Keniaanse boeren kiezen voor productie biogas

Steeds meer boeren in Kenia hebben een biogasinstallatie. De investering is in twee jaar terugverdiend. Gebruik van biogas in plaats van hout of houtskool leidt tot minder luchtvervuiling in huis. Bemesting van landbouwgrond met het restproduct – bio-slurry - stimuleert de productie tot 25%. Het Africa Biogas Partnership Programm speelt bij deze ontwikkelingen een belangrijke rol.

Beeld: ©@SNV
Koken op biogas

Het United Nations Environmental Programm (UNEP) schat dat in Kenia jaarlijks 14.300 mensen sterven door luchtvervuiling als gevolg van koken met open vuur of traditionele kachels. Er wordt voornamelijk gekookt op hout en houtskool. De voorraad van deze bronnen neemt in snel tempo af.

Biogasinstallaties zetten organisch afval om in brandbaar methaan. Door biogas te gebruiken als brandstof om op te koken, neemt de vraag van rurale huishoudens naar hout en houtskool fors af. Huishoudens met drie koeien of zeven varkens produceren voldoende organisch materiaal om te voldoen aan hun energiebehoeften om te koken, hun huis te verwarmen en te verlichten.

Het gebruik van biogas helpt bovendien bij het verminderen van luchtvervuiling in huis. Zo wordt aantasting van de longen en ogen voorkomen. Biogas draagt bij aan het voorkomen van ontbossing en verspreiding van broeikasgassen. Ook heeft het een positief effect op de veiligheid, productiviteit en inkomensontwikkeling. Daar profiteren vooral vrouwen van.

Beeld: ©@SNV / @SNV
Fertilising with bio-slurry

Vruchtbare meststof

De verwerkte mest (bio-slurry) wordt veel gebruikt in de landbouw als vruchtbare organische meststof. Gewassen nemen de voedingstoffen van bio-slurry gemakkelijker op dan die van pure mest. Dit stimuleert de opbrengsten tot wel 25%, waarbij de bodemstructuur en het vermogen van de grond om water vast te houden, niet wordt aangetast.

Een gemiddelde biogasinstallatie voor huishoudens produceert 6.000 kubieke meter biogas per jaar (6 ton gas) en 30 ton bio-slurry. Die hoeveelheid slurry is genoeg voor bemesting van 1 hectare land. Boeren die de slurry vermengen met compost kunnen tot 3 hectare bemesten. Het overschot aan bio-slurry/compost wordt door steeds meer boeren verkocht aan boeren in de buurt, nu deze steeds bekender zijn met de positieve effecten. Een biogasinstallatie vermindert per jaar de uitstoot van broeikasgassen tot 4 ton CO2 per biogasinstallatie per jaar.

De populariteit van biogas in Kenia neemt sterk toe. Belangrijke reden: de investering is binnen twee jaar terugverdiend. Dit komt vooral doordat de kleine boeren veel minder uitgeven aan houtskool en brandhout. De voorspelling is dat de totale markt voor biogasinstallaties in Kenia 1,64 miljoen huishoudens omvat.

Publiek-private samenwerking

Het Africa Biogas Partnership Programm (ABPP) is een publiek-private samenwerking tussen Hivos, SNV en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van het programma is dat biogas dé oplossing wordt in de Keniaanse landbouw en boeren ervoor gaan kiezen om met biogas de luchtkwaliteit in hun huishoudens te verbeteren en hun landbouwopbrengst te vergroten.

Beeld: ©UN
UN Sustainable Development Goals

Het ABPP wil dit bereiken door te focussen op de vraag, het aanbod en alternatieve financieringsmethodes. Ook moet er een gunstig klimaat komen om te ondernemen.

In 2017 zijn in de vijf landen waar ABPP actief is meer dan 60.000 biogasinstallatie gebouwd. Circa 18.000 van deze installatie staan bij Keniaanse boeren. Deze installaties geven 90.000 Kenianen toegang tot een duurzame bron van schone energie en natuurlijke meststoffen. Hierdoor draagt het project direct bij aan de UN Sustainable Development Goals (zie afbeelding).

Er zijn ongetwijfeld andere voorbeelden van innovaties die de circulaire economie stimuleren. We moedigen bedrijven aan om hun oplossingen en technieken met ons te delen. We plaatsen uw innovaties op deze website ter inspiratie. Wilt u het verhaal van uw bedrijf delen? Stuur dan een e-mail naar Nai-lnv@minbuza.nl  

Voor contact met het Africa Biogas Partnership Programm kunt u contact opnemen met Bert Nieuwenhuizen. E-mail: kenya@snv.org

Landbouwteam Kenia
Juni 2018