OESO schetst voedselvoorziening in de toekomst

DE OESO, met hoofdzetel in Parijs, heeft als doelstelling om door beter (effectief/efficiënt) nationaal beleid welvaart en welzijn te bevorderen (better policies for better lives). In dit kader is het uitbrengen van strategische analyses en beleidsaanbevelingen een kernactiviteit, vaak in de vorm van rapporten. Twee Nederlanders lichten de OESO-rapporten toe  waaraan zij hebben meegewerkt.

OESO staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De organisatie is ook actief op het gebied van landbouw. De organisatie maakt onder meer analyses en ramingen van landbouwmarkten, het effect van digitalisering op agro-ecodiensten, risk-management, global value chain, evaluatie van milieu-effecten van landbouwbeleid etc. Ook verschijnen er regelmatig landenstudies.

Aan twee recente rapporten hebben twee Nederlanders hebben gewerkt.

Roel Jongeneel
Roel Jongeneel

Roel Jongeneel was hiervoor speciaal vanuit de WUR gedetacheerd bij het directoraat handel en landbouw (eerste kwartaal 2018). Hij heeft gewerkt aan de OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027.

Lees het interview met Roel Jongeneel

Rob Dellink
Rob Dellink

Rob Dellink werkt als Co-ordinator Modelling and Outlooks bij het  Directoraat Milieu van de OESO. Hij heeft bijgedragen aan ‘The Land-Water-Energy Nexus: biophysical and economic consequences

Lees het interview met Rob Dellink

Thema’s landbouw

De OESO publiceert aan de lopende band zeer waardevolle rapporten over tal van onderwerpen. Ter illustratie is hieronder een aantal thema’s opgesomd die voor het voor het landbouwraden netwerk interessant kunnen zijn, bedoelt als appetizer om meer te gaan zoeken in de OESO-schatkamer van informatie.

  • Handel en landbouw. Dit is de link naar de publicaties van de Directorate Trade and Agriculture. Dit directorate is voor LNV de aanlandplek bij de OESO. Vanuit LNV wordt deelgenomen aan hun vergaderingen, en ook als directe kennisbron en samenwerking (bv et de WUR) is het van groot belang. (http://www.oecd.org/tad/). Als illustratie van hun werk een link naar recente landenstudies over landbouwproductiviteit, innovatie en duurzaamheid  (http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/innovation-food-agriculture.htm).
  • Milieu. Een ander belangrijk Directorate is dat van environment. In beginsel is hun werk de volle breedte van milieu, duurzaamheid, klimaat etc etc, er zijn interessante co-producties studies, workshops etc) met bijvoorbeeld het directorate Trade and Agriculture. http://www.oecd.org/environment/
  • De OESO houdt zeer regelmatig landenreviews waarin het economisch reilen en zeilen wordt doorgelicht. Deze zomer verscheen een review over Nederland.  (http://www.oecd.org/netherlands/)

Jan Gerrit Deelen

Landbouwraad
OESO

November 2018