Verpakking PerfoTec verlengt houdbaarheid product

Verspilling is een groot probleem in de hele voedselketen. Ook in het Verenigd Koninkrijk is de ernst van dit probleem steeds duidelijker geworden. Op verschillende manieren wordt geprobeerd verspilling te reduceren. Het Nederlandse bedrijf PerfoTec ontwikkelde een techniek om de houdbaarheidsdatum van een product te verlengen.

Agrologistiek

Cijfers van WRAP, een Britse organisatie die bedrijven en consumenten helpt minder voedsel te verspillen, laten zien dat in het Verenigd Koninkrijk in 2013 alleen al 12 miljoen ton voedsel werd verspild door consumenten, producenten, supermarkten en restaurants, met een geschatte waarde van £19 miljard. Dit, samen met de onnodige druk van voedselverspilling op het milieu, heeft het Britse bedrijfsleven dan ook aangezet om actief bezig te zijn om de verspilling in de keten te beperken.

Er zijn verschillende technieken om dit te doen. Naast de belangstelling voor re-distributie van de overschotten die anders verspild zouden worden, hergebruik of recycling, is er ook veel aandacht voor preventie. Een van de manieren waarop voedselverspilling voorkomen kan worden, is door de houdbaarheid van een product te verlengen. Maar hoe kan dat zonder in te leveren op de versheid en authenticiteit van het product?

Verpakking van producten

Dit vraagstuk werd beantwoord door het Nederlandse bedrijf PerfoTec. Het bedrijf keek kritisch naar de manier waarop verse producten verpakt worden.

Tien jaar geleden viel het CEO Bas Groeneweg bij zijn vorige werkgever op dat de verpakking van verse producten, zoals spruitjes, kansen bood om de houdbaarheidsdatum van het product te verlengen. Hij verdiepte zich daarom in de verpakkingsmaterialen van groenten en fruit. Groeneweg ontdekte dat het mogelijk was om met een op het product aangepaste microperforatie in verpakkingen de houdbaarheidsdatum van bepaalde producten te verlengen.

Hoe werkt de methode van PerfoTec precies? De gepatenteerde ‘fast respiration meter’, een apparaat dat test wat de perforatiegrootte en afstand van een product moeten zijn, meet binnen vier uur de zuurstofopname en koolstofdioxideproductie van een product. Aan de hand daarvan komen data vrij die via de computer omgezet kunnen worden in een verpakkingsadvies. Het Laser Perforatie Systeem zet dit advies dan om in de daadwerkelijke verpakking en creëert de juiste perforatie voor het product. Bovendien heeft PerfoTec de ‘freshflex’ liners ontwikkeld, speciale plastic zakken die in kratten en kisten geplaatst kunnen worden voor transport en export, en die grotere hoeveelheden product vers houden.

Door deze nieuwe manier van verpakken, blijven producten langer houdbaar. Aan de ene kant is er minder verspilling, omdat de producten langer houdbaar zijn en aan de andere kant wordt er ook meer verkocht, omdat producten met een langere houdbaarheidsdatum makkelijker verkopen. Bovendien legt het de autoriteit en de controle van de houdbaarheid van het product meer bij de verpakkers.

PerfoTec en de Britse Markt

De kansen die de methode van PerfoTec bood, vielen op bij de Britse retailers en toeleveranciers. De Britse retailsector stelt relatief hoge kwaliteitseisen in vergelijking met andere landen. Dat maakte introductie in het Verenigd Koninkrijk een logische eerste stap voor het jonge bedrijf. De eerste klanten waren dan ook toeleveranciers van Britse retailers.

De Britse markt is ontvankelijk voor nieuwe technologieën. Omdat de Britse retailsector specialistisch is en daarom extra competitief, zijn veel retailers geïnteresseerd in manieren om de kwaliteit van hun product te verhogen. Daarmee kunnen zij uitblinken als marktleider. Dit maakt hen wellicht kritischer, maar betekent ook dat als zij overtuigd zijn van de innoverende technologie, zij als marktleiders snel een voorbeeld zijn voor andere retailers.

Minder afval

PerfoTec kwam via toeleveranciers al snel terecht bij retailers, zoals Tesco, Marks & Spencer, en andere supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf liet Marks & Spencers zien dat er met PerfoTec 50% minder afval ontstond. Bovendien nam de verkoop van het product met de verlengde houdbaarheidsdatum toe.

Inmiddels is PerfoTec actief op internationale markten van Azië tot aan de VS, en heeft de onderneming meerdere prijzen gewonnen, waaronder de Accenture Innovation Award.

| Meer weten over ondernemen op de Britse markt? Contact het Landbouwteam in Londen. Meer weten over PerfoTec? Kijk op www.perfotec.com, of contact Bas Groeneweg.

Bauke ter Borg, Londen

Maart 2017