VS kent ook voedselonzekerheid in eigen land

Lang niet alle inwoners van de Verenigde Staten (VS) beschikken over voldoende voeding die ook voldoende voedingswaarde heeft. 11,8 procent van de huishoudens in de VS (zo’n 15 miljoen) bleek in 2017 niet continue te beschikken over voldoende voedsel voor alle gezinsleden. Het land werkt aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezonde voeding. Ook voorlichting krijgt steeds meer aandacht.

Hoewel het percentage huishoudens in de VS dat ‘food insecure’ is iets daalt ten opzichte van voorgaande jaren, blijkt het percentage over de jaren vrij stabiel blijft (zie figuur).

Voedselzekerheid
Beeld: USDA
Prevalentie van ‘food insecurity’ en zeer lage voedselzekerheid in de jaren 2001 tot en met 2017.

De achtergrond van ‘food insecurity’ in de VS kent meerdere redenen. Hoewel er in gebieden met middel- tot hoge inkomens veel aanbod van voeding is via supermarkten, ontstaan er in steden als Detroit zogenaamde ‘urban food deserts’. In deze gebieden is er nauwelijks tot geen aanbod van kwalitatief goede en duurzaam geproduceerde voeding. In gebieden waar daarvan wel aanbod is, kan de hoge verkoopprijs een belemmering zijn voor mensen die minder te besteden hebben, zoals ouderen, maar ook jonge starters.

Beperkte beschikbaarheid

Productiekosten van voeding kunnen erg hoog zijn, door de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen op regionaal niveau en aanzienlijke transportenkosten door de grote transportafstanden. Naast het probleem rondom de toegankelijkheid van deze producten, speelt de verbinding die burgers hebben met voedsel een essentiële rol. Daarbij speelt voorlichting over gezondheid en de invloed van voeding een belangrijke rol. Het Amerikaanse landbouwministerie USDA, maar ook stedelijke publieke instanties en private organisaties, besteden steeds meer aandacht aan voorlichting. Maar het blijkt dat hier nog een flinke verbeterslag is te maken.

Special voedselzekerheid

Voedselbank

Een lokaal voorbeeld is de Capital Area Food Bank, een voedselbank in Washington, DC die inmiddels bijna 40 jaar bestaat. Deze voedselbank, een van de grootste in de VS, distribueert jaarlijks meer dan 18 miljoen kilo voedsel onder een half miljoen mensen (rond 12% van de bevolking) die in het stedelijke en deels rurale gebied rondom Washington, DC wonen. De voedselbank wordt deels gefinancierd door de federale overheid, maar is ook zeer afhankelijk van private partners, die zowel voedsel in natura als geldelijke donaties kunnen geven.

Voedsel verleent door de Capital Area Food Bank is vaak een aanvulling op de Supplemental Nutritional Assistance Program (SNAP). Dat zijn door de federale overheid beschikbaar gestelde voedselbonnen. Het programma kan ook een alternatief zijn voor gezinnen die soms te weinig eten tot hun beschikking hebben. De SNAP-bijstand is vaak voor het einde van de maand op. Daarnaast vraagt niet iedereen die in aanmerking komt voor SNAP deze ook aan. De voedselbank vult dit gat.

Voedselzekerheid
©CAFB

Bereikbaarheid

De voedsel bank werkt met lokale supermarktketens, maar ook met zogenaamde ‘convenience stores’. Aandachtspunten daarbij zijn beschikbaarheid van winkels, beschikbaarheid van gezonde voeding in deze winkels, maar bijvoorbeeld ook bereikbaarheid. Lokale buurtwinkels zijn bijvoorbeeld meestal relatief gemakkelijk te bereiken. Maar ze zijn klein en de beschikbare ruimte wordt over het algemeen voorzien van lang houdbare, verwerkte voedingsmiddelen.

De Capital Area Food Bank heeft het initiatief genomen om schapruimte te huren in deze lokale winkels en daar verse groenten en fruit tegen een laag tarief te verkopen. Op deze manier proberen zij de beschikbaarheid van verse producten in de zogeheten ‘food deserts’ te verbeteren.

Marianne Vaes
Landbouwraad Verenigde Staten
Twitter: @MarianneVaes

November 2018