Voedselzekerheid uitdaging voor Rwanda

Het percentage inwoners van Rwanda dat leeft onder de armoedegrens is sinds 2002 flink gedaald. Toch is voedselzekerheid nog steeds een enorme uitdaging voor het land. Met Nederlandse steun worden stappen gezet om de voedselproductie te verhogen. Voorbeeld is Holland Greentech, een samenwerkingsverband van Nederlandse tuinbouwbedrijven en HZPC.

Rwanda heeft vooruitgang geboekt bij de bestrijding van ondervoeding en het verbeteren van de voedselzekerheid. Toch is chronische ondervoeding bij kinderen nog steeds een enorme uitdaging, die de economische groei belemmert. Het percentage kinderen met een groeiachterstand door ondervoeding daalde van ongeveer 50% in 2005 tot 34% in 2018. Het probleem is niet opgelost vanwege ontoereikende kennis, gebrek aan family-planning en kinderopvang en armoede.

Voedselzekerheid
Het water in Rwandese rivieren is altijd bruin gekleurd, als gevolg van erosie

Minder armoede

Voedselzekerheid heeft nog steeds veel te maken met armoede. Sinds 2002 is de armoede opmerkelijk gedaald van 60% naar 39% in 2014 volgens de armoedegrens van de overheid ($ 0,99/dag). De vermindering van armoede is niet gelijkmatig verdeeld over het land. Veel plattelandsdistricten hebben een armoedeniveau dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Rwanda draagt nauwelijks bij aan klimaatverandering, maar is wel erg kwetsbaar voor de gevolgen ervan. De effecten van klimaatverandering verminderen de productiviteit van het land door versnelde landdegradatie en bodemerosie. Regenpatronen worden extremer, waarbij periodes van droogte afwisselen met perioden van extreme regenval. Dat laatste leidt steeds vaker tot overstromingen en aardverschuivingen.

Holland Greentech

In deze situatie, waarbij het klimaat steeds onvoorspelbaarder wordt, helpt Nederlandse kennis, technologie en ondernemerschap om de productiviteit van Rwandese landbouw te verbeteren.

Holland Greentech, een spin-off van het FDOV-project SMART, is een sociale onderneming waarin zeven Nederlandse tuinbouwbedrijven, HZPC en het Israëlische Rivulis participeren. Holland Greentech levert een compleet pakket voor tuinbouw en aardappelteelt in Rwanda met bodemanalyses, uitgangsmaterialen (zaden en bodemverbeteraars), technologie en trainingen. Daarbij is de onderneming altijd gericht op een goede business-case voor boeren. Gewerkt wordt met voorbeeldboeren met wie demonstratiebedrijven zijn opgezet. Elke vrijdag vinden op deze bedrijven trainingen plaats.

Voedselzekerheid
Training Holland Greentech (c)

Betere uitgangsmaterialen

Gebrek aan kennis van goede landbouwpraktijken is een belangrijke belemmering voor groei van de productiviteit, zeker in een situatie waarbij het klimaat steeds onzekerder wordt. Door middel van verbeterde uitgangsmaterialen (droogte- en ziekteresistenter), in combinatie met waterzuinige irrigatietechnieken, zijn boeren beter bestand tegen veranderingen in het klimaat, omdat ze er minder afhankelijk van zijn.

Holland Greentech werkt nauw samen met het Nederlandse bedrijf Tahmo. Tahmo gaat een landelijk dekkend netwerk van weerstations installeren in Rwanda, voor een verbeterde monitoring van klimaatverandering en advisering aan boeren. De autoriteiten in Rwanda zouden ook graag samenwerken met het Nederlandse KNMI, om beter inzicht te krijgen in de effecten van klimaatverandering en om klimaat-scenario’s te ontwikkelen.

Duurzaam bodembeheer

In samenwerking met SoilCares richt Holland Greentech zich op duurzaam bodembeheer. Beter bodemmanagement kan ervoor zorgen dat de bodem beter in staat is water vast te houden. Duurzaam bodembeheer in combinatie met waterzuinige irrigatie voorkomt erosie en maakt boeren weerbaarder in periodes van droogte.

Door het verhogen van de productie van groenten en aardappelen en door verbindingen te maken met de markt (supermarkten, hotels en verwerkers), levert het bedrijf een bijdrage aan het verbeteren van de voedselzekerheid, gezondheid en inkomen van Rwandese boeren.

Jonge experts

Holland Greentech werkt hierbij graag samen met jonge experts, die leergierig zijn en graag nieuwe kennis en innovaties willen introduceren in de Rwandese landbouw. Het bedrijf maakt hierbij dankbaar gebruik van de begeleiding van deze experts door het Young Experts Programme. Het businessmodel van Holland Greentech, waarbij de onderneming stap-voor-stap de markt voor hun producten ontwikkelt, is succesvol gebleken in Rwanda en wordt nu ook uitgerold in Uganda, Zambia en Kenia.

Landbouwteam Rwanda
Twitter: @NLagriRwanda

November 2018