldervaring die door de leerlingen wordt opgedaan, zorgt voor toepassing op grotere schaal.

Opstartfase

Het project bevindt zich in de opstartfase waarbij de aandacht vooral uitgaat naar:

  • Optimaal verwerken / benutten van organische grondstoffen uit de primaire keten.
  • Opzetten van een optimaal verwerkingssysteem dat schaalbaar is.
  • Verbeteren van landbouwgrond door minder uitspoeling en verhoging van het CO2-absorptievermogen.
  • Directe verhoging van plantaardige productie door de inzet van dierlijke organische mest .
  • Opdoen van veldervaring in diverse doelgebieden.
  • Verbetering van de voedselzekerheid.

Toekomstige ambities van HoCoTec voor dit project voor Colombia zijn:   

  • Opzetten van een  circulaire economie varkenshouderij.
  • Het terugwinnen van energie uit hoogwaardige meststromen.
  • Uitbreiding van het cursuspakket van HoCoTec.
  • Uitbreiding van de demonstratie-activiteiten binnen zowel de dierlijke als plantaardige productieketens, inclusief de bloementeelt.  

Door dit project dragen de Nederlandse kennis en kunde verder bij aan de Colombiaanse circulaire landbouw, sociale impact en voedselzekerheid.

Luc Willekens, eigenaar HoCoTec
juni 2018

luc@hocotec.co