VS committeert zich aan bestrijding honger en armoede

De Verenigde Staten werken sinds 2010 zeer gericht aan de bestrijding van honger en armoede in de wereld. President Trump tekende op 12 oktober jl. de Global Food Security Reauthorization Act. Deze wet is met grote steun van zowel Democraten als Republikeinen in het Amerikaanse Congres aangenomen en hernieuwt daarmee de commitment van de VS om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van armoede, honger en ondervoeding op mondiaal niveau.

In de jaren 2007-2008 bereikten wereldwijd de prijzen voor graan, maïs en rijst recordhoogten. Veel gebieden die al kampten met ondervoeding en honger kregen te maken met toenemende onrust. Het aantal mensen dat te maken kreeg met honger nam toe tot meer dan een miljard. De internationale gemeenschap begon gezamenlijk te kijken naar de agrarische sector om daarmee een bijdrage te leveren aan de strijd tegen honger en armoede.

Voedselzekerheid

De Verenigde Staten deden dat door het  Feed the Future programma  (2010-2017). Het programma wordt uitgevoerd door het United States Agency for International Aid (USAID). Het Feed the Future-programma brengt de private sector, wetenschap en onderzoek, donoren, maatschappelijke partijen en de overheden van partnerlanden samen met de agrarische kennis van de VS. Het is vooral gericht op kleine boeren en hun markten. Focuslanden in het programma zijn Bangladesh, Ethiopië, Ghana, Guatemala, Mali, Nepal, Niger, Nigeria, Senegal, Oeganda.

Focus geïntensiveerd

In 2016 werd het programma met de Global Food Security Act (GFSA) vastgelegd in wetgeving. Op grond van de wet is verder gewerkt aan het Feed the Future-programma en is de Government Global Food Security Strategy opgesteld. Met deze strategie wordt de focus op voeding, veerkracht en weerbaarheid en ontwikkeling door marktwerking versneld en geïntensiveerd.

Hervormingen en omstandigheden die het makkelijker maken voor bedrijven uit de VS om in partnerlanden te investeren en er naar te exporteren zijn onderdeel van deze strategie. Het geheel wordt geleid door het United States Agency for International Development (USAID) en tien andere VS overheidsdepartementen, waaronder die van landbouw (USDA). Voortgang van het programma wordt gemonitord en geëvalueerd. Het nieuwe kader van de GFS-strategie omvat ook nieuwe indicatoren die vanaf 2019 zullen worden gebruikt.

Grote steun

President Trump tekende op 12 oktober jl. de Global Food Security Reauthorization Act. Deze GFSRA is met grote steun van zowel Democraten als Republikeinen in het Amerikaanse Congres aangenomen en hernieuwt daarmee de commitment van de VS een bijdrage te leveren aan het bestrijden van armoede, honger en ondervoeding op mondiaal niveau.

©Usaid

USAID vermeldt ook dat landen overal ter wereld de gevolgen voelen van grotere klimaatverschillen en -verandering.  Meer regen, sterkere stormen en hogere temperaturen kunnen leiden tot vermindering van de agrarische productiviteit. Warmere  oceanen en verzilting beïnvloeden visserij-activiteiten.

Hierdoor zullen miljoenen mensen in hun levensonderhoud worden geraakt en in het bijzonder de armsten.  Ook de volksgezondheid kan worden geraakt bijv. doordat muggen die malaria dragen naar andere gebieden migreren.

Omgaan met veranderingen

Volgens USAID zijn er verschillende manieren om met deze veranderingen om te gaan, zoals bevorderen van wind- en zonne-energie, compensatie voor het opslaan van CO2 in goed beheerde bossen en micro-verzekeringen om boeren te beschermen tegen het verlies van oogsten. En USAID is hierbij samen met de partnerlanden actief.

De basis van deze activiteiten is de Climate Change and Development Strategy. Deze strategie, die de periode 2012-2016 omvatte, is verlengd. In de woorden van USAID-bestuurder Rajiv Shah: "Ik ben blij dat ik de nieuwe klimaatveranderings- en ontwikkelingsstrategie van ons bureau met u kan delen. De titel US AID is opzettelijk; USAID blijft zich inzetten om zowel de oorzaken van klimaatverandering als de impact ervan op de bredere ontwikkeling van onze partnerlanden aan te pakken."

Zeventig  partnerlanden

Op grond van de strategie voert USAID met in totaal tienduizend medewerkers programma’s en projecten uit in zeventig partnerlanden op het vlak van adaptatie, mitigatie en integratie. USAID wil daarbij verzekeren dat ook de programma’s en projecten op het gebied van voedselzekerheid en infrastructuur daarvan kunnen profiteren om zo de transitie naar een meer groene economie te bevorderen.

Marianne Vaes
Landbouwraad Verenigde Staten
Twitter: @MarianneVaes

November 2018