Circulaire voorlopers in Brazilië

Het begrip circulaire economie is in Brazilië weinig bekend. Toch hebben veel bedrijven duurzaamheid hoog in hun vaandel staan. In dit artikel komen enkele Braziliaanse bedrijven aan bod die stappen zetten op weg naar een circulaire economie, ook al noemen zij dat zelf niet zo.

Slachthuis van Alegra.

Duurzame slachterij

De fusie van drie coöperaties in het zuiden van Brazilië - Frisia, Castrolanda en Capal, alle drie van Nederlandse herkomst - heeft geresulteerd in een vleesindustrie onder de merknaam Alegra. Het bedrijf slacht 3.000 varkens per dag en heeft de capaciteit om te groeien naar 9.000 varkens per dag.

People, planet en profit staan hoog op de agenda van Alegra. Daar hoort slim hergebruik van natuurlijke hulpbronnen natuurlijk ook bij. In de slachterij wordt gestreefd naar maximaal hergebruik van water, onder meer voor het schoonmaken van varkensstallen en irrigatie van omliggende landbouwgronden. Daarnaast wordt biogas geproduceerd uit mest- en restafval.

In het slachthuis van Alegra in Castro, dat gerekend wordt tot de meest innovatieve in Latijns Amerika, wordt warmte gewonnen uit het productieproces. Deze warmte wordt omgezet in energie. Dat levert een besparing op van 12% op de elektriciteitsrekening. Daarnaast leggen leden van de coöperatie productiebossen aan voor de levering van biobrandstof waarvan het slachthuis weer gebruikmaakt.

Verpakking van cassave

Het verpakkingsbedrijf CBPAK maakt verpakkingen van cassave. Het bedrijf maakt hierbij gebruik van wilde cassave. Met deze grondstof worden wegwerpverpakkingen geproduceerd die de traditionele kunststofverpakkingen vervangen. 

Het bedrijfsmodel voorziet ook in hergebruik van de biologische verpakkingen. Hierbij wordt samengewerkt met partners die bij lokale compostbedrijven zijn aangesloten. Deze zamelen de gebruikte verpakkingen in en zetten die om in meststof. En die meststof wordt weer in de land- en tuinbouw gebruikt.

Productie van agro-energie

Brazilië heeft ongeveer 10 miljoen hectare aangeplant productiebos. Dat is ruim twee keer de totale oppervlakte van Nederland. Dit bos absorbeert per jaar zo’n 1,7 miljard ton CO2 equivalenten en draagt zo bij aan vermindering van klimaatverandering.  Naast een jaarlijkse productie van 20 miljoen ton cellulose, waarvan Nederland 1,7 miljoen ton importeert, wordt 1 miljoen hectare gebruikt om agro-energie te produceren.

Het bedrijf ArcelorMittal, dat staal produceert in de staat Minas Gerais, heeft de mogelijkheden onderzocht om van de plantaardige bosproductie gebruik te maken in een duurzaam productieproces. Zo draagt de grootste staalproducent in de wereld nu bij aan de aanleg van eucalyptusbossen voor de productie van biobrandstof als substituut voor steenkool. 

ArcelorMittal is daarnaast ook succesvol in het ontdekken van nieuwe bronnen van inkomsten uit de verkoop van bijproducten, zoals reststoffen uit de hoogovens. Deze materialen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in de bouw.

Hergebruik van suikerrietafval

Cosan is een van de grootste bedrijven in Brazilië en richt zich op investeringen in strategische industrieën, zoals de agribusiness, distributie van brandstof en aardgas, smeermiddelen en logistiek.

Cosan Biomassa produceert en verkoopt als eerste in de wereld biomassa, gemaakt uit reststoffen uit de suikerindustrie. Het bedrijf heeft een innovatieve technologie ontwikkeld waarmee pellets worden gemaakt van afvalstoffen uit het suikerproductieproces. Deze pellets zijn prima vervangers van steenkool, gas en olie om energie en warmte te produceren.

Het bedrijf heeft een pellet-fabriek dichtbij de stad São Paulo met een capaciteit van 175.000 ton per jaar. De onderneming verwacht te groeien naar een productie van 2 miljoen ton per jaar en zo een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de doelen van Brazilië op het gebied van hernieuwbare energie.

Landbouwteam Brazilië
Juni 2018