Voedselzekerheid in tijden van klimaatverandering

Voedselzekerheid (beschikbaarheid, gezonde voeding) is een belangrijk doel van de Nederlandse overheid, en ook van het ministerie van LNV. Een aantal van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties is op dit thema gericht. Een andere gerelateerde SDG is de aanpak van klimaatverandering. Klimaatverandering heeft gevolgen voor de productie van voedsel wereldwijd.

Centraal in deze special staan de ontwikkelingen in de verschillende landen om de landbouw robuuster te maken voor klimaatverandering, en de rol die Nederlandse bedrijven uit de agrofood- en tuinbouwsector, en kennisinstellingen hierin kunnen spelen.

November 2018