Safi Sana werkt aan afval-tot-energiefabriek in Ghana

Safi Sana is een Nederlandse onderneming die afval-tot-energie-fabrieken ontwerpt, bouwt en exploiteert in ontwikkelingslanden. In Ghana draait de fabriek die afval recyclet tot elektriciteit, irrigatiewater en kunstmest.

In Ghana wordt organisch afval omgezet naar meststoffen, irrigatiewater en biogas. Daarmee wordt een waardevolle productie gerealiseerd terwijl tegelijkertijd een maatschappelijk probleem wordt aangepakt. De hygiënische omstandigheden van de lokale bevolking verbeteren, de bodemvruchtbaarheid gaat omhoog en het lokale energietekort wordt verminderd door een commerciële en financieel gezonde organisatie. Om onafhankelijkheid te behouden, heeft Safi Sana een winstoogmerk.

Zowel fecaal als organisch afval wordt opgehaald uit stedelijke sloppenwijken (van toiletten, voedselmarkten, industrieën en slachthuizen) en gebruikt als input voor de fabriek. Daar wordt het afval behandeld in een vergister om organische meststoffen, irrigatiewater en biogas te creëren. Het biogas wordt vervolgens gebruikt voor de productie van elektriciteit. Toepassing van het irrigatiewater en een deel van de organische meststof gebeurt om ter plekke zaailingen te laten groeien.

De verkoop van de eindproducten (dat wil zeggen elektriciteit, bio-meststoffen, zaailingen) dekt de operationele kosten waarmee het Safi Sana in staat stelt om duurzaamheid op lange termijn te verzekeren.