Modernisering Oostenrijks kascomplex kans voor Nederland

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Wenen zet zich niet alleen in voor vrede en veiligheid. Het doet ook onderzoek naar onder andere het behandelen van plantenzaden met gammastraling. Het kascomplex van het agentschap in het Oostenrijkse Seibersdorf moet gemoderniseerd worden. Daar liggen mogelijk kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in kassentechnologie.

Bij het grote publiek is het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) bekend van het werk op het gebied van vrede en veiligheid, vooral non-proliferatie, ofwel het tegengaan van verspreiding van atoomwapens. Het IAEA zet zich echter ook in voor duurzame ontwikkeling. Dat doet het via het ontwikkelen van nieuwe technieken die bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (de Sustainable Development Goals, SDG’s).

Voedselzekerheid

Laboratoria in Seibersdorf

Belangrijk hierbij zijn de IAEA-laboratoria in Seibersdorf, dat een uur rijden van Wenen ligt. Deze laboratoria zijn onderdeel van de samenwerking tussen het IAEA en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN. Het agentschap doet hier onderzoek naar technieken voor zaadveredeling (SDG 2), het tegengaan van ziektes die door insecten worden overgedragen (SDG 3), grond- en watermanagement (SDG 2, 6 en 13), voedsel- en milieubescherming (SDG 2, 12, en 13), en voor diergezondheid (SDG 2, 3 en 15). De laboratoria zijn recentelijk geheel gemoderniseerd. Om verdere technologische ontwikkeling te kunnen optimaliseren, wil het IAEA de bestaande kas vervangen door een nieuwe.

Functie van de kassen

Het IAEA legt zich onder andere toe op zaadveredeling, als bijdrage aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. De methode van het agentschap focust zich op het bewerken van plantenzaden met gammastraling. Door deze behandeling ontstaat een grotere gen-diversiteit in de zaden. In kassen kunnen deze zaden vervolgens worden doorgekweekt, totdat in de nieuwe plantensoorten de positieve eigenschappen uiteindelijk overblijven. Deze soorten hebben vaak een hogere productiviteit en zijn beter resistent tegen droogte. Ze kunnen hierdoor makkelijker overleven en geven hogere opbrengsten.

Voedselzekerheid
Vlag IAEA

Van groot belang

Voor landen waarin de agrarische sector wordt bedreigd door de effecten van klimaatverandering is deze toepassing van nucleaire technologie van groot belang. Hierdoor kunnen deze landen namelijk hun agrarische productie op niveau houden of zelfs vergroten. Een moderne kas voor toegepast onderzoek in Seibersdorf zal het IAEA-onderzoek naar veredeling van zaden efficiënter maken. Ook voor enkele andere onderzoeksgebieden dienen er nieuwe kassen te komen.

Kansen voor Nederland

Het werk van het IAEA, en dan specifiek de agrarische component, ligt geheel in lijn met de Nederlandse doelen op het gebied van groene ontwikkeling, het leveren van een bijdrage aan voedselzekerheid, ontwikkelingssamenwerking en de VN-klimaatdoelstellingen. Het vervangen van de sterk verouderde kassen in Seibersdorf betekent dat er in principe kansen zijn voor Nederlandse bedrijven om nieuwe kassen en kassentechnologie te leveren. Er kunnen hierdoor mogelijk ook samenwerkingsverbanden met Nederlandse bedrijven en instellingen tot stand komen voor zaadveredeling. Dit ligt geheel in lijn met het beleid van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal dat de Nederlandse ambitie ondersteunt om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van tuinbouw en voeding en groene omgeving.

Voedselzekerheid

Het landbouwbureau in Boedapest, de Nederlandse permanente Vertegenwoordiging bij de VN in Wenen en het ministerie van Buitenlandse Zaken (OS) in Den Haag zijn nauw betrokken bij het renovatieproject van het IAEA. Zodra er meer bekend is over de wijze waarop het IAEA de kassen zal gaan vervangen (aanbestedingsprocedure, tijdsplanning etc.), zal het landbouwbureau in Oostenrijk deze informatie delen, onder andere via Agroberichten Buitenland.

Geert Kits Nieuwenkamp
Landbouwraad Oostenrijk, standplaats Boedapest
Twitter: @NLagro_Budapest

November 2018