Special: Agrologistiek

In deze special aandacht voor het belang van agrologistiek wereldwijd. Het thema past in het beleid van het ministerie van Economische Zaken om de verliezen in de afzetketen van landbouwproducten zoveel mogelijk te beperken. Agrologistiek omvat het transport en de omstandigheden waaronder landbouwproducten worden vervoerd vanaf de oogst, door de afzetketen en uiteindelijk naar de eindgebruiker. Tal van voorbeelden van agrologistiek wereldwijd vindt u in deze special waaraan een groot aantal landbouwraden een bijdrage hebben geleverd.

Maart 2017