Optimale benutting reststromen in Mexicaans bedrijf

United Farms exploiteert meer dan 50 hectare hightech kassen voor de productie van groenten in de staat Querétaro in centraal Mexico. Benutting van grondstoffen en reductie van afvalstoffen staan centraal in dit tuinbouwbedrijf.

Productie van algen.

Water is schaars in dit relatief droge gebied. Door substraatteelt met een efficiënt irrigatiesysteem wordt de intensieve productie van kasgroenten toch mogelijk gemaakt.

Recirculatie

United Farms recirculeert het drainwater van de substraatteelt en verhoogt daardoor de productie per eenheid water. De geleidelijke ophoping van zouten in het drainwater beperkt echter het aantal keren dat het mogelijk is om dit water te recirculeren zonder schade aan te richten aan de gewassen. Als het zoutgehalte van het drainwater de norm overschrijdt, moet het worden geloosd. Water met een hoge concentratie aan zouten en voedingsstoffen verontreinigt echter het grondwater.

Microalgen

Om de hoeveelheid zout in het drainwater te verminderen en het volume drainwater te verlagen, is United Farms in 2016 gestart met de productie van microalgen. Hiervoor wordt het drainwater uit de kassen gebruikt.

Algen.

Microalgen zijn eencellige organismen die kunnen overleven in een waterig milieu. Fotosynthese vindt plaats door gebruikmaking van de nutriënten uit het drainwater, CO2 uit de omgeving en elektromagnetische straling van de zon als bron van energie.

Fotobioreactor

Het drainwater wordt geconditioneerd voordat het door een fotobioreactor gaat. In deze reactor worden de microalgen geïnoculeerd voor verdere ontwikkeling. Bij dit proces verlagen de algen het zoutgehalte (voornamelijk nitraten en fosfaten) van de waterige oplossing aanzienlijk, waardoor de kwaliteit van het drainwater dat wordt geloosd, flink wordt verbeterd.

De biomassa verkregen uit de reproductie van microalgen wordt gescheiden van het water, om vervolgens te gebruiken als voedselingrediënt. Deze biomassa bevat namelijk hoge gehalten aan eiwit en omega-3 zuren. Op deze wijze worden de overtollige voedingsstoffen in het drainwater gebruikt om hoogwaardige voedingssupplementen te produceren. Dit proces leidt tot hogere bedrijfsinkomsten én tot minder impact op het milieu..

Aquaponics

In de nabije toekomst implementeert United Farms een aquaponic-systeem om de efficiëntie van het watergebruik in de kassen nog verder te verhogen. Hierbij wordt een productiesysteem voor aquacultuur gekoppeld aan het hydrocultuursysteem voor de productie van groenten.

Biofilter

Het water waarmee groenten momenteel in de kas worden geïrrigeerd, zal eerst worden gebruikt voor de productie van vis in vijvers. Uit de mest van de vissen komt ammoniak vrij die uit het vijverwater moet worden gewonnen, omdat het giftig is voor vissen.

Het water uit de visvijver passeert een biofilter. Met behulp van bacteriën wordt de ammoniak omgezet in nitriet en nitraat, moleculen waaruit planten stikstof verkrijgen. Door toevoeging van deze moleculen aan het irrigatiewater in de kassen is minder kunstmest nodig.

Hogere inkomsten  

Door groenten én vis te produceren, gaat United Farms op deze manier efficiënter gebruikmaken van het beschikbare water.  Het inkomen van het bedrijf zal door de verkoop van vis stijgen en het verbruik van stikstofmeststof in de kassen wordt minder. Tegelijkertijd nemen de milieueffecten van het bedrijfssysteem als geheel af.

Circulair systeem

De integratie van de verschillende bedrijfsonderdelen vormt een ​​circulair productiesysteem, waarbij steeds wordt gezocht naar maximale benutting van grondstoffen en reductie van afvalstoffen. Het afval van de ene activiteit wordt als grondstof gebruikt in een ander onderdeel van het bedrijfssysteem.

Met dit project is United Farms in Mexico een voorbeeldbedrijf in de circulaire landbouw.

Landbouwteam Mexico (auteur: Hugo Escoto, United Farms)
Juni 2018

Voor vragen:
hescoto@unitedfarms.mx
Mob: +52 1 442 181 7739